Vad är värdet ditt humankapital? | Räkna ut nuvärdet på ditt humankapital

Sitter och förbereder morgondagens poddinspelning där jag tänkte ta upp ett sätt för hur man kan räkna ut värdet på sitt humankapital inklusive en diskonteringsränta. Tänkte att det kunde vara en nördig överkursdiskussion.

Humankapital = värdet av all din erfarenhet, kompetens, kunskap och dina färdigheter kompenserade med din tid.

Erfarenhet, kompetens, kunskap etc kan ju öka över tid, men tiden vi har minskar. Således behöver man kompensera för tiden. I ett enkelt exempel kan man utgå från Anna, 40 år gammal med 32 400 SEK i lön brutto, 25 000 SEK/mån netto. Ett enkelt exempel på hennes humankapital, givet pension vid 65 år.

25 år till pension * 25 000 SEK/mån * 12 = 7 500 000 SEK

Kan jämföras med en normal svensk 25 åring som brukar ligga någonstans mellan 10 - 20 Mkr enligt professor Paolo Sodini.

Överkurs - räkna på humankapitalet med en diskonteringsränta

Om man vill ta det till nästa nivå, så kan man även diskontera ovan. Det vill säga att räkna med en avkastningsränta. Tänk så här. Om du har 100 kr som du sätter på ett bankkonto med 1 % ränta. Då kommer du om 12 månader få tillbaka 101 kr. Då kan man säga att nuvärdet av dina 101 kr om 12 månader är 100 kr idag med en diskonteringsränta på 1 %. I försäkringsbranschen brukar man normalt räkna med en diskonteringsränta på 1 - 3 %.

Givet Annas 7,5 Mkr och en diskonteringsränta på 3 % så får vi att hennes humankapital idag är värt 5,2 Mkr. Det vill säga att om Anna fick ett bud på 5,2 Mkr idag så borde hon ta budet eftersom med 3 % avkastning per år så kommer hon kunna ta ut 25 000 SEK/mån varje år i 25 år.

Här är en enkel räknare som jag satt ihop i Google Sheets:

Varför vi gör denna övningen kommer i söndagens avsnitt. En ledtråd är att genom att räkna som ovan så kan man se humankapital och finansiellt kapital som totalt utbytbart… :wink:

För att göra tråden intressant - vad är ditt humankapital (vid 0 %) diskonteringsränta?

Låt oss ta 0 % diskonteringsränta, för då blir det enkelt att räkna ut ditt humankapital idag:

Ditt humankapital = antal år kvar till pension * din månadslön efter skatt * 12

Ska bli spännande att se. Självklart med en medföljande graf :slight_smile:

  • 0 - 1 Mkr
  • 1 - 2.5 Mkr
  • 2.5 - 5.0 Mkr
  • 5.0 - 7.5 Mkr
  • 7.5 - 10 Mkr
  • 10 - 12.5 Mkr
  • 12.5 - 15.0 Mkr
  • 15.0 - 17.5 Mkr
  • 17.5 - 20 Mkr
  • Mer än 20 Mkr

0 röster

5 gillningar

Kan börja själv. :wink:

Humankapital: 14,4 Mkr.
Diskonteringsränta: 0 %.
Ålder: 40 år.

Måste all humankapital värderas i pengar? Om inte, kan man värdera på annat sätt?

Tänker om man jobbar ideellt, typ inom idrott, facklig verksamhet, välgörenhet etc.

Edit:
Kan försöka svara på min egna fråga ovan.
Första steget är att ideellt arbete skapar nytta någonstans (förhoppningsvis) men ger inget betalt till den som utför arbetet.
I nästkommande steg kanske den nyttan värderas i pengar, vilket innebär att en del ideellt arbete kommer kunna värderas i kronor. En del kommer dock att ge upphov till kunskap, välstånd etc. hos den som tar emot hjälpen/utbildningen och dylikt.

4 gillningar

3 inlägg delades upp till ett nytt ämne: Hur kan man göra en kalkylator med olika instanser i Google Sheets

Mycket roligt med ännu ett avsnitt på ämnet humankapital!

Måste bara flika in att avsnittet med Paolo Sodini och själva konceptet med humankapital var mycket tankeväckande och stärkande för självkänslan första gången jag hörde det. Tro det eller ej :slight_smile:

Insikten om mitt humankapital och framför allt möjligheten att vässa det är en minst lika tung post på balansräkningen som värdepapper för mig! Finansiellt såväl som filosofiskt!

On topic: 13,5M, 26 bast. Men tanken är att det ska ha god tillväxt framöver! Vet inte heller hur jag ställer mig till pension vid 65 så det lär vara större :sweat_smile:

3 gillningar

Humankapital: 21,6 Mkr (men till ålder jag vill ha möjligt att gå i pension är det 14.5 Mkr)
Diskonteringsränta: 0%
Ålder: 36 år

Eftersom jag räknar med löneökning över inflation så är det ju inte helt fel med 0% diskonteringsränta när man beräknar nuvärdet av framtida intjäning.

En sak att tänka på om man vill använda detta som en komponent i sitt investerande är ju att istället fokusera på nuvärdet av framtida sparande.

