Vad är värdet ditt humankapital? | Räkna ut nuvärdet på ditt humankapital

Humankapital: 11,8 Mkr (Pension vid 65)
Diskonteringsränta: 0%
Ålder: 31 år

1 gillning

Hehe, det är väl ett sätt att se på saken :smiley: Fast du får ju ha i åtanke att det inte är inflationsjusterat eller investerat i tillgångar.

Det är för övrigt intressant att rätt många fler avstår sjuk- och olycksfallsförsäkring i relation till humankapitalet än som väljer att ha hemförsäkring på sitt hus. Det är givetvis mycket billigare med hemförsäkring p.g.a skalfördelar, men ändå.

1 gillning

Nu när du sett en siffra och inte gillar den kan du fundera på vad du kan göra för att höja den.
Se det som något positivt att du redan nu sett siffran och kan åtgärda det.

3 gillningar

Kul ide!

Kanske borde det dock finnas med en slags justering för sannolikheter för långtidssjukskrivning, (egen annans) föräldraledighet och andra saker i livet som trots allt påverkar.

Annars lurar man sig lite att det är en “säker inkomst” framöver som kommer in. En påkörning bakifrån i bilkö, whiplasskada och vips kan matematiken se heeeelt annorlunda ut.

“-även ett digitalt vattenpass med väldigt många decimaler kan trots synbart hög noggrannhet visa helt fel om det trillat ner på golvet!” :wink:

2 gillningar

Håller med. Där tänker jag att man kan räkna med just en stark sjuk- och olycksfallsförsäkring vars premier man drar av från humankapitalet? Men jag vet inte hur många miljoner det maximalt går att försäkra oavsett premie!

I övrigt tycker jag precis som @AimHigher var inne på att möjligheten att höja humankapitalet är minst lika intressant :slight_smile:

1 gillning

Jag brukar även ta med socialt kapitalt som en tredje bucket.

Värdet av exempelvis relationer, nätverk och ’status’.

Oftast kan man investera från en bucket för att stärka de andra.

Exempelvis används finansiellt kapital för att gå en utbildning och stärka humankapitalet.

Eller investera humankapital i form av tid för att stärka det sociala kapitalet.

Eller använda socialt kapital för att skapa finansiellt kapital ex genom att be om ekonomiskt stöd från familjen.

4 gillningar

Tänker att det här är en rolig reflektion (och därför jag inte satte mallen till 65 år). Jag satte också en annan pensionsålder än 65 år på mig själv. :slight_smile:

Det är en notis till den som vill jämföra sig själv också, det är ju både ålder, pensionsålder och lön som spelar in. Stor skillnad på att gå i pension vid 55 eller 65 år.

1 gillning

Du får gärna utveckla det här resonemanget. Jag tror jag är med på vad du menar, men du får gärna säga något mer. :slight_smile:

Ja, tid är dyrt.

Är 34 år och har ett humankapital på 11,5 miljoner.

(Lite galet när jag tänker att många hus där jag bor kostar nästan så mycket, innebär det att jag är värd ungefär så mycket som ett fint hus :thinking::upside_down_face:)

Kul att tänka på ens siffra, men jag känner att det inte ger mig så mycket. (Kanske något nästa avsnitt kan upplysa mig om…) Jag tänker mer utifrån att jag har ungefär 500 månader som jag kan jobba under min livstid, hur ska jag leva och tjäna bra under den tiden.

3 gillningar

Ens framtida totala humankapital kommer ju gå till en kombination av konsumtion och sparande. Den biten som är relevant ur investeringssynpunkt är den andel som går till sparande. Detta alltså om man vill se sig själv som en vandrande räntefond ur investeringssynpunkt. Totala framtida kassaflödet som genereras för investeringar är ju då lite förenklat ens humankapital gånger ens sparkvot.

Exempel:
Mitt mål är att försöka ha så nära en konstant 50/50-portfölj som möjligt där jag räknar nuvärde av framtida sparande som räntefond. Låt oss säga att jag har 10 år kvar att arbeta, inga aktier till att börja med (för enkelhetens skull ignorerar jag även avkastning), 0% diskonteringsränta, tjänar 1,000,000 kr / år och sparar 10%.

