Amortering av huslån

Många anser att man inte skall amortera på sitt huslån eller bara amortera det man måste enligt lag. Istället bör man enligt många investera pengar för att få en högre avkastning.

Jag är av en liten annan åsikt.

Räntan är på historiskt låg nivå idag men en normal ränta bör väl ligga på 5-6%.

Ett hus är i det flesta fall något man har i många år.

Själv ser jag amorteringen som ett"bakvänt" sparande som dessutom är helt riskfritt. Räntan kommer att gå upp så om man tar man ränta på ränta effekten i beaktning så är det stor avkastning du får helt utan risk. Sen använder jag pengarna man sparar på räntekostnaderna till att investera i fonder.

Har även annan sparade bör tilläggas.

Tar gärna emot synpunkter på mitt resonemang.

Du har helt rätt i att amortering är en form av riskfritt sparande. Dessutom har amortering fördelen att avkastningen redan är känd, eftersom avkastningen är lika med den ränta man hade betalat om man inte hade amorterat.

Tyvärr är ju dock denna avkastning mycket låg i dagsläget, blott 1,5%. Börsen avkastar sannolikt mer än så i snitt över en tioårsperiod. Även om räntan åter når historiska nivåer så har börsen i regel avkastat mer ändå. Att investera istället för att amortera är alltså inte en kortsiktig strategi född av dagens unikt låga ränta, utan detta har alltid gällt. Det är bara än mer fördelaktigt idag än tidigare. Strategin står och faller på att man har en mycket lång sparhorisont, eftersom börsen svänger mer och fortare än räntan.

Riksbanken skrev en promemoria på detta ämne för några år sedan, där man kom fram till att det sannolikt är fördelaktigt att investera än att amortera för nästan alla svenska hushåll: http://www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Samverkansrådet/2014/PM%204%20-%20Hushållens%20amorteringsbeslut.pdf

Man behöver nog ta in begreppet risk också. Börsen går ju upp och ner, likaså bostadspriser. Någon form av marginal i min ekonomi skulle nog jag vilja ha (alltså inte 100% belåning på bostaden).

Har du redan idag marginal i din belåningsgrad och du har lång sparhorisont så är det sannolikt mycket lönsammare att investera än att amortera. Avkastningsmässigt blir ju amortering mer som att sätta pengarna på sparkonto.

Låt säga att man har möjlighet att avsätta 100 000kr på ett år och pengarna ska antingen användas för att amortera på ett bolån eller att investera på börsen. För att förenkla räknar jag 100 000kr som en insättning/klumpsumma och inte månadsvis. Bolåneräntan ligger på omkring 1,5% vilket innebär att om man använder de 100 000kr till amortering betalar man 1 500kr mindre i ränta på ett år. Investeras pengarna istället på börsen med en utveckling på 10% innebär det 10 000kr. Alltså tjänar man 8 500kr (10 000-1 500) mer på de 100 000kr om de investeras på börsen istället för att amorteras.

Så i dagsläget med en utveckling på 10% betalar de 100 000kr på börsen räntan (1,5%) på ett bolån om drygt 660 000kr.

Det finns som bekant inga garantier för att börsen ska gå med vinst och att bolåneräntan håller sig på dagens låga nivåer så det handlar såklart om vilka risker man är bekväm med att ta.

Det är ju en del beräkningar här som kan locka. I dagsläget är det utan tvekan bättre att investera än att amortera.

Men när räntorna går upp så småningom kommer ju situationen att se rätt så annorlunda ut. Den högre räntan på bolånet ska fortfarande betalas och man går miste om den omvända ränta-på-ränta effekten. Vill det sig illa kanske har börsen fallit under tiden eller går krabbgång och avkastningen är medioker eller man går t om minus i sin belånade portfölj - ja, jag anser att pengar som egentligen skulle amorteras för som istället används på börsen är lånade pengar med en hävstångseffekt som kan slå åt båda hållen.

Sen måste man ju beakta att stora börsfall kan ta många år att återhämta sig. Inte speciellt kul då att sitta med stora lån som inte amorteras för och man betalar dyr ränta samtidigt som man har en portfölj full med röda siffror.

Plus att den 10%-iga årliga avkastning som börsen “ska ge” är ett ganska optimistiskt tänkande. En del analytiker som kanske är lite pessimistiska eller verklighetsförankrade talar snarare om 4-5 % avkastning i framtiden, ej justerat för inflation. Sen måste man ha i åtanke att även om de globala börserna går bra, syns det inte alltid i våra portföljer då valutakurserna kan äta upp avkastningen.

T ex USA’s börs har gått bra den sista tiden men vi har inte sett de fina siffror pg a just dollarkursen som spökat.

Det är alltså ganska många faktorer som spelar in huruvida vi får bra avkastning eller ej.

Jag är nog lite gammeldags men jag tycker nog att man ska betala tillbaka det man har lånat.