Amortera mindre eller öka risken i mellanriskhinken?

Jag har en belåning på mindre ån 50% av marknadsvärdet på bostaden och amorterar ganska mycket. En tanke som väcktes efter senaste avsnittet var att jag skulle kunna minska amorteringen och istället investera pengarna. Fokus nu är att fylla upp mellanriskhinken där jag jag har 40% på bankkonto istället för i räntepapper. Portföljen som helhet avkastar mer än räntekostnaden på lånet, men räntedelen i sparandet ger mindre. Detta fick mig att fundera på om det blir samma sak att räkna in amorteringen i räntedelen (och då öka aktieandelen i förhållande till vad jag har idag)?

Det blir lite krångligare eftersom amorteringarna måste räknas in i totalvärdet av hinken och det måste fortfarande finnas tillräckligt med pengar i "räntedelen" för att kunna ombalansera. Det andra alternativet är att minska på amorteringarna och använda pengarna för att fylla upp mellanriskhinken och sedan den passiva hinken.

Tankar? Krånglar jag bara till det? :slight_smile:

Hej Per!

Som du säger så kan man absolut amortera istället för att lägga in pengarna i räntepapper, just nu är det mer fördelaktigt då räntepapper inte ger så mycket.
Däremot måste man då också räkna med att dessa pengar inte blir tillgängliga på samma sätt, t.ex i en mellanriskportfölj så ska tillgångarna där i täcka upp kostnader som kan uppkomma i livet, det kan däremot vara svårt att ta pengar ur bostaden om dina inkomster skulle försvinna och du skulle behöva täcka upp dina utgifter.
Då sitter du där med en aktieportfölj som lika gärna skulle kunna ha rasat och blir tvingad att sälja dessa tillgångar.

Så att ha lite tillgångar i räntepapper tycker jag inte är så dumt :slight_smile:

Det är en bra poäng att pengarna bör vara tillgängliga i den hinken.