1 gillning

Trodde det spökade när jag öppnade filen i webläsaren och det ändrades siffror av någon annan :joy: Tips ladda ner filen istället.

Humankapital: 17,1Mkr (Pension vid 65)
Diskonteringsränta: 0%
Ålder: 35 år

En spännande räkningsövning, men ingen vidare kompassnål för beslutsfattande eftersom det fysiska och psykiska välmåendet är en förutsättning för ”värdet” (vilket sällan är direkt kopplat till monetära värden).

Jag skulle hellre betrakta humankapital som en egen valuta, vars värde baseras både på ålder OCH mer subjektiva värden som upplevd lycka/meningsfullhet och erfarenhet. En holistisk syn på humankapital, om man så vill.

Det omöjliggör förvisso en jämförelse mellan person A och person B, men är (tror jag) mer meningsfullt för individen.

Edit: Jag är 44 år och landar på ca 6,5’ vid 0%. Jag tog nyligen beslutet att byta branch till en med lägre lön, men mer välmående. Dåligt för kapitalet, men bra för mig. :slight_smile:

8 gillningar

Jag gjorde en kontroll av mitt humankapital över tid

Räknade ut vid 35, 40 och nu (48) och det ändrade sig inte så mycket men ändå en neråtgående trend. Lustigt nog är den hyfsat linjär men det har mer att göra med beskedliga löneökningar i nivå med åldrandet (runt 2% för varje år i båda fallen) . Man kan ju intuitivt tycka att humankapitalet ökar med stigande erfarenhet men bara om det avspeglar sig i betydande löneförhöjningar.

Ålder (år) Humankapital (MSEK)
35 13,7
40 12,3
45 11
48 10,6

Men slutsatsen är jag blir mindre värdefull över tid :slight_smile:

Och det är ju som det brukar vara.

En annan aspekt är att eftersom jag bytt tjänst 2 ggr under denna tiden så är jag inte så duktig på löneförhandling…
Men som föregående inlägg , pengar är inte allt :slight_smile:

1 gillning

Borde vi inte räkna med pensionsavsättningar? Åtminstone tjänstepension och premiepensionen.

1 gillning

Vad tråkigt det kändes att ha en siffra varifrån alla mina nuvarande och framtida löner kommer dras ifrån.

Hittills har det känts stort och oändligt, nu kändes det tvärtom. Att jag kommer tjäna in 15M resten av mitt yrkesverksamma liv och det var det.

2 gillningar

Humankapital: 11,8 Mkr (Pension vid 65)
Diskonteringsränta: 0%
Ålder: 31 år

1 gillning

Hehe, det är väl ett sätt att se på saken :smiley: Fast du får ju ha i åtanke att det inte är inflationsjusterat eller investerat i tillgångar.

Det är för övrigt intressant att rätt många fler avstår sjuk- och olycksfallsförsäkring i relation till humankapitalet än som väljer att ha hemförsäkring på sitt hus. Det är givetvis mycket billigare med hemförsäkring p.g.a skalfördelar, men ändå.

1 gillning

Nu när du sett en siffra och inte gillar den kan du fundera på vad du kan göra för att höja den.
Se det som något positivt att du redan nu sett siffran och kan åtgärda det.

3 gillningar

Kul ide!

Kanske borde det dock finnas med en slags justering för sannolikheter för långtidssjukskrivning, (egen annans) föräldraledighet och andra saker i livet som trots allt påverkar.

Annars lurar man sig lite att det är en “säker inkomst” framöver som kommer in. En påkörning bakifrån i bilkö, whiplasskada och vips kan matematiken se heeeelt annorlunda ut.

“-även ett digitalt vattenpass med väldigt många decimaler kan trots synbart hög noggrannhet visa helt fel om det trillat ner på golvet!” :wink:

2 gillningar

Håller med. Där tänker jag att man kan räkna med just en stark sjuk- och olycksfallsförsäkring vars premier man drar av från humankapitalet? Men jag vet inte hur många miljoner det maximalt går att försäkra oavsett premie!

I övrigt tycker jag precis som @AimHigher var inne på att möjligheten att höja humankapitalet är minst lika intressant :slight_smile:

1 gillning

Jag brukar även ta med socialt kapitalt som en tredje bucket.

Värdet av exempelvis relationer, nätverk och ’status’.

Oftast kan man investera från en bucket för att stärka de andra.

Exempelvis används finansiellt kapital för att gå en utbildning och stärka humankapitalet.

Eller investera humankapital i form av tid för att stärka det sociala kapitalet.

Eller använda socialt kapital för att skapa finansiellt kapital ex genom att be om ekonomiskt stöd från familjen.

4 gillningar

Tänker att det här är en rolig reflektion (och därför jag inte satte mallen till 65 år). Jag satte också en annan pensionsålder än 65 år på mig själv. :slight_smile:

Det är en notis till den som vill jämföra sig själv också, det är ju både ålder, pensionsålder och lön som spelar in. Stor skillnad på att gå i pension vid 55 eller 65 år.

1 gillning

Du får gärna utveckla det här resonemanget. Jag tror jag är med på vad du menar, men du får gärna säga något mer. :slight_smile:

Ja, tid är dyrt.