Uppdaterade villkor ISK

Fick detta från Nordnet idag.

Någon som fattar om det är någon viktig ändring så här i kaos-tider?

"

Ändringar och tillägg har kursiverats och markerats med fet stil.  I avsnittet ”Definitioner” har texten I dessa allmänna villkor tillämpas följande definitioner: lagts till. Därutöver har två nya definitioner lagts till med följande lydelser: Bolaget: Nordnet Bank AB och Kunden: den fysiska person eller det dödsbo som har ingått avtalet om investeringssparkonto med Bolaget.  I punkt 4.3.1 första meningen har ”punkterna 2-5” ändrats till (b)–(e).  I punkt 4.3.2 första meningen har ”punkterna 2-5” ändrats till (b)–(e).  I punkt 4.4.3 har ”trettio” ändrats till sju.  Punkt 15.1 har fått numreringen 15.1.1.  Punkt 15.2 har fått numreringen 15.1.2. Därutöver har hänvisningen till 15.1 ändrats t"

Hej Tobbe!

Ser bara ut som en justering i hur villkoren är skrivna, alltså med uppställningen av olika punkter. Har inte läst villkoren själv så kan inte svara på vad dom har flyttat runt och så, men är du orolig så gå in och läs under villkoren och se om du ser något konstigt!