Uppköpserbjudande för Offentliga hus aktie

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har nu givit alla aktieägare i Offentliga hus AB ett uppköpserbjudande som fastställts till 15,66 per aktie alternativt erbjuds ett aktievederlag om cirka 0,508 D-aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Inte lätt att ta ställning till. Men mest undrar jag vad som händer om jag INTE accepterar något av dess två val. Någon som vet?

Hej Runa,

Om du inte accepterar budet och SBB ändå får ihop till 90% av alla aktier i bolaget så kommer dom begära “tvångsinlösen” på resterande aktier.
Det menas att du som äger aktier blir tvingad att lösa in dessa mot den ovannämnda summan, detta är något som kan ta ett bra tag och det finns inget uppsida för dig över denna summan om dom skulle komma över 90%, så det är väl egentligen bäst att acceptera så du får ut dina pengar, eller sälja ditt innehav nu innan uppköpet.

Om däremot SBB inte kommer upp i 90% ägande så kommer dom antingen inte vilja ha dom sista (som nog inte är troligt) eller höja priset.

Jag tror att affären kommer bli av och att det blir tvångsinlösen på resterande :slight_smile: