Att investera i guld är ett dåligt investeringsbeslut, och borde inte finnas i RT-modellportföljer

Varför påpeka det uppenbara? :kissing_heart:

Exact. Man vill inte heller vara den enda på gatan med lyset på, puttrande el-generator och jordkällare.

Men för att återgå till tråden, själv har jag 5 ish procent guld (i tre olika ETFer med fysiskt förvaring i tre länder). Funderat på att sluta månadsköpa, jag svänger själv 100% positiv till 100% “varför-då” ett par gånger i kvartalet. (Eller som nu, vart tredje inlägg i den här tråden :crazy_face:). Jag ska nog hålla mig borta från Guld verkar det som. Jag har en världsportofolio och en del räntefonder på det.

5 gillningar

Intressant svar från Fama French forum på en fråga om guld bör finnas i en portfölj baserat på historisk data:

Q&A: Does Gold Belong in My Portfolio?

Based on spot price data from January 1970 through February 2010, the average return on gold bullion was almost exactly the same as the S&P 500 at 88 basis points per month. Volatility was significantly greater for gold, but since gold prices tended to zig when equity prices zagged over this period, a portfolio composed of 80% stocks and 20% gold (rebalanced annually) had lower volatility than either of its component parts. Doesn’t portfolio theory suggest that gold can make a useful contribution?

EFF/KRF: The answer to your question is “yes” — if you judge that the past average return on gold is the best estimate of its future expected return. We don’t buy this, for two reasons. First, much of the stock of gold is in the form of jewelry and other goods that pay a “consumption dividend.” This dividend increases the current price of gold and lowers its expected capital gain return. But an investor who holds gold bullion as a portfolio asset only expects to get the expected capital gain, which does not suffice to compensate for the risk of the asset. Second, if the capital gain return on gold is uncorrelated or even negatively correlated with the returns on other assets like stocks, then portfolio theory and its asset pricing offspring imply that the expected return on gold is low because of its role in reducing portfolio risk. Both arguments point to the conclusion that the past average return on gold probably overestimates its expected return.

To summarize, gold makes sense as a portfolio asset only for investors who also get the consumption dividend from gold, since this “dividend” lowers gold’s expected capital gain. Thus, for investors who do not value the consumption dividend, the expected return on gold does not cover its risk as a portfolio asset, (which takes account of its value for portfolio diversification).

2 gillningar

Desto mer jag efterforskat om guld ska ha en plats i en diversifierad portfölj senaste tiden desto mer övertygad har jag blivit att det inte har det, inte för proffs och absolut inte för nybörjare.

Det enda rimliga argument jag faktiskt kan köpa att ha guld i portföljen är att om marknaden är effektiv och då bör ha en marknadsviktad andel i en marknadsviktad portfölj, dvs ca 2%. Men å andra sidan får man exponering mot gruvbolag och stater genom global aktie och ränteindexfond så då kan man lika gärna skippa det.

Eller om man råkar vara ju juvelerare, men det tror jag inte den breda massan på RT forum är.

3 gillningar

Ärligt talat känns det som att du var 100% övertygad redan från början. Bara att läsa tråd titeln :slight_smile:

Jag tycker det blir lite enögt, både från gold-bugs och gold-bashers. Själv håller jag mig någonstans mitt emellan där jag menar att det inte skadar så mycket att ha en andel guld. Håller absolut med om att det kanske inte är för alla, men det ÄR något för en del. Som tex. jag :slight_smile:

Det är klart att om man som vi har levt i länder där det är naturligt att ha en “grab pack” med värdeföremål som kreditkort, bankdoser, ett par tusen USD och ja lite ädelmetaller för att snabbt kunna ta sig (köpa sig) ut ur situationer och landet så kanske just både cash (i olika valutor) och ädelmetalls innehav i portföljen inte är så konstigt.

Jag tänker så här.

  • Guld och silver har varit pengar i tusentals år. Det är fakta. Svenska enkronor innehöll 80% silver fram till 1942 och 40% fram till 1968. Alltså inte så länge sedan vi faktiskt använde det dagligen. Vem är jag att säga att ädelmetaller helt skulle tappa sin funktion och värde som de behållit så länge.

  • De allra flesta centralbanker har en del av valutareserven i guld p.g.a. likviditets skäl. Guld går alltid att omsätta, vilket kanske inte är fallet med andra valutor i reserven. Riksbanken har ungefär 15% av valutareserven i guld om jag räknat rätt. Om det är diversifiering för nästan alla världens centralbanker, så kan det vara en för mig också.

