Är förväntningar om att man ska vara superlycklig problemet?

Ja man släppte bankernas utlåningstak 1985 och då blev det låneexplosion men innan dess hade man pantsatt bostadsrätter för lån under lång tid.

I Bostadsrättslagen 1971 skrev man in det
Här har jag saxat ut "Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt

Det sakrättsliga momentet kring bostadsrätter har under lång tid vuxit fram då behovet har
blivit allt större. Den äldre lagen stadgade att överlämnandet av bostadsrättsbeviset utgjorde det sakrättsliga momentet vid pantsättning och överlåtelse av bostadsrätter. (Lag (1930:115 om bostadsrättsföreningar, 33§.)
Det förelåg dock varken en hållbar juridisk- eller rättslig grund till ett sådant bevis. Därför övergick synsättet långsamt till denuntiationsprincipen. Denuntiation innebär att en underrättelse till bostadsrättsföreningen sker antingen från bostadsrättsinnehavaren eller också kreditgivaren angående pantsättningen. När 1971 års bostadsrättslag trädde i kraft ersattes kravet på att bostadsrättsbeviset överlämnades, med plikten för bostadsrättsföreningarna att notera i föreningens lägenhetsförteckning, vid en underrättelse angående pantsättning.

Inte undra på att man är lite f**** när man ligger precis mellan två generationssorter. :smiley: