Vilken ska man välja PLUS Småbolag eller AMF Småbolag?

Jag tror många av oss vill inkludera svenska småbolag i vår portfölj. Men vilken fond ska man välja?

Jag har kikat på PLUS Småbolag Index och AMF Småbolag.

Sammanfattning

PLUS Småbolag

  • Indexnära
  • Avgift: 0,40 %
  • Utv 1 år: 22,80 %
  • Utv 3 år: 72,01 %
  • Utv 5 år: N/A

AMF Småbolag

  • Aktivt förvaltad
  • Avgift: 0,45 %
  • Utv 1 år: 43,15 %
  • Utv 3 år: 93,11 %
  • Utv 5 år: 163,18 %

PLUS har 0,40 % i avgift medan AMF har 0,45, trots att den senare alltså är aktivt förvaltad. På så sätt får AMF anses vara en billig aktivt förvaltad fond.

AMF har gått bättre alla jämförbara år och har även längre historik än PLUS. Samtidigt har PLUS potential att växa.

Eftersom det skiljer så lite i avgift så landar jag nog i AMF:s fond, då de verkar veta vad de gör och fonden är billig.

Jag skulle dock vilja se en riktigt billig svensk småbolagsfond som följer index. Då snackar vi 0,20 i avgift. Finns det?

EDIT: Har förstått att PLUS Allabolag Sverige Index även innehåller småbolag. Ska man köra på den och skippa separat svensk småbolagsfond?

Bara att ta bägge, jag kan inte sia om framtiden.

2 gillningar

Är detta en allmän hållning du har? Att om man har två bra fonder inom samma kategori som tex en index och en aktiv, att man då tar båda?

Jag tycker inte man siar så mycket om framtiden om man väljer AMF. Fonden har många år på nacken och förvaltarna vet bevisligen vad de gör. Jag har endast den för svenska småbolag i min portfölj och känner mig nöjd med det. Jag vill inte småpilla med för många fonder och ska jag bara välja en blir det just AMF.

1 gillning

Tack för input.

Hur har du lagt upp din portfölj? Hur många fonder och vilka andelar?

Nej, men i det här fallet då har man två likvärdiga fonder med ungefär samma avgift.

Då tycker vi olika här.

På vilket sätt menar du att man siar om framtiden? För att undvika missförstånd kan jag säga att med sia menar jag att försöka spå framtiden utan ett gediget underlag. Något jag inte tycker man gör med AMF.

Om det är att sia är det även att sia att välja att följa ett specifikt index (genom en fond) och inte ett annat för att det historiskt sett har varit starkare. Man hamnar till slut i ett läge där man inte kan göra några val alls för att inget har fullgott stöd.

Jag köper indextänket för det mesta men jag tycker att man i varje specifikt fall (index vs. övrigt) får göra ett övervägande av fördelar mot nackdelar. Mitt mål är så hög avkastning som möjligt och för mig framstår AMF som det bättre verktyget ur den synvinkeln.

Du gör ett aktivt bett på att en aktiv förvaltare slår en indexfond.

Inte riktigt.Du har 2 fonder. Den ena fonden investerar i en delmängd av den andra. Alltså gör man ett bett på att just dessa aktier går bättre än de man valde bort. Hade varit en annan sak om det varit en helt annan typ av investering. Det gör delvis jag också eftersom jag väljer bägge två, men för att sluta vela så har jag helt enkelt valt 50/50 på bägge för jag kan inte säga vilken som är bäst. Mest för att få sinnesfrid.

Jag kör båda 50% var. Samma med Robur Ny Teknik och TIN Ny Teknik.

Delar ni upp portföljen genom att ha på SAVR för lägre avgift för PLUS/ AMF?

Sen är det ju så att ungefär 10% av aktiva fonder slår index före avgifter på månadsbasis. Skillnad, då det är ca 0,6% efter avgifter. Har en aktiv fond låg avgift är det mer attraktivt. Principiellt så struntar jag i aktiva fonder förutom räntefonder

Jag använder personligen inte SAVR. Mest för att jag tycker användargränssnittet är riktigt dåligt. Jag har allt på Avanza. Har möjlighet att spara med rabatt inom tjänstepensionen hos SEB så där kan jag ha större delen av de aktiva fonderna. Störst andel passiv förvaltning dock.

Du har alltså ingen Spiltan i din portfölj?

Spiltan? Deras investmentbolagsfond är väldigt passiv. Hade inte investmentbolagfonden innan och efter vad som hände med Räntefond Sverige känner jag inte ett behov för den. Upplever att folk investerar i dem för att det känns bra och pga god historik. Plus Allabolag/småbolag har ju lite forskning som visar att det kan vara en bra ide också. Om man vill ta mer risk. Sen är avgiften lite lägre och utdelningarna i fonden skattefria. Normalt sett är utdelningar skattade på 15% i global fond.

Hade du gått in på AMF eller PLUS Småbolag? Eller båda? Eller tagit PLUS Allabolag rakt av?

Har bara lite i LF global men kommer nog sätta in en del i PLUS Allabolag pga lägre avgift än LF Global + passiv + småbolag i den + ingen skatt på utdelningar.

Var har du fått denna information ifrån? Låter inte rimligt i mina ögon. Borde vara närmare 50%.

Barras 2010, är typ 9,6% som producerar alpha före avgifter på månadsbasis.

Sida 4.

We find, on a pre-expense basis, a much higher incidence of funds with positive alphas—9.6%, compared to our above-mentioned finding of 0.6% after expenses. Thus, almost all outperforming funds appear to capture (or waste through opera-tional inefficiencies) the entire surplus created by their portfolio managers.

Jo, jag läste lite också. Men han skriver en stor del av fonderna presterar = index också. Jag har lite svårt att se hur fonderna innan avgifter skulle kraftigt underprestera index. Då är min fråga vilka investerare är det som överpresterar så kraftigt om aktiva fonder underpresterar? Rent matematiskt måste 50% av pengarna underpresera index och 50% överprestera (om man bortser från de som presterar identiskt med index) så någon måste överprestera också.

Hur ser din fondportfölj ut då på totalen i %?