Varför satsa på fonder Tillväxtmarknader?

Varför hävdar alla överallt att man bör satsa ca 10-20% av sina fondportföjer (inkl. Tjänstepensions-sparande) i Tillväxtmarknads-fonder (utvecklingsländer)? Dessa fonder har ju under de senaste 5-10 åren klart underpresterat mot mycket annat, såsom globalt index, småbolag, teknik, IT m m. Och jag ser inte att världsläget de närmaste åren tyder på någon större bättring för Tillväxtmarknads-fonder. (Jag har en sparhorisont på 10-15 år). Vad anser ni?

Skulle tro att det är för att många vill ha en hyffsat marknadsviktad portfölj och bredda sina portföljer. Att dom inte gör sina val utifrån historisk avkastning eller försöker förutspå framtida avkastning.

Åtminstone tänker jag så själv när jag väljer att ha ca 10% tillväxtmarknader i mina portföljer.

3 gillningar

Man tittar inte på historisk avkastning utan försöker istället få en marknadsviktad portfölj.

Många globalfonder följer index som exkluderar de områden som definieras som tillväxtmarknader. Dock inte alla.

Så för att kompensera för bortfallet (relativt global marknadsvikt) av tillväxtmarknader från de globalfonder som exkluderar dem, så lägger man till motsvarande själv istället.

T.ex. om man har SPP:s globala indexfond så ska man inte komplettera med tillväxtmarknader för att få marknadsvikt då den följer ett index som inkluderar tillväxtmarknader. Medans LF global indexnära exkluderar tillväxtmarknader så då får man komplettera den fonden med en separat tillväxtmarknadsfond för att uppnå global marknadsvikt.

6 gillningar

Vad är det du ser i världsläget som talar för att utvecklade marknader ska avkasta bättre än tillväxt kommande decenniet?

3 gillningar

Utöver det enkla svaret att man bör marknadsvikta sin portfölj för diversifiering så har tillväxtmarknaderna fundamentalt lägre priser på aktierna (P/E, priset gånger årsvinsten) som väger upp den högre risken i regionerna.

Det är det som bör leda till en högre om än mer volatil avkastning över tid. Men det tvistar de lärde om, i över 100+ inlägg :sweat_smile: Se: Skall man verkligen ha tillväxtmarknader in sin portfölj?!

1 gillning

Handelsbanken Globalfond har bl a Asien i sin fond, så då har jag viktning härigenom! :blush:

Asien är delvis tillväxtmarknad och delvis “developed markets”, så det beror på vad av “Asien” som är inkluderas i Handelsbanken Globalfond?

Om det är denna fonden du (@Agneta_Nordholm ) menar så är det en aktiv (och mycket dyr) globalfond. Sådana som inte brukar rekommenderas: Fondguide | Avanza

Precis! Men det är väl just därför tillväxtmarknader också betraktas som relativt sett billiga.

Sen är ju frågan varför man inte skulle vilja vara investerad i den delen av världen som växer snabbast med ca 5 miljarder människor, förutom att man vill marknadsvilkta portföljen vill säga. På lång sikt brukar hög tillväxt ge bättre utveckling.

För att göra det enkelt kan man ta SPP aktiefond Global som innehåller ”allt” inkl ca 15% tillväxtmarknader och är billig.

2 gillningar

Det är 5,66% Asien tillväxt i Handelsbanken Global.

Har du den här fonden då är den bra 0.41% i avg inkl tillväxtmarknader? Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) ? Men Spp är billigare kostar 0.33% i avg. :+1:

Har den i tjänstepensionen och då är avgiften 0,23%. :slight_smile:

1 gillning

Men varför inte i din vanliga portfölj och istället en mycket dyrare globalfond? Bara nyfiken? :slight_smile:

Vad är tillväxtländerna av totala börsen ungefär, är det ca 5 %.
Ser att Jan har både 5 och 10 % tillväxt i olika portföljer. För tillfället har jag ca 5 % i min portfölj, är det ungefär där det ligger? Jag har inga andra fonder som innehåller tillväxt.