  • Guldets utveckling har varit i paritet med börsen senaste 50 åren - 9% CAGR i SEK, 8% CAGR i USD - sedan priset släppes löst efter att USA lämnade Bretton-Woods 1971. Detta sammanfaller med att centralbankerna fick fritt spelrum att trycka pengar vilket devalverat valutorna. Jag ser ingen trend mot att centralbankerna skulle sluta med detta. Snarare tvärt om. Alltså kan guld mycket väl fortsätta utvecklas väl. Behöver inte men kan göra det speciellt i SEK.

  • Att säga att det inte är lönt att ha 5-10% guld i portföljen är lite som att säga att det inte finns någon anledning att diversifiera tillgångarna. Äg inte hela höstacken, typ. Det är ju de facto en tillgång som annars saknas för maximal diversifiering.

  • Att sedan säga att det inte är lön med en sådan liten andel som 5-10% är lite samma sak som att säga att man inte behöver någon buffert heller. Guld är likviditet, lite samma skäl som med en buffert.

  • Att man sedan säger att någon med stort våldskapital kan komma och ta guldet. Well, är det inte exakt likadant med sedlar eller när man ska betala med kort? Någon kan ju tvinga en att göra uttag eller köpa saker av dem för att tömma ens konto.

  • Att säga att om Armageddon kommer så är det ändå kört att omsätta fysiska ETCer till annat man behöver köpa. Stämmer ju om man hoppar från normaltillståndet till Armageddon momentant, men krascher brukar inte ske över en natt. Jag menar att man har lite tid på sig att omsätta ETC innehav till annat under en viss, om än begränsad, tid. Förvisso, om man håller guld av likviditets skäl (som centralbankerna) så bör det såklart vara balanserat mellan en del fysiskt tillhands (tex. silvermynt för lägre valörer, guldmynt för större belopp) medan en del kan få vara i fysiska ETCer.

  • De flesta lägger någonstans 1-3% av nettoinkomsten på försäkringar (hem, bil, sjuk, olycks, liv, arbetslöshets etc). Om man sätter 5-10% av kapitalet i guld och det inte går någonstans så har man offrat någonstans 0.5-1% av kapitalet i from av utebliven avkastning (antagande 5-10% avkastning med 50-100% aktieandel). Det är i så fall knappt i paritet med försäkringar. En försäkring att jag har något som “alltid” varit värdefullt som kan åtminstone förbättra en riktigt dålig sits. Typ sätta mat på bordet eller komma till en säkrare situation om mycket annat har fallerat.

Så tänker jag. En försäkring. En diversifiering. En annan typ av likviditet obundet av monetära systemet. En tillgång som inte är någon annans skuld. En tillgång som fungerat som värdebevarare under lång tid. Men absolut inte något man ska räkna med som det allena saliggörande.

Så jag tycker det är fel att helt utesluta det ur RTs universum. Men visst, senaste åren har ju RT gått mer och mer mot “bara fondrobot”, ingen lek/hobby hink mm, så allt är väl möjligt, men jag skulle personligen tycka det var ett misstag.

23 gillningar

Ärligt talat var jag bara 99% övertygad, vill alltid lära mig mer och försöka bli 100% övertygad. Anledningen till “click-bait” rubriken var att få igång en diskussion och få folk att börja tänka på deras beslut, men ska nog överväga att ha en mer balanserad rubrik i nästa tråd jag starar med tanke på hur upprörda folk kan bli.

Dock upplever jag att många (inklusive du) i tråden inte har förmåga att antingen ta till sig dom argument jag kommit med, eller helt enkelt inte läst dom. Ska försöka bemöta dina argument så sakligt jag kan med vetenskaplig grund nedan ändå.

Tycker vi överlag haft en rätt balanserad dialog i tråden där för och nackdelar lyfts med goda argument. Respekterar att alla får välja att investera i precis vad dom vill med sina pengar.

Vi har diskuterat ägandet av fysiskt guld hemma i tråden, och konsensus hittills i tråden upplever jag varit att det kan finnas en rimlig anledning att ha guldmynt hemma i madrassen vid händelse av total fiatkrasch.

Om man ser till mycket långa tidsperioder +100år så är det som du säger, guld har fungerat som en värdebevarare. Med det sagt så behöver det nödvändigtvis inte göra det under den investeringshorisont du har. Guld har haft aktielik volatilititet, negativ real avkastning i så länge som 30årsperioder, och ingen förväntad avkastning. Guld skulle mycket väl kunna vara en dålig värdebevarare under din investeringsperiod?

