4 hinkar modellen - Hur man flyttar tillgångar från en hink till en annan

Hej Rika Tillsammans!

Jag har bland annat börjat spara med hjälp av 4-hinkars-strategin. Jag tycker att det verkar som ett bra sätt att strukturera sin privatekonomi på. Jag har dock inte lyckats hitta svar på mina funderingar kring hur dessa “hinkar” ska fyllas på igen efter att man har varit tvungen att använda delar utav respektive hink.

Om jag t.ex. har en fylld bufferthink och mellanriskhink, hur är då tanken att man ska fylla på en av dem då man är tvungen att ta ut pengar från en annan? Mellanriskhinken är ju, som jag förstår det, till för att gardera sig mot svängningar. Men om man tar ut pengar från mellanrisikhinken så måste man ju fylla på den igen från en annan hink. Då måste det ju ske från passiva hinken med hög risk. Enligt denna logik är det ju samma sak att ta ut pengar från mellanriskhinken som att ta ut pengar direkt från passiva hinken. Tillgångarna måste ändå omfördelas. Eller finns det en strategi för hur och när man kan omfördela tillgångar från en hink till en annan?

Så sammanfattningsvis vill jag få svar på:

  • Hur uttag ur hinkarna kan göras, hur bör man tänka?
  • Hur och när ska man fylla buffert/mellanrisk-hinken då man tagit ut pengar från någon av dem?
  • Ska man ta hänsyn till svängningar när man ska flytta tillgångar från mellanrisk/passiva- hinken till en hink med lägre risk? T.ex. när man vill omfördela tillgångar från mellanriskhinken till bufferthinken.
/Simon

Tror inte det är tänkt att du måste fylla upp hinken igen samma dag. Utan du ska ha så goda marginaler så att du kan ta av lågriskhinrarna ett par år iaf innan du ska behöva fylla upp dem igen.

Säg att passiva hinken ligger på minus i 2 år. Då räcker det att du fyller upp lågriskhinrarna efter tex 3 år när passiva är återhämtad och på plus igen.

Detta kan man göra vid ombalanseringen.

Hej Simon!

Såhär tänker jag, när du har tömt bufferten och behöver fylla på den från mellanrisken så kommer det bli lite mindre i just mellanrisken som ska fyllas upp igen, dessa pengar hade jag inte flyttat från passiva om inte det är väldigt nödvändigt för tillfället att göra det utan istället börjat månadsspara till mellanrisken igen för att fylla upp den.
Jag ser mellanrisken som en hink där större kostnader ska tas för att inte belasta passiva hinken, så att behöva plocka från passiva hinken blir då fel. Därav att månadsspara upp mellanrisken igen.

Alla gör olika men jag tycker att detta funkar bäst för mig!

Yes. Tror att jag förstår konceptet. Tycker dock att detta har varit lite otydligt i avsnitten och artiklarna om 4-hinkars-strategin. Tack för bra och snabba svar Robin!