Att köpa en fastighet - for dummies

Vad kostar det att ha någon som sköter bokföringen om man har säg en hyresfastighet med 4st lägenheter?

@Owl @Kludd @Niklas111

Varför de skulle ha lärt sig den läxan får du gärna förklara? På vilket sätt är förutsättningar nu annorlunda jämfört med då? Staten brukar väl rädda bankerna så jag förstår inte vad som de skulle ha behövt lära sig?
Bankerna skapar fortsatt pengar genom skuldsättning/ utlåning, tjänar grova pengar på det,
penningmängden ökar, inflationen ökar, krisen kommer och så blir bankerna räddade av staten.

Jag skall försöka förklara.

Bankerna har numera en oerhört mycket lägre belåning till bostadsrättsföreningar än på 80- och tidigt 90-tal.

80-talet var extremt. Finanseringen såg ut så här för nybildade bostadsrättsföreningar: Banken lånade ut 70 procent. Staten via Länsbostadsnämnderna lånade ut 29 procent och bostadsrättsköparna betalade 1 procent (!) för sin bostadsrätt samt tillval. Värdet på bostadsrätterna steg därefter explosionsartat. När sedan Staten försämrade villkoren för föreningarnas lån blev resultatet i många fall katastrofalt. Vårt agerande på den tiden kan lite jämföras med den amerikanska bolånekrisen många år senare.

Nu har både Staten och bankerna lärt sig. Staten lånar inte ut några pengar alls och bankerna lånar ogärna ut mer än 25 procent till nystartade föreningar.

Bankerna är i de flesta börsföretag var uppgift är att ge avkastning till aktieägarna. Detta är fullt naturligt. Därför är det Statens uppgift att sätta upp spelreglerna.

Staten styr framförallt den korta räntan via Riksbanken. Däremot sätter bankerna sina marginaler själv. Staten bestämmer över amorteringar och via konsumentkreditlagen över Kvar att leva på kalkylen.

Riksbankens experiment med minusränta framstår i efterskott som misslyckad. Hade man stannat på plus en procent tror jag bomarknaden hade uppfört sig mera normalt.

Om Staten vill, kan man exempelvis stoppa amorteringsfria lån, sänka bottenlånen till max 75 procent, öka kravet i Kvar Att Leva På-kalkylen, mm. Rikta din ilska åt rätt håll!

Till sist, detta med att bankerna skapar pengar. Det helt naturligt att penningmängden stiger i en uppåtgående marknad. Nu sjunker bostadsmarknaden. Menar du på fullt allvar att bankerna nu håller på och med berått mod makulerar en massa pengar?

Tack för svar! Om vi nu har lärt oss av historien verkar det konstigt att vi som privatpersoner fortsatt är så högt belånade tänker jag men jag kanske tänker fel.
Om det nu var så fel med minusränta förstår jag då inte att man införde det.
Jag är inte banktjänsteman eller ekonom och blir därmed friare i mitt tankesätt kring dessa spörsmål. Ibland är det lättare att se hur saker är om man själv inte är mitt ibland dem. Har bara ett litet CSN-lån så jag är inte i beroendeställning till någon bank.
“If you have nothing, you have nothing to lose”.
Att stora delar av vår konsumtion sker med lånade pengar är väl dagens sanning och att det då finns aktörer ( banker) som profiterar på detta.

Profitera är ett starkt ord. Om du köper en ny dator, så tjänar tillverkaren och butiken pengar på dig. Likaså om du köper mjölk, så tjänar både bonden och butiken pengar på dig. Anser du därmed att dessa aktörer profiterar på dig?

Om någon utomstående lånar ut pengar är det givetvis så, att långivaren vill ha en maximal vinst. Jag råkar ha aktier i både SHB och Swedbank. Jag skulle bli oerhört irriterad om dessa banker inte skulle försöka tjäna så mycket pengar som möjligt.

Även här har Staten i många fall svikit sitt ansvar. Att man kan tillåta långivare som tar enorma räntor för SMS-lån är för mig ofattbart. Finns det en lag om ockerräntor, så tillämpas den inte uppenbarligen.

Vad gäller banker, är det viktigt att man som konsument undersöker alla möjligheter. Tyvärr väljer man ofta bank av gammal vana, och betalar därmed för mycket ränta. Att konkurrensen ändå fungerar hyfsat är SBAB ett bevis på. Trots att det är en statlig bank har den inte signifikant lägre räntor än andra banker.