Om så många centralbanker har det för att kunna rädda sina valutor, så borde det räcka väldigt bra om vi som privatpersoner håller alla valutor i världen genom globala aktie och ränteindexfonder? Ser inte poängen med att också vi måste göra det, som jag skrev i första inlägget.

Har du läst svaret från Fama/French jag länkade ovan?

First, much of the stock of gold is in the form of jewelry and other goods that pay a “consumption dividend.” This dividend increases the current price of gold and lowers its expected capital gain return. But an investor who holds gold bullion as a portfolio asset only expects to get the expected capital gain, which does not suffice to compensate for the risk of the asset. Second, if the capital gain return on gold is uncorrelated or even negatively correlated with the returns on other assets like stocks, then portfolio theory and its asset pricing offspring imply that the expected return on gold is low because of its role in reducing portfolio risk. Both arguments point to the conclusion that the past average return on gold probably overestimates its expected return.

Mest troligt är alltså guld historiskt sedan 70-talet presterat bättre än vad en investerare kan förvänta sig att det gör som tillgångsslag, detta ger en skev bild när man använder backtests med tex portfoliovisulizer av vad man kan förvänta sig i framtiden.

Market cap för guld låg när Dilemma of Gold släpptes på 2%, vet inte exakt vad det ligger på idag men bör vara någonstans i närheten.
Huvudanledningen till att guld som tillgång ur ett portföljteoretiskt perspektiv faller bort är avsaknaden av dess förväntade låga avkastning. Diversifieringsmöjligheterna det kan ge i en portfölj väger helt enkelt högre än risken för den obefintliga avkastningen den som tillgång förväntas ge.

Som Fama French beskrev inlägget jag länkat till ovan:

To summarize, gold makes sense as a portfolio asset only for investors who also get the consumption dividend from gold, since this “dividend” lowers gold’s expected capital gain. Thus, for investors who do not value the consumption dividend, the expected return on gold does not cover its risk as a portfolio asset, (which takes account of its value for portfolio diversification).

Nej det är inte alls samma sak, buffert på sparkonto är den riskfria räntan du kan få. Guld är en mycket riskfylld tillgång (mätt i volatilitet) som ej kan likställas med riskfria räntan.

Nej det är inte samma sak, om du blir bestulen på ditt guld du har hemma är sannoliketen att du blir kompenserad för ditt guld minimal.
Om du blir utsatt för en fraud på ditt Visakort eller dylikt, eller om någon tvingar dig att göra en banköverföring mm. Så har då hög reell chans att få tillbaka dina pengar.

Blir ju lite utav en spekulation, men jag tror att det kan gå väldigt fort att få sina tillgångar frysta vid en extrem händelse pga att börsen du handlar din ETC på fryses, och när den eventuellt öppnar senare kan dina tillgångar vara värda 0. Se bara vad som hände med Rysslandsfonderna förra året.

Jag tänker såhär: Guld har bevisat sig vara en dålig “försäkring” i så länge som 30årsperioder, möjligheten med Guldets diversifierande effekt i en portfölj behöver inte vara värt risken pga den låga förväntade avkastningen (alternativkostnaden blir alltså för hög för att det ska vara ett rationellt beslut att ha det som en tillgång i portföljen).

Jag tycker att, om RikaTillsammans i framtiden ska bevara någon form av värdighet när refererar till EMH och “forskningen” när dom tar fram modellportföljer till allmänheten så ska guld uteslutas helt. Tycker även fondrobotar som Opti, Betterwealth och Avanza Auto bör uteslutas. Lysa tycker jag är ett utmärkt alternativ att rekommendera. Modellportföljerna tycker jag enbart bör innefatta tillgångsslagen Breda Aktieindexfonder, Mixade Räntefonder (i brist på indexalternativ som är valutasäkrade i SEK) och Sparkonto, i princip har jag redan tagit fram byggstenarna i modellportföljerna jag förespråkar i tråden Motsvarande LYSA- och basportföljen hos gammelbankerna | Bästa fonderna hos de olika bankerna & Replikera marknadsportföljen, hur hade du byggt den?

Min take på det hela, hoppas du kan ta till dig av argumenten.

3 gillningar

Du har nämt EHM flera ggr i den här tråden, som om det är en oomstridd bevisad teori som det råder konsenus kring. Vilket jag inte håller med om.
Jag upplever inte heller att RikaTillsammans refererar speciellt mycket till denna teori i sina bloggposter utan snarare handlar om annan forskning. Knapp jag tror att @janbolmeson tror till 100% på EMH själv, men det kan han ju själv få svara på.

