Tjänstepension eller utdelning?

Hej!
Finns det ett enkelt svar på följande fråga? Vad är bäst som egenföretagare (AB), att se till att tjänstepension betalas in eller att ta de pengarna som utdelning och investera enligt långsiktig investeringsplan?

Åh, denna underbara fråga! Tyvärr är svaret av typen “det beror på”.
Finns det risk att bolaget kommer att hamna på obestånd? - sätt in i pension, alt gör en avsättning till direktpesion med pantförskrivning
Finns det risk att bolaget kommer att bli stämd - sätt in i pension, alt gör en avsättning till direktpesion med pantförskrivning
Finns det flera delägare - sätt in i pension, alt gör en avsättning till direktpesion med pantförskrivning
Har du ett mentalt behov av att ha en tjänstepension (många har svårt att se att det är “deras pengar” när de ligger i bolaget som eget kapital. - sätt i tjänstepension

Kan du tänka dig att investera bolagets kapital i en kapitalförsäkring så är överskottet skattefritt och då blir kalkylen ännu mer fördelaktig då du slipper bolagsskatten.

Jag har lite olika beräkningsbilder. Ska se om jag kan hitta en bra i morgon.


Här är en jämförelse. Skatten på lön är nog ok att säga schablon 30%, men den på pension beror på när du avser att ta ut den.

Tycker man missar detaljen med schablonskatt på KF.
På kalkyler jag sett kan det bästa vara AF men då förlorar man möjligheten att balansera om.

Tack! Den bilden fick mig att fundera ett tag :slight_smile:

För att skapa en utdelningsmaskin i sitt AB - alltså investerat kapital som ger evig utdelning enl schablon (180 kkr/år) - hur mycket kapital i bolaget/KF behöver man egentligen?

Först tänkte jag att med en 7% snittavkastning med 100% aktier och med kanske 20 kkr/år i bolagskostnad så behöver man en årlig avkastning på 200 kkr dvs ett KF kapital 2850 kkr. Låt oss avrunda till 3 Mkr.

Sen tänkte jag att man kanske inte vill ta ut pengar i en krasch så enligt @janbolmeson tankar på ”Stay rich” kanske man ska ha 5 årsbehov i cash. Det adderar 1 Mkr så KF + sparkonto kapitalbehovet är 4 Mkr.

Därefter tänkte jag att, visst, 7% om året är najs men 100% aktier är ju rätt hög risk även om kapitalet är med evig sparhorisont. Så med tex 80% aktier blir kapitalbehovet 3/0.8,+ 1 = 4.75 Mkr. Låt oss avrunda till 5 Mkr.

Till slut tänkte jag, men kapitalet behöver kanske inte vara evigt (ingen ska ärva oss mer än olika hjälporganisationer) så med kanske 30 år förväntad livslängd från 55 år så behöver man 6 Mkr i cash dvs helt utan risk för att ta ut schablon utdelning. Inte så stor skillnad mot de 4-5 Mkr ovan.

Jag vet att jag har otur på minst ett ställe när jag tänker ovan :grinning: men hur kan man egentligen tänka kring KF i AB som pengamaskin, kapitalbehov och allokering? Några tankar?

Det var udda, med tanke på att man åker på bolagsskatt på vinsten så har jag svårt att det skulle bli ett bättre resultat än en KF med schablonskatt. Däremot är det vansinnigt lönsamt att använda vinsten för att ta ut lön från det år man har fyllt 65 då de sociala avgifterna bara är pensionsavgiften på 10,21%. Ytterligare en bonus där är att man tjänar in nya pensionsrätter. Så en win-win!

Du får jättegärna visa en sådan kalkyl om du har möjlighet. Jag kanske missar någonting.

Precis så var det.
Man säljer så man gör ”rätt” vinst.
Vinsten tar man ut som lön.
Sen kan man återinvestera resten eller ta utdelning.

Får försöka göra en beräkning på det.

På vinst
-soc.avg 10,21%
-inkomstskatt pensionär 25%

Skattetryck 32,66%

På sparat kapital
-bolagsskatt (antagligen redan betalt) 20,6%
-kapitalskatt 3:12 20%

Skattetryck 36,48%

Ser ju sämre ut men eftersom värdena i din tabell inte räknar med schablonskatten på KF så är det lite missvisande.
Så ju längre spar horisont ju mer lönsamt är AF.

Jag har gjort en uträkning på KF kontra AF i en tidigare tråd. Kolla på:

Tack för alla svar och tankar runt detta :pray:

Halloj, jag är nog inte helt med på hur du räknar, men det verkar väl inte helt orimligt. En pengamaskin i bolaget vill väl alla ha? :star_struck:

Jag jobbar aktivt på att få upp värdet i min pengamaskin. Ett sätt är att jag bara tar ut lön upp till brytpunkten för att sen kunna ta utdelning i ett gäng år. Jag har dessutom periodiseringsfonder så att jag betala kostnader och ev. lite lön om jag i framtiden inte kommer att jobba så aktivt i bolaget. Jag siktar inte på att mitt kapital ska vara för evigt i bolaget så jag avser att ta ut så länge det räcker. Är det pengarna slut innan jag dör så blir det så, är det pengar kvar får sonen fortsätt att ta utdelning.

Det där med att dra ner på risken tål att funderas på. Det är ju rimligt att man har delar av kapitalet utanför börsen alt. på börsen men med lägre risk. Själv kommer jag inte att ha några större mängder pengar på sparkonto då jag inte är beroende av utdelningen. Jag kan låta den ligga kvar några år om det så krävs. Dock så kommer jag nog att ha några hundra tusen på ett sparkonto eller motsvarande.

Sen lär ju 3:12-reglerna ändras så det är bra att ha en plan B. I mitt fall blir det nog att lägga bolaget i träda och ta ut kapitet efter fem år.

1 gillning

Ja, alltså, jag tänker som ett inaktivt bolag en dag där man slutat ta ut lön, inte jobbar, har bolagsskattat medlen … så är där ett kapital kvar.

Frågan är då hur man ska tänka om det ska bli en utdelningsmaskin när man investerar kapitlet i en KF.

Jag tänker att avkastningen i KF ska räcka för att göra ett årligt återköp som tåcker utdelning (schablon 180 kkr/år) och de mindre kostnader som man kan ha för ett AB, säg 20 kkr/år.

Då behöver man avkastning = återköp på 200 kkr för att kapitalets avkastning ska underhålla utdelning och lite omkostnader. Typ ”evigt”.

Tumregel 7% avkastning med 100% aktieandel ger att kapitalet behöver vara ca 2850 kkr (200/0.07).

Om man vill säkra för börskrasch så brukar Jan i Stay rich tankar säga 5 års kapitalbehov på sparkonto (med ränta). Detta för att inte behöva sälja av när börsen är låg. I detta fallet 5 * 200 kkr = 1000 kkr.
För att ha den ”försäkringen” med 5 årsbehov cash så ökar kapitalbehovet till 3850 kkr. Fortfarande med 100% aktier i de 2850 kkr som står i KF.

Sen kan man ju räkna på kapitalbehovet vid lägre aktieandel i KF för att inte ta för hög risk trots att man har cash delen.

Så tänkte jag :slight_smile: alltså ett sätt att räkna ut hur mycket pengar behöver jag i bolaget för att ”evigt” kunna ta ut 180 papp i utdelning.

Om 3:12 ändras så är ju bolaget inaktivt, bara en KF vilket väl borde kvalificerad som inaktivt (?) och då får man casha in det hela och börja om med en annan portfölj i privat KF/ISK.

Men jag har kanske otur när jag tänker :slight_smile:

1 gillning