År 0: Nuvärde av framtida sparande är 1 MSEK. Jag har 0 kr i aktier, alltså just nu en 0/100-portfölj.
År 1: Jag sparar 100 kSEK i aktier, nuvärde av framtida sparande är 900 kSEK. Jag har nu en 10/90-portfölj.

År 5: Jag sparar 100 kSEK i aktier, nuvärde av framtida sparande är 500 kSEK. Nu har jag uppnått mitt mål med en 50/50-portfölj bestående av 500 kSEK i aktier och 500 kSEK i nuvärde av framtida sparande.
År 6: Jag sparar 100 kSEK i räntefonder, nuvärde av framtida sparande är 400 kSEK. Fortsatt en 50/50-portfölj där nu ränte-delen består av 100 kSEK räntefonder och 400 kSEK framtida sparande.

I praktiken får man justera detta varje år för faktisk avkastning, förändringar i sitt framtida sparande osv. Detta är ju också principen bakom “lifecycle investing” där man går lite mer extremt åt genom att låna pengar för att snabbare uppnå konstant (över tid) exponering mot aktier.

1 gillning

Jag minns också avsnittet med Paolo Sodini. Bra att ta upp detta igen. I mitt tycke är det många som tar för liten risk i sitt sparande.

Till min fråga… Men hur ska man eg tänka som familj här? Summera parets humankapital eller ska man räkna var och en för sig?

Ännu viktigare, hur göra med barn?
Vi som är i åldern och fasen att vi skaffar barn så är väl eg det som är det bästa man kan göra för att öka humankapitalet?:slight_smile:
Sett ur detta persåektiv så är barn en investering som förhoppningvis (för deras del, inte min) kommer vara väldigt lönsam.

Det jag svamlar om / efter är ju att om man pratar om att bli ekonomiskt oberoende så är det ju inte så smart att skaffa barn eftersom att man får ökade omkostnader. Men å andra sidan så måste ju humankapitalet öka. Eller hur?

1 gillning

Oj, vad jag inte håller med om att humankapital mäts i pengar. Skulle Elon Musk sälja alla aktier, skänka till forskning/välgörenhet och ha en minimal net worth & och börja jobba idiellt och sova utomhus i tält skulle hans humankapital vara exakt samma som tidigare.

Men det blir säkert ett spännande avsnitt med siffernörderi :slight_smile:

3 gillningar

Blir lite skevt att bara tänka pengar och nuvärdet av humankapitalet. Humankapital innebär ju också möjligheter/frihet. Ett stort humankapital förenklar tex en flytt för att det är större sannolikhet att du enkelt kan hitta jobb nån annanstans. Du behöver inte i nuläget nyttja ditt fulla humankapital ekonomiskt (dvs du kan välja ett jobb med lägre lön än du skulle kunna få av olika anledningar) men att ha ett högre humankapital innebär ju att du kan växla upp och ta ett mer högavlönat jobb om du plötsligt är i behov av större inkomster. Etcetera.

Jag skulle vilja definiera ditt humankapital som nuvärdet av dina möjligheter. En av de möjligheterna är att tjäna de pengar som räknaren i startinlägget är till för men det är bara EN möjlighet bland många.

Vad är det som är konstigt att mäta humankapital i pengar? Humankapitalet är ju bara summan av de pengar man har kapacitet att generera under sitt resterande arbetsliv, oavsett om man väljer att göra det eller inte. Även om Elon Musk säljer allt han äger och bor i tält så har han fortfarande kvar sin kapacitet att skapa värde/generera inkomst - erfarenheter, kompetens, relationer etc, så hans humankapital skulle vara oförändrat.

Pengar ger ju en också flexibilitet och möjligheter, så ser inte något konstigt med att mäta humankapital i pengar.

För övrigt så gillar jag verkligen sådana här ämnen för det väcker direkt starka känslor när man försöker sätta siffror på en människas liv, vilket leder till intressanta diskussioner kring vad pengar egentligen är.

