Varför stor avvikelse livslångt uttag & uttag till gensomsnittlig livslängd?

På simulatordelen på MinPension jämförde jag:

Livslångt uttag på alla delar i pensionen från 65 års ålder = 42000kr/månad.

Uttag fram till genomsnittlig livslängd (82år) från 65 års ålder = 51000kr/månad.

I min värld borde inte skillnaden bli så stor då utbetalningarn till “kollektivet som helhet” borde bli ungefär detsamma oavsett om man väljer livslångt eller genomsnittsålder, men det borde ju liksom bli “gungor & karuseller” som jämnar ut sig när man tittar på kollektivet som helhet.

Någon som har någon förklaring till att det avviker så mycket eller vad har jag missat?

Den förväntade återstående livslängden skjuts fram hela tiden allt efter som du blir äldre. Därför blir pensionens varaktighet längre ju äldre du blir.

Ska pensionskapitalet bara räcka tills du blir 82 blir beräkningen enklare. Är du 80 ska det räcka bara två år till.

Men om du är 80 är det mest sannolikt att du blir 89 och då måste pensionen vara lägre för att räcka hela vägen.

Kanske inte kristallklart förklarat men det var ett försök.

Nja jag är med på att den förväntade medellivslängden hela tiden ökar lite grann.

“genomsnittlig livslängd” borde ju liksom ändå vara samma sak som livsvarigt i en välbyggd simulator om man tittar till kollektivets förväntade livslängd i framtiden.

Nu tror jag 82år genomsnittlig livslängd avser idag 2021. Provar jag att simulera och lägga in fast uttag så långt fram det går avviker det ändå ganska mycket. Så simulatorn verkar likställa “livsvarigt” med “förväntad genomsnittlig livslängd” OM 30 år till ca 90år. Det låter högt för mig. Uppskattningar hos pensionsmyndigheten lutar snarare mot 87-88 år om jag minns rätt för min generation född i mitten på 60-talet.

Sätter jag in 85 år istället för 82 år hamnar jag på drygt 47000kr/månaden. Så det kanske stämmer hyfsat ändå om jag i simulatorn skulle kunna sätta in 88 år på alla enskilda pensionsdelarna så skulle det nog sjunka ner emot 42000kr.

Men många blir nog lurade då man ser “Genomsnittlig livslängd” och missar att det är IDAG 2021. Vore ju bättre om simulatorn visade MIN åldersgrupps beräknade livslängd.

1 gillning

Året 2020 SCB skrev genomsnittlig livslängd till kvinnor är 84 år genomsnittlig livslängd till män 81 år. Livslångt uttag räknar man 100år,ser pensionsmyndigheten.se
Det finns en stor skillnad mellan genomsnittlig livslängd o livslångt uttag : tex. 81år-65år=16 år genomsnittlig livslängd, 100-65år=35år.

2 gillningar