Vad är lönen som Direktör i koncernledning?

Vad är ett normalt lönespann för tex en Kvalitetsdirektör eller COO i koncernledning där bolaget omsätter ett par miljarder och där VD har en lön kring 7-9 miljoner per år?

En COO i en ledningsgrupp borde tjäna 50-75% av VD.

Det beror såklart på bransch och land och en rad andra saker. En del branscher som t ex läkemedel el medtech ställer extrema krav på QA/RA och kräver mycket regulatorisk kompetens. En del lite mindre. Ofta har COO ett större leverans, resultat- och personalansvar än de flesta andra i en ledningsgrupp.

Min chef är COO i koncernledningen för en multinationell koncern inom medicinteknik som visserligen omsätter rätt så mycket mer (>100mdr), VD tjänar 70-100M om året och han själv ungefär 10-15M beroende på bonus etc. Men då har han ansvar för all produktion, inköp, HSE, R&D och logistik, 20+ fabriker och 7000+ FTEs.

Vi gjorde ett förvärv av ett mindre bolag med omsättning i den storlek du nämner. Jag vill minnas att de flesta i ledningsgruppen där tjänade mellan 1-3 Msek/år.

Enligt vilken logik då? Det är nog få börsnoterade bolag som har det så. Det varierar såklart kraftigt och jag gissar att du hittar allt mellan 10-90% av VD-s lön i en COO-roll, helt beroende på uppdragets karaktär.

Jag tolkade frågan som lön, inte bonus, optioner, aktier eller andra särskilda program. Då är min uppfattning att lönerna på nordiska medelstora bolag brukar vara drygt hälften nivån under VD. Vill du syna mig kan du kolla årsredovisning för slumpmässigt valt statligt bolag. (Enligt statens ägarpolicy ska statliga bolag ha konkurrenskraftiga men ej marknadsledande ersättningar)

Nu ska det påpekas att 7-9 mkr i fast lön som VD på bolag som omsätter 2 miljarder kronor är mycket. Knappast ett bolag verksamt i en lågmarginalbransch…

Helt enig här.

1 gillning

Ja det är riktigt högt. Min VD ligger på 13 Milj i lön och bolaget omsätter över 90 miljarder sek.

Omsättningen är mellan 10-20 miljarder om det hjälper.

Den årliga lönen ligger på ca 4-6 miljoner och rörlig på ca 1-3 miljoner.

Har alla i ledningen mellan 50-75% av VDs lön (exkl. rörlig del)?

Då är även följdfrågan, har alla i koncernledningen då även rörlig del?

Vilken fast och ev rörlig del skulle en Kvalitets direktör i ledningen med en handfull under sig kunna kräva i lön?

Väldigt märkliga frågor måste jag säga. Det är inte du som ska begära lön förmodar jag?

Tycker inte frågorna är märkliga. Snarare specifika :slight_smile:

Frågar åt en bekant som fått erbjudande om en roll som Kvalitets direktör. Ansvarsområdet och kompetensmässigt är det klockrent och inga konstigheter. Men iom att personen aldrig suttit i en koncernledning så vet inte han/hon vilken lön han/hon kan begära. 100k per månad? 200k per månad? Och med eller utan bonus.

Förstår att det är svårt att säga exakt, men tittar man på olika sidor med lönestatistik så ger inte de heller så mycket stöd.

Slå upp företrädaren samt ett par st till i ledningsgruppen på Ratsit, det ger en referensram.
Men om din bekant inte har en susning om hens tjänster är värda 100 eller 200’ i månaden så undrar jag om hen verkligen har vad som krävs…

Det låter mer som att du är sjukligt nyfiken på vad din bekant kommer att få i lön…

Inte direkt. Vi har inga problem att berätta vad vi har i lön för varandra.

Personen har definitivt vad som krävs. Att inte veta vilken ersättning man “vågar” begära på en ny post har inget med förmågan att leverera att göra.

Men tack för råden iaf.

1 gillning

Rekryteraren bör ha bra koll, är i hens intresse att landa på en skälig lön.