Många här har eller är investerade i guld och det fungerar som diversifierande faktor/hedge i sin portfölj. Personligen tycker jag man kan få göra det, och rekommendera det utan att någon ska förlora sin värdighet.

4 gillningar

Alla får tycka och rekommendera precis vad dom vill. Men när man äger Sveriges största ekonomiblogg/forum tycker jag jag man även har ett stort sammahällsansvar, folk litar på @janbolmeson . Och att i det läget ta fram modellportföljer till nybörjare som knappt vet vad en aktie är, och då inkludera 10% guld tycker jag är ett riktigt lågvattenmärke, tyvärr. Trovärdigheten urholkas. Det kan i längden leda till att folk tar riktigt usla investeringsbeslut i okunskap och att vi får se fler trådar som denna Köpte Xetra-Gold ETC för det mesta, vad gör jag nu? i framtiden.

Dom absolut flesta privatinvesterarna har väldigt låg kunskap om vad dom köper, och att då normalisera att köpa guld etc tycker jag är ansvarslöst.

Hoppas många av dom 5000+ som läst denna tråden åtminstone lärt sig något och bildat sig en egen uppfattning.

2 gillningar

Har läst. Har förstått. Men det innebär ju inte att jag ändrar på min syn på något som vi inom familjen har över hundra års erfarenhet av. Min farfar ägde guld & silver vilket hjälpte dem genom de riktigt tuffa åren på 30 talet. Min far ägde lite guld & silver och det agerade en värdebevarare för honom. Jag äger lite guld & silver och har hittills upplevt detsamma. Real life experience counts :slight_smile:

Jag säger ju inte att man ska ha allt i ädelmetaller, inte ens en majoritet, utan bara att det för en del kan vara en lämplig diversifiering med en mindre andel.

Din åsikt är att det skall var strängt lika med noll. Jag tycker det är en ganska extrem åsikt som rimmar illa med min familjs erfarenhet… oavsett vad forskningsrapporten säger.

Det är allt jag har att säga :slight_smile:

7 gillningar

Ibland undrar jag om du ens läser du ens vad jag skriver? Jag har ju skrivit kanske tre gånger i denna tråden att jag tycker det finns en poäng (kan t.o.m. tänka mig själv) med att ha fysiska guldmynt hemma.

Men inte i portföljerna. Det var det jag åsyftade. My bad.

Detta är förövrigt inte nödvändigtvis till din fördel, du har förmodligen fått en emotionell recency bias som du troligtvis bär med dig när du tar investeringsbeslut och förväntar dig ett liknande resultat även i framtiden.

:joy::+1: 100 år.

Vi kan ju också lida av emotionell recency bias att börsen ska gå upp reellt 7-8% om året.

Börshistorien är väl inte mycket mer än 100 år den heller.

Just sayin :slight_smile:

7 gillningar

Men företagen skapar värde till skillnad från ett föremål!

Så man kan ju i alla fall förvänta sig positiv avkastning (om man inte förväntar sig total kollaps av alla ekonomiska system), vilket är den stora skillnaden i min mening. Sen är det så klart ingen som vet hur mycket avkastning. :slightly_smiling_face:

Kommit till den insikten också, det är omöjligt att veta vad framtiden kommer ge oss, omöjligt att veta om aktier kommer överprestera räntor kommande 30-årsperiod också.
Men baserat på det ekonomiska system vi har och att aktier har en högre riskpremie så borde aktier avkasta bättre, alla investeringar bygger på mer eller mindre kvalificerade gissningar om framtiden.

Jag har själv dock gått över till 60/40 i min största privata portfölj trots att jag troligtvis har 25-30 år kvar till pension och dom ska användas, är hellre konservativ och ligger närmare marknadsportföljen än tar risker jag inte behöver ta.

3 gillningar

Ett tag var det 5%:

Vart gör man den där backtestingen? Verkar ju vara ett spännande verktyg!

Jag tänker att ”one size doesn’t fit all” så det kanske ska finnas en basvariant utan guld - och en variant med guld med tillhörande varningar som brukligt.

Absolut. Jag säger ju heller inte att man ska gå all in på guld. Bara att det för en del är en komponent i portföljen. En komponent som inte är likt något annat.

2 gillningar

Tänker att det beror på vad syftet med portföljerna är, och det kan nog bara @janbolmeson svara på.

1 gillning