Arvode när man går in i samarbete med andra

Hej!

Jag kommer ihåg att du Jan berättade att du gärna ville få en viss procent på den framtida vinsten när du gick in i ett annat företag och hjälpte dem att utveckla en produkt.

Jag arbetar inom den offentliga sektorn och har talat med min kommun om en idé som jag har. De har inte rätt kompetens för att utveckla den. Däremot finns det ett privat företag som arbetar med den typen av lösningar och som har marknadsförings- och distributionskanaler upparbetade. Vad tycker du skulle vara rimligt att begära för medverkan i form av att erbjuda själva idén och fortlöpande rådgivning under utvecklingen av produkten?

 

Vänliga hälsningar,

Hille