Amortering istället för räntefonder [Runda 2]

Hej, jag går i köpetankar av bostadsrätt och funderar just nu mycket på allokering av tillgångar. Jag frågade i ett annat forum, men även här på rikatillsammans hur man bör värdera/ta hänsyn i sitt övriga sparande till ett bolån med avseende på risk, dvs hur detta bör påverka min totala fördelning av ex aktier och räntor i mitt sparande. I avsnittet med intervjun med Paolo Soudini så antyder han att det bör påverka på så sätt att man bör ta mindre risk i sitt övriga sparande om man har en hög belåningsgrad genom sitt bolån.

Jag fick som svar på min fråga (när jag ställde den i ett annat forum) ett resonemang som stod i direkt motsats till att man ska minska sitt sparande i aktier och öka i räntor om man har hög belåningsgrad. Personen som svarade mig menade i princip att det är bättre att amortera mer och ha en högre andel aktier/aktiefonder för att på så sätt reglera sin risk, istället för att ha/köpa räntefonder eftersom man i princip blir “dubbelt bestraffad” om man har räntefonder med låg avkastning och ett lån med en ränta som är i samma storleksordning som den förväntade avkastningen på räntepapper. Man löper både en marknads/ränterisk och betalar en löpande räntekostnad till högre kostnad än vad man skulle behöva.

Jag har sett att frågan har ställts tidigare här på rikatillsammans, men att Jan då svarade i stil med att han inte förordade att man ska amortera mer än vad amorteringskravet kräver, men utan att egentligen motivera varför, så jag tycker det kan vara värt att ta frågan en gång till! (https://rikatillsammans.se/fragor/amortering-istallet-for-rantefond/)

Vad är det jag missar? Varför är det så självklart mycket bättre att amortera mindre och ha räntepapper samtidigt? Finns det någon teknikalitet jag förbiser, ex möjlighet att dra av räntekostnader i det ena eller andra fallet som gör något mer “värt”?

Med vänliga hälsningar,

Seglaren

Hej,

Finns nog inget som talar för att det ekonomiskt är bättre att ha räntefonder än att amortera ned lånet i denna lågräntemiljön. Så där är jag helt med att ur ett ekonomiskt perspektiv så hade det varit bättre med amortering just nu.

Däremot ur ett likviditetsperspektiv i din ekonomi så anser jag att räntefonder är bättre för att man själv kan på ett enkelt sätt använda dessa pengar till andra investeringar eller täcka oförutsägbara kostnader, har du istället lagt in dom pengarna i bostaden så är det inte lika lätt att få ut dessa för att köpa en ny kyl och frys t.ex.

Jag själv använder räntefonder till just förvaringen av kapital till min mellanriskportfölj, där kapitalet inte behövs på dagen men kanske om en vecka.

Hoppas detta hjälper något i dina tankar!

Jag håller med om att det inte är någon idé att spara i räntor när man har bolån. Då kan man lika gärna betala av på lånet.

Men, det gäller såklart bara om du har en buffert för arbetslöshet och oväntade utgifter och pengar till väntade, t.ex. renoveringar/bilbyten etc., utgifter. Dvs. att du har tillräcklig likviditet som Robin skriver ovan.

Har själv bolån och kör med 100% aktier i mitt långsiktiga sparande, men sparar ju också på sparkonto för större utgifter jag vet kommer. Men inga räntepapper i långsiktiga sparandet, i praktiken blir det ju som att låna pengar på bostaden för att investera i räntepapper. Låter inte optimalt om du frågar mig.