55+ frågor

Denna fråga är till er som liksom jag har passerat 55 och har mindre än 10 år till pension, om vi får behålla jobb och hälsa.

Jag har det mesta av min tjänstepension (”Alternativ ITP”) i fondförsäkringar och funderar på vilken aktie/ränte-fondsfördelning som är lämplig att ligga på vid start av pensionsuttag samt hur många % man bör justera fördelningen mot räntefonder per år fram till och under pension? Det beror förstås på under hur många år man tömmer respektive fondförsäkring, men vi säger 10 år. Jag tänkte att det vore lagom med en 45/55 fördelning första året man tar ut pension samt att man justerar fördelningen med 5% varje år så man ligger på en 80/20 fördelning när man har 7 år kvar till pension samt att man stoppar omfördelningen vid 20/80 när man har tagit ut hälften av kapitalet efter 5 år. Verkar det vettigt?

Eller är det vettigare att flytta de lite nyare fondförsäkringarna (som går att flytta med hutlös avgift) till traditionella försäkringar några år innan pension då räntefonder visats sig varken ge nån större avkastning eller kunna hålla emot när börsen rasar?

PS. Nej, guld går inte att välja här.:wink:

Det finns inget klart och tydligt svar vilken fördelning som är bäst gällande uttag. Det varierar mellan länder, inflation osv.

Historiskt har det oftast legat i spannet 30-80% aktier. Men det kan hamna utanför också.

Din strategi när du närmar dig uttagsålder måste också bestämmas av din situation. Är du beroende av att få ett hyggligt bidrag från tjänstepensionen (säkra mot nedsida) eller är det ett extra tillskott som du inte strikt behöver där du vill ta mer risk för chans till extra guldkant?