Avsluta barns fondkonto

Barnets farföräldrar upprättade med förälder ett fondkonto i barnets namn hos SEB.Farföräldrarna vill nu, med föräldrars medgivande, avsluta fondkontot för att ta alla pengar och istället sköta sparandet i ISK i farföräldrarnas namn som vid deras död delas ut till barnbarn.Föräldrar verkar kunna sälja och köpa innehav på fondkontot men inte flytta innehavet därifrån. Hur gör man?

Pengarna är barnets i dagsläget då de för närvarande står i barnets namn. I och med att det är barnets så är de skyddade. Det är inte föräldrarnas pengar, så föräldrarnas medgivande hjälper inte.

Det går alltså inte att flytta pengarna från barnets fondkonto till något annat konto?

Både farföräldrar och föräldrar känner ju sig klart lurade som rekommenderades ett fondkonto med 30 % i skatt på vinst framför ett mer skatteeffektivt konto. Lägg därtill storbankens extra avgifter som också äter upp pengarna.

Så det går inte att flytta pengarna från det undermåliga fondkontot?

https://www.konsumenternas.se/spara/fakta/spara-till-barn

“När du sparar till ett barn i barnets namn, exempelvis genom att sätta in barnbidraget på ett sparkonto eller köpa fondandelar, är det en gåva till barnet.”

“Pengarna får användas för sådant som gagnar barnet, exempelvis för barnets uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt.”

Att skänka barnets tillgångar till farföräldrarna ligger rimligen inte i barnets intresse. Men jag är ingen jurist.

Även om upplägget hade varit tillåtet ska man komma ihåg att det finns starka kraften som vill återinföra arvsskatten.

På 1980-talet var den som högst, i värsta fall 70 %, och eftersom orealiserade reavinstskatter inte fick dras av kunde skatten bli närmare 100 %. Det går fortfarande omkring folk och tänker tillbaka på gamla goda tider, och allt som är mindre än 100 % skatt kan ses som förmånligt i ett historiskt perspektiv.

Min erfarenhet är att man behöver öppna ett ISK i barnens namn. Skaffa ett intyg från banken att kontot är barnens och sedan att vårdnadshavare med intyget i hand vänder sig till den bank där pengarna sitter idag och begär en transaktion.

Om det hade gällt samma kontotyp så hade det räckt att be den nya banken att de begär överflyttning.

Om det inte går att flytta pengarna från ett konto som barnet äger - går det iaf att skapa ett ISK i barnets namn och flytta innehavet dit? Ett fondkonto drabbas ju av 30 % skatt på vinst.

Nu killgissar jag: Jag tycker/tror/vill att det ska gå. Barnet borde få flytta sina tillgångar till ett annat av sina egna konton. Det ligger dessutom i barnets intresse att ha sina fonder på ISK eller KF i stället för AF. Det är möjligt att det utan vidare bara funkar med några klick i internetbanken. Eller så behöver ni kontakta banken för att reda ut detta. Om inte annat borde det gå genom att kontakta kommunens överförmyndare, som borde kunna fatta ett beslut om att kontobytet ligger i barnet intresse. (Och jag är fortfarande ingen jurist.)

Ett sidospår i händelse av att det rör sig om en lite större summa pengar:
https://rikatillsammans.se/barnsparar-du-i-barnens-namn-har-du-anmalt-det-till-kommunen/