Vad händer om man inte upprättar kontrollbalansräkning och är ok med att vara personlig betalningsansvarig?

Utifrån en diskussion om kontrollbalansräkning i denna tråden så aktualiserar den en fråga som jag har funderat på, men inte fått något bra svar.

Regeln är att styrelsen ska upprätta en KBR om man misstänker att halva aktiekapitalet är förbrukat. Anledningen till att man ska göra det är ju att skydda bolagets aktieägare och sig själv i styrelsen (samt VD m.fl.) från personligt betalningsansvar för de åtagande som företaget gör.

Men låt oss ponera följande scenario:

  1. Jag äger bolaget 100 %
  2. Jag är ensam i styrelsen
  3. Jag har full koll på bolagets ekonomi och åtagande
  4. Jag har inget emot det personliga betalningsansvaret

Låt oss nu säga att jag driver bolaget vidare. Jag upprättar inte KBR och har inte kontrollstämmorna. Vad händer då? Ja, jag får leva med att jag är betalningsansvarig (något jag utgår från att man är i alla fall), men basically that’s it? Eller vad missar jag i lagtexten?

Det vill säga jag förstår värdet och innebörden i ett vanligt AB med externa delägare och större verksamhet, men i eget AB har jag svårt att se det är innebär något praktiskt. Har jag otur när jag tänker här?

Lagen säger:

17 § Allmän domstol skall besluta att bolaget skall gå i likvidation,

Men jag tänker, hur får de reda på det? På sin höjd först efter inlämnad årsredovisning ett antal månader efter årsbokslut. Vilket de facto egentligen innebär att man skulle kunna skippa KBR så länge aktiekapitalet är återställt tills dess att årsredovisningen upprättas.

Tänker högt: Tror lagen främst finns för att skydda delägare i AB med flera delägare. Man har inte haft enmansföretagaren i åtanke när man stiftat lagen.

Är en revisor eller redovisningskonsult som hjälper enmansföretagaren som skiter i KBR skyldig att upprätta eller uppmana om att upprätta KBR. Om en revisor är skyldig att göra det är det ju dessutom bara ganska små AB:n som påverkas?

1 gillning

Har funderat en del på det då bekanta frågat.

Personligen tror jag det sällan händer något förutsatt att ingen nitisk tjänsteman/system/Bolagsverket/Skatteverket reagerar på att raden EK i ditt bokslut är för låg och frågar om en kontrollbalansräkning. Vore ju i princip enkelt att låta ”datasystemet” slå larm om ett sådan deklaration/bokslut registreras. (Bokslutet kanske främst scannas in medan deklarationens siffror finns digitalt)

Har du däremot revisor är det nog en sådan sak denne SKA reagera på/se för att i sin tur ha sin egen rygg fri.

OM det uppdags DÅ får du säkerligen en uppmaning/beslut från någon part som säger att det ska göras. OM du då struntar i det finns det säkert rutiner hur de ska hsntera saken vidare. (Föreläggande, vite, notering som avvikelse i revisionsrapporten alt att revisorn vägrar skriva under osv)

Tror främst det spelar roll OM företaget sen begärs i konkurs eller liknande. DÅ är det för att se om du har ryggen fri.

Så är det ditt eget AB där du har koll på ekonomin och det inte är några externa leverantörer som är påverkade så är det antagligen inget som händer i praktiken. (Så länge bolaget inte begärs i konkurs/likvideras)

1 gillning

DaB. Där tror jag du har fel. Lagstiftaren intention är att skydda fordringsägare.

Det har du såklart helt rätt i, tänkte lite för fort högt där ^^.

Vet man om att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat, men ändå är beredd att driva bolaget vidare, så är det fullkomligt meningslöst att göra en kontrollbalansräkning. Den fyller då inget syfte, utan kostar bara dyra pengar till revisorn.

Finns bara likviditeten så rullar verksamheten på som vanligt, men med personligt betalningsansvar. Revisorn kommer dock att lämna en oren revisionsberättelse där det påpekas att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat.

Ett exempel. Ett bolag har en väl fungerande verksamhet, men drabbas av en kundförlust. Verksamheten drivs vidare som tidigare, eftersom bolaget kommer att repa sig. Det som händer är att nya leverantörer som tar en UC och ser bokslutet och den orena revisionsberättelsen vill ha förskottsbetalning. För övrigt händer ingenting.

Jag har själv haft kunder som drivit aktiebolag med personligt betalningsansvar under flera år.

4 gillningar

Tack @Nestor - det var nämligen precis det här som jag misstänkte. :pray:

1 gillning