Varför går Asien/Kinafonder så bra just nu?

Hej!
Var inne på PPM och tittade på olika fonder. Det som man kunde se var att Asien/Kinafonder, hade störst värdeökning i år. Kan någon förklara varför?
Är själv nybörjare😊

Det enkla svaret är att köparna är villiga att betala ett allt högre pris för aktierna. För mig är det en positiv signal och en god anledning till att köpa fonder i den kategorin.

Varför det finns ett köptryck är svårt att veta. Du skulle kunna få många svar idag men alla är ju efterhandskonstruktioner i någon mening. För två månader sedan kunde ingen veta att utvecklingen skulle bli sådan.

Jag har hållit på med fonder länge och har kommit fram till att man behöver inte veta allt. Det räcker med att konstatera ATT det går upp, inte varför. Att ligga steget före genom att spå framtiden är ett hopplöst projekt.

1 gillning

Stark inhemsk efterfrågan. Kinas ekonomiska återhämtning är förklaringen. Förväntad BNP tillväxt 2021 är runt 8%. Under 2020 låg den på ca 2% medans många andra ekonomier backade 2020.

Jag tror inte att någon vet varför många människor har valt att investera i Kina eller i Asien just nu – visste man det skulle man väl bli rik på att förutspå prisrörelser. Jag tror att jag själv har valt att lägga nästan hela min disponibla förmögenhet i Avanza Emerging Markets (som jag betraktar som en Kinafond med lite diversifiering ovanpå) för att jag långsiktigt tror på Kina och för att jag kortsiktigt är skeptisk till USA och till valutor och till fastigheter (här på Malta).

Vi skrev faktiskt lite om just detta i Opti:s senaste månadsutskick. I kort är tesen att emerging markets går bättre nu pga mer attraktiva värderingar och fundamenta än stora delar av en allt mer belånad västvärld. Och sett till Kina specifikt så är de ju en av få stora ekonomier som faktiskt hade tillväxt 2020. Mycket kort, mycket hårddraget – ta med ett halvlitermått salt :slight_smile:

Med det sagt: Om något sker nu-nu så beror ju det på förändringar i förväntningar på framtiden. Marknader är alltid framåtblickande och reaktiva. Större (och speciellt hastiga) värdeförändringar sker på grund av överraskningar snarare än redan kända fakta. (Exempel: Tesla handlas inte på sin årliga bilproduktion just nu, utan på en förväntan av framtida produktion och utdelningar därav.) Så vi kan fråga oss själva vad marknaderna ser i framtiden och/eller reagerar på…

//Jonas, VD Opti

1 gillning

Hej och tack för de svar som har inkommit på min fråga. Det är alltid intressant att få ta del av den kompetens som finns i detta Forum.

Min tolkning är att Asien börserna inte drog iväg tidigare, kombinerat med att de ekonomierna växer snabbare och en förväntad USD försvagning (pga att USA trycker så mycket pengar). En svagare USD gynnar Asien ekonomier eftersom deras lån ofta är i USD och då blir det billigare att betala ränta och amortera.

Jag har läst rapporter ett tag som hävdat att ”emerging markets” hade bäst förutsättningar i närtid

Men det förutspås ju så många uppgångar och krascher som aldrig händer men någon måste ju slå in. Alltså omöjligt att sia hur det ser ut nästa månad :slight_smile:

Hej JFB!
Jag tackar för förtydligandet.

1 gillning