Åsikter om SPP global företagsobligation plus

Har en del av sparandet i räntor och tänkte komplettera med SPPs globala fond för företagsobligationer. Storebrand har kört den i Norge under en längre tid med gott resultat och nu har SPP en svensk likadan till ett attraktivt pris.Nån som har några erfarenheter av denna eller åsikter.

https://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P0001D913&programid=0000000000

Hej Andreas!

Inga åsikter om den ovannämnda fonden, däremot så har Jan flera förslag på räntefonder i sina portföljer, varför inte välja någon utav dessa?

Hej Andreas och Robin,

Jag tycker inte det finns någon räntefond i modellprotföljerna som motsvarar “SPP Global Företagsobligation Plus”. Den närmsta är väl AMF Räntefond Mix men den innehåller utländska statspapper och är valutasäkrad.

SPP-fonden består av företagsobligationer ( högre risk ) och har ej valutasäkring ( högre risk ).

Valutasäkring innebär i praktiken att värdet inte påverkas av värdeförändringar i de underliggande valutorna. Detta är på gott och ont: om svenska kronan faller i värde kommer SPP-fonden stiga och om svenska kronan stiger i värde så kommer SPP-fonden sjunka. AMF-fonden kommer inte påverkas positivt eller negativt av kronkursen.

Själv har jag båda fonderna, samt en del korträntefonder noterade i USD och EUR då jag tänker att man inte ska ha för mycket valutasäkring mot svenska kronan på lång sikt,

Sist men inte minst vill jag tipsa om den här artikeln på Placera som handlar generellt om räntefonder och deras utmaningar:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2020/02/11/darfor-kan-rantefonden-vara-mer-riskfylld-an-du-tror.plc.html

 

 

 

 

Jag tycker inte att den är tokig.

Durationen på räntorna är 4-6 år vilket nog kan sägas är varken kort eller lång.

Innehåller också bara företagsobligationer med hög rating :

(från Morningstar)

 

“…utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre.”

 

Men som redan påpekats här i tråden har den en underliggande valutarisk.

Håller med. Faktabladet ser bra ut så med lite tur borde den kunna gå ganska bra…