Balansera räntekostnader mot utdelning

I år kommer räntekostnaden för mitt bolån överstiga 100 tkr, för den överstigande delen (vi kan kalla den räntedel X) kommer jag därför bara få ränteavdrag om 21 %.

Har jag förstått saken rätt att om jag har en inkomst av kapital, t ex utdelning i AB, där vinstskatten motsvarar räntedel X i storlek, så kan jag kvitta dessa mot varandra trots att vinstskatten är 30 % och ränteavdraget bara är 21 %?

Detta skulle per definition innebära att en större utdelning ger större utrymme till 30 %-igt ränteavdrag.

1 gillning

Välkommen till forumet!

Du har 30% på dom första 100tkr sen 21% på allt över 100tkr.

Detta är hur jag gör i år, då båda kommer på din privata deklaration.
Vinstskatten på utdelning är bara 20%, inte 30%. Så om du har ränteutgifter på 100tkr med 30tkr avdrag så kan du ta ut 150tkr utdelning för att jämna ut skatten.

1 gillning

När man uttrycker sig slarvigt och säger: Du får 30 procents skatteffekt på de första 100 000 kronorna i ränteavdrag och sedan 21 procent blir det lätt missuppfattningar.

Inkomst- och utgiftsräntor kvittas mot varandra! Har man 120 000 kr i ränteutgifter och 20 000 kr från inkomst av kapital blr din skatteffekt 30 procent.

1 gillning

Funkar det verkligen så? Kvittas inte ränteutgifterna mot kapitalinkomsterna direkt i det här fallet med?

“Direkt” är ju en definitionsfråga. Du kommer ju på din deklaration se båda beloppen uppräknade. Men ja, det kommer ju automagiskt kvittas i deklarationen.

Med direkt menar jag, om du har t.ex. 1000kr ränteutgifter och 1000kr kapitalinkomst så kvittas de mot varandra.
Så fungerar det normalt.
Frågan är om det fungerar så när bara 2/3 av kapitalinkomsten skattas, vad jag förstår så påstår du att det inte gör det.
Jag försökte söka, men hittade ingenting. 30% skattereduktion nämns bara i fallet med kapitalunderskott.

Njae det kan det ju inte göra. Du har 30% ränteavdrag och 20% skatt på kapitalinkomster. I fallet med 1000kr blir man ju isåfall blåst på 100kr.

Om någon kvittar det rakt av blir man ju blåst av staten så det hoppas jag verkligen inte att det är så! Dom får nog med skattepengar!

Rent tekniskt betalar man 30 procent på 2 tredjedelar av utdelningen!

3 gillningar

Nej, som reglerna är formulerade på skatteverket har du 100% ränteavdrag som först kvittas mot kapitalinkomster, eventuellt kapitalunderskott får du göra en skattereduktion på 30% på upp till 100k, 21% på överstigande. Jag hittar ingenstans där det står nämnt att skattereduktionen är 30% mot kapitalöverskott.

Ja, så enda sättet jag får det ovanstående regelverket från skatteverket att gå ihop med det @SebastianB säger, är att endast 2/3 av utdelningen deklareras som kapitalinkomst (hela summan nämns säkert i deklarationen, men endast 2/3 räknas som kapitalinkomst). Och det är nog så det är, då går logiken ihop.

1 gillning

Ja, endast två tredjedelar av utdelningen som beskattas enligt 3:12-reglerna tas upp som inkomst av kapital. Har man ett underskott av kapital efter att ens inkomst av kapital har kvittats mot räntekostnader och eventuella andra kapitalkostnader har man möjlighet att använda sig av “ränteavdraget” mot sitt överskott av tjänst.

2 gillningar

Gå in på Skatteverkets hemsida och kör ett exempel på Räkna ut din skatt 2023.

Har du kollat än? Lägger man in exempelvis 500 000 kr i lön ,120 000 kr i utgiftsräntor och 20 000 kr i intäktsräntor blir skatteeffekten 30 000 kr dvs 30 procent.

Nej, jag har inte dubbelkollat att räknaren fungerar som lösningen på problemet som kom fram några inlägg upp, att endast 2/3 utdelning enligt 3:12 tas upp som kapitalinkomst, istället för att det endast beskattas med 20%.
Skillnaden är givetvis hårfin men viktig i det här fallet, och det första medför det andra, men det andra medför inte nödvändigtvis det första.
Dessutom, att skatteverket räknar så visste jag ju redan från vad @SebastianB sagt, jag ville veta hur de räknar så (vilket jag fått svar på), huret hjälper inte räknaren med.

Men, det där exemplet tar ju inte med udelning med 3:12 reglerna, vilket var vad jag specifikt undrade över.

Jag får återkomma när jag gör min deklaration nästa år och har detta på papper! :smiley:

Man kvittar kapitalutgifter mot kapitalintäkter och upp till 100 000 kr är skatteffekten 30 procent, svårare är det väl inte?

Upplägget med 2/3 är väl inte konstigare än reavinstskatten för bostäder. Där betalar man 22/30 på 30 procent i skatt.

Ja, men enda anledningen till att skatteeffekten är 30% när man kvittar mot kapitalöverskott är för att all inkomst av slaget kapital skattas med 30%, det finns ingenstans uttryckligt (jag har i alla fall inte hittat det) skrivet att skatteeffekten är 30%. Exakt samma regelverk finns här i Finland, och skatteeffekten när man kvittar mot kapitalöverskott är inte nödvändigtvis 30%, eftersom kapitalinkomstskatten är progressiv här (30% upp till 30 000€, 34% på det över).

Det som nu gjorde mig konfunderad var att utdelningen enligt 3:12 inte beskattas med 30% utan 20%, hur går det här nu ihop undrade jag, jag trodde all inkomst av slaget kapital skattas med 30%?
Jo, det går alldeles utmärkt ihop eftersom man bara deklarerar 2/3 av den som kapitalinkomst och skattar 30% på det.

Ditt klargörande här var vad som fick ljuset att gå upp för mig:

Så i retrospektiv hade min fråga egentligen inte något med ränteavdraget att göra utan snarare hur utdelningen under 3:12 reglerna tas upp i deklarationen.

Ja, jag antar att reavinsten på bostaden tas upp som 22/30 kapitalinkomst av den faktiska försäljningsvinsten. Jag har bara inte tänkt på det på det sättet.