Alternativa investeringar-Energifonden

Ny i forumet kommer jag och söker råd utifrån en artikel jag läste på realtid.se tidigare idag.

Svenska bolaget Energifonden, som investerar i både nya och etablerade energibolag i Norden, erbjuder ränteobligationer, antingen på 8 % med 3 års löptid eller på 10 % med 5 års löptid, båda med utdelning halvårsvis. Teckningsposterna är på 10.000 respektive 20.000. Enligt deras hemsida har de alltid klarat av att betala ut det de lovat tidigare gånger de utfärdat obligationer.

Länk till företaget:
http://energifonden.eu/

Jag tycker att det här låter som en intressant investering för den så kallade “lekhinken” men jag undrar om någon vet mer, både kring hur säkert detta känns men också om någon har erfarenhet av företaget sen innan.

Jag är relativt färsk i den här världen och vet inte vad man ska titta efter för att kunna göra en bra utvärdering av ett sånt här “erbjudande”.

1 gillning

Det första jag skulle vilja veta är allt som kan gå fel så att investeringarna inte ger vad de utlovat eller aldrig återbetalas. Vad finns det för sådana möjligheter?

1 gillning

Varför lånar de inte på banken i stället? Det är ju mycket billigare.

Vad vet banken som inte du vet?

Vad vet du som banken inte vet?

1 gillning

Se det som en vinstutdelning istället. Lite som utdelning för en aktie. Poängen är att ägarna ska gagnas.

Jag har själv investerat i liknande instrument tidigare men goda erfarenheter. Estea Sverigefastigheter är ett exempel. De har haft flera stycken och på den senaste var löptiden 7 år och räntan 6,25 %. I ett kapitalandelsbevis för fastigheter delas även värdestegringen av fastigheterna ut till ägarna.

Jag gillar den här typen av investeringar för att diversifiera portföljen. Dock skulle jag inte ansöka från ett VP-konto. Då är det bättre att avvakta noteringen och köpa via ISK eller KF istället. Får läsa på vad som gäller för Energifonden.

Uppdatering. Ser nu detta i prospektet. Då faller den bort som alternativ för mig. Jag låser inte gärna upp kapital under så lång tid.

Bolaget har inte för avsikt att notera obligationen i nuläget. Styrelsen kommer dock fortlöpande utvärdera ifall investerarna som tecknat sig för obligationer i bolaget vill att obligationen skall noteras och i så fall starta upp en sådan process.

Likt en aktie kan så klart hela investeringen gå förlorad. Det som är trevligt med obligationer är att de bokförs som skulder så även om bolaget kursar är det inte helt säkert att du går lottlös. Detsamma kan man inte säga om en aktie.

Så dem säger att även efter 5års perioden så får man inte tillbaka sina 10.000kr utan enbart utdelningarna som sker halvårsvis?

Jo, du får tillbaks hela beloppet den 1 juli 2026 om allt går vägen. Ovanpå det får du ränta på halvårsbasis.

1 gillning

Citat Ser nu detta i prospektet. Då faller den bort som alternativ för mig. Jag låser inte gärna upp kapital under så lång tid.

Bolaget har inte för avsikt att notera obligationen i nuläget. Styrelsen kommer dock fortlöpande utvärdera ifall investerarna som tecknat sig för obligationer i bolaget vill att obligationen skall noteras och i så fall starta upp en sådan process.

Är anledningen till att det faller bort för dig, om jag tolkar dig rätt, för att de endast erbjuder en fast ränteavkastning och du hade velat att obligationerna noterades för att eventuellt kunna stiga ytterligare i värde?

Tre skäl gör att jag inte kan tänka mig att investera.

  1. Instrumentet är inte noterat. Jag har inga problem att hålla på en obligation i 5 år men man vet aldrig. Något kan hända som gör att man behöver likvidera tillgången. Då vill jag inte vara fast i ett onoterat instrument som inte går att sälja på 5 år.

  2. Eftersom obligationen är onoterad går den inte att äga i en kapitalförsäkring och man kan endast teckna från en depå. Då åker man på reavinstskatt och man får dra bort 30 % från räntan. Negativt! I prospektet nämns ett alternativ för att äga onoterat i en KF men jag är inte intresserad av att välja en annan bank. Jag vill äga allt mitt långsiktiga sparande i Avanza.

  3. För att det här ska bli intressant skulle jag inte vilja äga för lite. Skulle jag teckna för 75k och få 20k i tilldelning vid en eventuell övertecknig är jag hellre utan. Hade obligationen varit noterad hade jag kunnat komplettera över marknaden men nu faller det bort helt.

Tack för ditt väldigt tydliga svar. Jag vill också ha mitt långsiktiga sparande samlat hos Avanza så även för mig får nog detta falla bort. Och 30 % skatt blir onekligen inte särskilt mycket till övers i slutändan.

Jag provade SOLT3 året 2018. Jag köpte 200st, inköp 100kr och sålde 97kr året 2019. Avkastningen (intjänsad ränta - förlust) är cik. 584kr. Nu kollar jag SOLT3s pris är 65.5kr. Jag tycker att det inte är en dålig ide att prova olika investeringsprodukter men måste hålla koll på marknaden.