Så himla starka känslor känner jag ärligt talat inte inför den summan :sweat_smile: Och självfallet kan möjligheter i nån (ganska stor) mån mätas i pengar. Men om man nu nödvändigtvis ska ge sig in i att räkna ut en summa får jag väl då istället säga att jag tycker att summan är lite väl förenklad.

Till att börja med ta ett exempel där jag inte jobbar heltid eller jobbar med något som ger mig mindre pengar än jag skulle kunna tjäna. Man kan säga att jag köper tid eller mening. Det är då inte riktigt rättvisande att räkna med min nuvarande lön eftersom jag i princip när som helst kan börja jobba heltid eller byta jobb. Möjligen borde man då snarare räkna på marknadsvärdet av mitt arbete.

Å andra sidan kanske jag tjänar ganska mycket som nått ganska nischat och svåröverförbart. Det kanske innebär att marknadsvärdet på mitt arbete är väldigt lågt om jag byter stad eller land tex. Värdet av mitt arbete är olika i olika länder/städer etc. Det spelar ingen roll om jag inte tänker flytta/byta jobb. Men innebär en risk om mitt företag konkursar, jag måste fly mitt land eller bara träffar en snygging från Spanien och vill flytta dit.

1 gillning

Det finns en formell forskningsdefinition som vi går genom i avsnittet:

“Human capital represents the stock of individual attributes—such as skills, personality, education, and health—embodied in the ability to earn labor income. It can be defined as the present discounted value of the flows of disposable labor income that an individual expects to earn over the remaining lifetime.

Angående ditt Elon Musk-exempel. Hans finansiella kapital är så brutalt mycket större än hans humankapital, så hans humankapital utifrån intjäningsförmåga är helt irrelevant i förhållande till det finansiella kapitalet. Det är ju därför man ibland ser företagseldare som tar 1 USD i lön per år. Det spelar ingen roll längre.

Sedan skulle jag säga att värdet på hans humankapital skiftar beroende på om han tar ett jobb eller inte och vad det ger för lön. Sedan är ju hans sociala kapital också bisarrt stort och eftersom man kan växla mellan humankapital <-> socialt kapital <-> finansiellt kapital etc. så blir det svårt att reda ut. Därav värdet med en formell matematisk definition som i sin tur ger upphov till spännande frågor och möjligheter såsom: “Har du tagit hänsyn till ditt humankapital i din investeringsstrategi?”

Jag räknade bruttolön först så min röst ligger fel :grin:

Ålder 37 år
Humankapital 17,3 MKR

MEN! Jag hoppas på högre lön och deltidsjobb på sisådär 3-10 års sikt så det stämmer nog inte så bra. Jobba till 65 är inte heller självklart…

Jag förstår ärligt talat inte syftet med att räkna ut och jämföra dessa siffror via omröstningen. Vad ska man ha det till?

Att räkna via år till pension och årslön säger ju knappast något om

Jag sitter själv på tunga ansvarsposter där allt det som räknas upp är väldigt viktigt och högt värderat av arbetsgivaren, med tillhörande hög lön. Men jag har ganska nära till pension så siffran blir inte speciellt hög. Totat missvisande skulle jag säga. Falsk matematik kanske Peps Persson skulle ha sagt…

Svarar inte på omröstningen då siffran inte säger något alls enligt din defintion på humankapital enligt min mening.

En vettigare definition är:

Till humankapital räknas människors färdigheter, kunskaper, talanger och utbildning och används ofta för att beskriva den mänskliga arbetskraften på en arbetsplats

Uppenbart här är att vare sig lön eller år kvar till pension är ingående parametrar. På en arbetsplats kan man räkna det humankapital man har just nu eller närmste åren. Folk byter jobb, en del slutar, en del nyanställs. Det är nuvärdet och kanske börvärdet som är intressant för arbetsuppgifterna, det talet som räknas ut enligt din formel blir mera snömos.

Så, vad skulle kunna vara poängen, om man leker med tanken från ett nyfikenhetsperspektiv? :thinking::wink:

2 gillningar