Är Direktpension utan försäkring det mest lönsamma alternativet för mig som driver AB?

Hej Greven,

Intressant att läsa ditt inlägg.

Jag tolkar det som att du inte tycker direktpension utan kapitalförsäkring är värd besväret. Men kan inte riktigt utläsa vad du anser om direktpension med kapitalförsäkring, t.ex. via Avanza där de inte tar ut någon avgift utan endast schablonskatten. Vad tycker du om ett sådant alternativ?

Försöker till ett amatörsvar åt greven, jag tror ev kostnad för direktpension eller om den är gratis spelar liten roll, den är ett helvete att redovisa i företaget då det handlar om en aktie/fonddepå. Dessutom missas det en nackdel till, EFT:er eller aktier kan man inte heller köpa för då måste man betala för LEI som kostar ungefär 1000kr/år. Jag gillar EFT:er mer än fonder.

Mitt mål är att köra allt i KF på bolaget när jag tycker värderingar gått ner lite på börsen, allt nytt kapital går in i min KF. Anledningen varför jag har direktpension/depå är att jag inte lyfte lön under 2017 å fick väldigt mycket kapital första året som jag ville ha som backup för sämre tider. Så jag har mycket i spiltan högräntefond å ikc ifall något händer, i depå. Kan inte ha räntekonto på Nordnet men vill ändå ha dem där då jag får bättre bolån. Säkerligen en överdriven risk men är upp ganska mycket sedan dess(jämfört med räntekonto)

Greven använder fel skattesatser och har dessutom valt att inte nämna att löneskatten är mycket mindre när man är pensionär.

Det är en väldigt vinklad och orättvis jämförelse Greven gör och trots detta blir det mer pengar i direktpensionen UTAN försäkring. Sedan kallar han den för rådgivarprodukt?

Det luktar försäkringsmäklare här.

Greven antagande av skattesatser är gamla och han gör dessutom konstiga antaganden.
Att använda nuvarande ränta (lägsta räntan i historien) för en kalkyl på 20 år känns inte seriöst.
Även om man skulle använda Grevens antaganden om avkastningsskatt så blir direktpension utan försäkring överlägset lönsammast om man tillämpar korrekta skattesatser.

Här kommer några kommentarer av Grevens beräkningar:
Sociala avgifter för lön till pensionär är 10,21%. Alltså återstår 1389/1,1021 = 1260
En löneinkomst till pensionär om 100 per år beskattas endast med 10% samtidigt som den höjer den allmänna pensionen med 18,5%. Lönen blir i praktiken skattefri eftersom man måste medräkna den höjda allmänna pensionen. Väljer man årliga löneutbetalningar blir behållningen således 1260 eftersom kapitalvinsten som uppstår i bolaget från fondförsäljningar (1389 – 800 = 589) kvittas bort mot de avdragsgilla kostnaderna för löneutbetalningarna. Precis vad PERNILLA skriver.
Skillnaden blir alltså inte 38 tkr som Greven skriver, den blir 200 tkr.

Greven bortser från att kvarstående kapital som ännu inte utbetalats också skapar avkastning kommande år. Om man placerar 40´ med en avkastning om 5% per år så är värdet 106´ efter 20 år.
Har man gjort 20 årliga placeringar om 40´ med direktpension utan försäkring har man alltså möjlighet att utbetala 20 årliga skattefria löner om nästan 100´. Nettobehållningen blir då nästan
2 miljoner. Om make/sambo har en anställning i bolaget kan skattefria löneutbetalningar även göras till denne. Då kan utbetalningstiden kortas till 10 år.

Om man vill antaga Grevens utbetalningstid om 5 år så kan man naturligtvis även utbetala en skattefri lön om 100´per år i 5 år (tot. 551´ ink. soc) som i stort sett kvittar bort kapitalvinsten och resten som utdelning om 170´varje år (tot. 850´). Behållningen blir då 1180´, 157´ mer än med kapitalförsäkring.
Med direktpension utan försäkring har man möjlighet att kvitta fond som gått med förlust mot fond som gått med vinst så är inte fallet i en kapitalförsäkring.

Greven skriver att han uppfattar direktpension som en ren ”rådgivningsprodukt” utan egentligt värde.
Poängen är att du kan skriva in efterlevandeskydd enligt egna önskemål. Att pensionskapitalet skyddas mot risken för konkurs. (Extra aktuellt i dessa Coronatider som visar att även bolagiserade enmanskonsulter som förlorar alla sina uppdrag hamnar på obestånd.)
Att säkerställa att pensionsavsättningar sker även om man blir arbetsoförmögen under lång tid genom att ha möjlighet att teckna premiebefrielseförsäkring. Även om man gör bedömningen att konkursrisken nästan är obefintlig så kan man aldrig veta om man kommer att drabbas av långvarig sjukdom eller av en allvarlig bilolycka. Vem ska då tjäna in pengar som kan avsättas till kommande pension? Premiebefrielseförsäkringen garanterar att pengar även fortsättningsvis avsätts till din pension.

Om bolaget har flera delägare kan tvist uppkomma om hur och till vad bolagets pengar skall användas. Pensionsutfästelsen är en garanti för varje delägare att själv kunna förfoga över sin öronmärkta del av bolagets sparkapital.

1 gillning

Det här var en väldigt intressant och givande tråd. Jag tycker inte valet här är helt glasklart. Om man utgår från “Pernilla”-ekvationen är beloppen nästan helt optimala och talar för AF istället för KF. Men… Jag är inte helt övertygad och kan tänka mig situationer där KF ändå blir bättre.

För det första, använder man 1,4 % i avkastningsskatt i kombination med en indexfond som endast avkastar 5 % per år blir ett AF-konto mer fördelaktigt än en KF i alla lägen, även med 30 % i vinstskatt. Man kan inte enbart räkna på den första insättning utan behöver inkludera alla år för att få fram det här. Först när indexfondens avkastning går över omkring 6 % kommer kapitalförsäkringen överhuvudtaget vara ett alternativ. Jag tycker därför inte att jämförelsen är helt rättvis. Jag tycker även att 5 % är för försiktigt över en sådan lång period. Jag antar att tanken är man trappar ned på risken i form av räntepapper någonstans på vägen?

Ett annat antagande för att få ihop Pernilla-ekvationen är att bolaget inte har några periodiseringsfonder alls på 65 årsdagen. Skulle dessa finnas kan man hamna i en situation där kapitalvinsten inte längre går att kvitta. Då kan KF alternativet vara mer fördelaktigt då det redan är skattat och klart. Särskilt om man har i avsikt att avveckla bolaget till 70 års dagen för att få på så sätt kunna plocka ut bolagets kapital (om sådant finns).

Min bedömning är att man inte kan säga generellt att ett AF-konto är mer optimalt än ett KF-konto här (eller tvärtom för den delen). Det beror på omständigheterna.