Train alliance något att teckna?

Train Alliance ska noteras på first north. Ett bolag som gynnas kraftigt ur miljöaspekter? och har ett ental stora ankarinvesterare redan tex Spiltan. Kan det vara något att teckna för en kortare position eller rent av på längre sikt?

Svensk järnväg behöver rustas upp, miljöaspekten som du nämner, ankarinvesterare, samt storägare som också ska teckna samt utdelning på minst femtio procent låter sammantaget mycket bra i min bok. Eftersom Avanza är “sole bookrunner” så kan man nog räkna med tilldelning dessutom. Någon som hittar något negativt?

Nyfiken på samma sak.

Lyssna på dom i investerarpodden innan ni gör något…

Train alliance är ett bolag med ca 1miljon kvadratmeter färdig järnvägsmark. Efter hand som det byggs på marken i form av verkstäder, uppställningsplatser etc kommer värdet på marken fram. Marknadsvärdet på marken överstiger vida det bokförda värdet. Detta tror jag är största anledningen till Spiltans intresse. På Hallsbergsmarken kan man bygga i många år framöver. När marken i Sigtuna, förhoppningsvis i närtid, blir järnvägsklar sker ytterligare ett icke oväsentligt tillskott av mark.

Att äga järnvägsklar mark och därmed kunna möta kunders behov ganska omgående är en klar fördel i en bransch där det annars är långa ledtider.

Jag äger sedan tidigare aktier i TA.

Freddie

Varför är värderingen så låg om det nu verkligen är så att marken är värd 1,1 miljarder? Vem har värderat marken?
Vad är det som hänt som gjort att värdet på aktien tripplats på ett halvår (aktien handlades på pepins för 18kr då, nu är det 50kr som gäller)

Det står ” årlig kontantutdelning till sina aktieägare motsvarande cirka 50 procent av nettovinsten.”

Vad bli det för procentuell direktavkastning i förhållande till aktiekursen?

Värdet har inte tripplats, de gjorde en omvänd aktiesplit (se https://www.pepins.com/shc/train-alliance/fortydligande-om-omvand-aktiesplit). 50kr motsvarar 20kr före spliten.

Bolaget har gjort en “omvänd split” med faktor 2,5. 18:- x 2,5 = 45:- . Emissionskurs 50:-. Uppgång 5:-.
Ingen handel har skett på ca ett halvår då bolaget avnoterades på Pepins i väntan på listningen på First North. Allt detta kan man läsa på bolagets hemsida.

Förblindas inte av värderingen av marken. 1,1 milj kvadratmeter låter mycket, men det är det samma som 110 hektar. Alltså markområden som inte är större än en rejäl jordbruksfastighet. Jordbruk i den storleken ligger värdemässigt långt långt ifrån att vara värt 1 miljard kr. Det finns i nuläget inga avtal om när marken kan exploateras. Det kan alltså dröja många år innan man får utväxling på sitt satsade kapital. Enligt min mening är därför värderingen extremt hög. Skulle bara delar av marken kunna användas är värderingen t o m groteskt hög.

Därmed inte sagt att aktien inte är värd att teckna för en kort affär. Vi har en hype runt framtida järnvägar idag, och Spiltan har gått in som ankarinvesterare.

Var och en får bedöma sin egen risknivå. Jag vet hur jag kommer att göra, men det behåller jag för mig själv.

Hej Nestor,
Du måste skilja mellan potatisåker och färdig järnvägsmark. Jättestor skillnad i värdering mellan de båda.
I Hallsberg har det redan byggts två anläggningar. Fler är troligtvis på gång. Jag tror Spiltan med flera gjort sin läxa och ser TA som en intressant investering.

Du kan vara helt lugn. Jag har varit certifierad värderingsman i bank både för jordbruks- och industrifasigheter.

I min värld är en värdering på 10 miljoner för ett har industrimark högt.

Håller med Nestor. 1 000 kr/kvm för mark utanför detaljplan är orimligt högt. Även för industrimark inom detaljplan som säljs inklusive gata och va är 1 000 kr/kvm väldigt högt så fort du kliver utanför Stockholm.

Enligt prospektet är Hallsberg värderat till 610 miljoner. Bolaget äger även mark i
Sigtuna (samägt med Kilenkrysset) samt i Eskilstuna och Landskrona. Allt utom Sigtuna är också detaljplanelagt. I Sigtuna pågår detaljplaneprocess.

Om jag läste senaste rapporten rätt så är bokfört värde på deras tillgångar (inkl all mark) kring 630 MSEK. Skulder på 440 MSEK. Så runt 200MSEK i värde där, (om man ignorerar deras orealiserade vinster)
Årets vinst 20 MSEK, slänger vi på ett P/E på 14 där får man ihop värderingen på kring 480MSEK på nyemissionen (20*14+200).

Det är väl rimligt värderat?