Kvittning av räntekostnader och kapitalinkomster - Att ha ett bolån ett sätt att betala mindre i skatt?

Hej,

Ponera att du har 1 miljon investerat i ett ISK. Du har då en schablonintäkt på 1,25% (=12500kr). Ponera också att du har ett bolån på 1 miljon med en ränta på 1,25 procent (12500 kr ej inräknat effekt av amortering). Du får kvitta inkomster på kapital mot räntekostnader i deklarationen vilket innebär att du får ta schablonintäkterna minus ränteutgifterna i deklarationen (12500-12500 = 0kr). Detta sker alltså före eventuellt ränteavdrag på 30%?

Mao ska en person som har 1 miljon investerat, men som inte har något bolån betala mer i skatt (12500kr) än den som har både 1 miljon investerat och 1 miljon i bolån? Att ha ett bolån och vara investerad är ett sätt att nolltaxera sina kapitalinkomster? Det lönar sig (på mer än ett sätt) att vara rik mao? Eller?

Tänker jag rätt?

Måste fråga, görs detta automatiskt? Jag har då aldrig kvittat min kostnad för ISK mot bolånet… Känner mig dum haha

Det ska enligt vad jag förstått ske automatiskt i deklarationen.

1 gillning

Det är väl bara det vanliga ränteavdraget? Finns väl inget mer?
Bolåneränta kan kvittas även mot tjänsteinkomst och inte bara kapitalinkomst.

Dessutom är ränteavdraget 30% upp till 100k ränteutgifter per år däröver 21%.

Kan inte alla inkomster av kapital kvittas mot alla utgifter av kapital? En miljon i vinst på en depå kvittar en miljon i förlust på en villa, en miljon i räntekostnader på ett lån kan kvittas mot en miljon i ränteintäkt från SuperBankKontot?

Är inte bara de där gränserna satta gällande avdrag mot tjänsteinkomst? Alltså för de som vill dra av räntekostnader på bolån och bara har inkomst av tjänst?

Anekdotiskt upplever jag att utdelningen från mitt egna bolag till mig flertalet gånger fått än väldigt låg skatt (alltså lägre än den borde varit, inte lågt i allmänhet) då denna kvittats mot räntekostnader på bolånet. Några år tillbaka delade jag bara ut ungefär så mycket som jag hade i räntekostnader, och det tycktes ta ut varandra på deklarationen. För allt kokar ju ner till inkomst av kapital vs. kostnader för densamme?

Fast jag kan ju ha missuppfattat det hela också. Jag har inte efterforskat detta mer i detalj utan bara naivt utgått på att det är nettoskillnaden mellan utgifter och inkomster av kapital som beskattas - oavsett hur dessa uppstod.

Nej, du tänker fel.

Säg att du har räntekostnader på 30 000 kr. Då får du en minskad skatt på 9 000 kr. Sedan skaffar du dig ett ISK som skall beskattas med 1 000 kr. Då blir din skatteeffekt 8000 kr. (9000-1000)

Du slipper att betala skatten på ISK med 1 000 kr, men tappar exakt lika mycket på den minskade skeffekten på ränteavdraget. Ett rent 0-summespel alltså.

1 gillning

Skatten på inkomst av tjänst och inkomst av kapital räknas ut var för sig, Sedan gör Skattemyndigheten en sammanställning på din slutskattsedel.

Säg att skatten på inkomst av tjänst är 100 000 kr, och du har underskott av kapital på 30 000 kr 30 procent på 30 000 kr är 9 000 kr. Din skatt att betala blir då 91 000 kr.

DItt underskott av kapital kvittas alltså inte direkt mot din inkomst av tjänst. Detta försvann för decennier sedan.

1 gillning

Kan du utveckla detta eller förklara bättre så att jag förstår? Tack på förhand!

Man får skatteavdrag på 30% av räntekostnaderna (det så kallade “ränteavdraget”), dessa kan användas för att minska skatt på kapital eller skatt på inkomst. Så i ditt fall så blir det som du säger, ditt ränteavdrag för ett bolån på 1 miljon med 1.25% ränta blir 30% av 12 500kr. Alltså får du minska den skatt du betalar med 3 750kr. Den skatt du betalar för ISK råkar också vare exakt samma i detta exempel så då kvittas dessa.

Men huvudpoängen är att man får minska sin skatt med upp till 30% av räntekostnaderna och formellt så kvittar man inte intäkter mot varandra. Skillnad kan uppstå när skattesatserna är olika, t.ex. skatt på inkomst som inte alltid är 30%.

Vad är det du inte förstår? Du kvittar din ränteutgift mot intäkten på ISK, men i andra ändan så får du därmed ingen skatteeffekt på din låneänta. Den avdragsgilla räntan minskar ju med samma belopp.

Det finns alltså inget smart sätt att undvika skatteffekten på ISK. Vore det så, skulle detta stå i varenda ekonomisk rådgivningsspalt.

Exakt, och den jag pratade om var enbart kapitaldelen. Hur utdelningen (kapitalinkomst) kvittades mot räntekostnader.

Jag pratar inte om att underskott av kapital skulle kvittas mot arbetsinkomst utan mot annan inkomst av kapital.

Jag resonerar såhär: Om jag ändå har ett bolån och ändå har pengar ståendes på ett ISK, och detta totalt sett orsakar ett underskott av kapital. Allt annat lika, så kan jag (väl?) lika gärna passa på att göra en utdelning på motsvarande belopp det året för det kan jag då göra utan att behöva betala skatt på den utdelningen eftersom mitt netto (kapitalinkomster - kapitalkostnader) blir 0.

Om man ställer allt på sin spets: ett år där jag har 0kr i inkomst av tjänst, och ett över/underskott på kapital på 0kr (för att jag hade räntekostnader men delade samtidigt ut från det egna bolaget), skulle då inte min slutliga skatt vara 0kr?

Svaret är ja.

1 gillning

Detta är kanske bättre förklaring. Säg att du har ett lån vars ränta ger dig 1200 kr mindre I skatt.

Du öppnar nu ett ISK och sätter in så mycket att du skall betala 1200 kr i skatt. Bra tänker du, jag slipper ju skatten eftersom denna kvittas mot mitt ränteavdrag.

Du kommer att bli grymt besviken när du får ditt slutskattebesked, eftersom skatten har ökat med 1200 kr. Visserligen slipper du skatten på ditt ISK eftersom denna kvittats mot låneräntan, men i andra ändan så får du inte samma skatteeffekt på låneräntan som tidigare. Den har redan gått åt i kvittningen mot ISK.

Jag ber om ursäkt, men jag känner mig trög och förstår nog kanske faktiskt inte vad det är du säger, men det har med 100% sannolikhet att göra med att jag inte är van vid att tänka kring skatteffekter - som du ju märker.

Kvittning innebär alltså inte att en intäkt och en räntekostnad “tar ut varandra” (eller subtraherar varandra), utan att man bara räknar den ena av dem i princip? Eller vad innebär “kvittning” i det här fallet?

Innebär detta att det alltså är mindre fördelaktigt att ha ett ISK än ett KF? Eller är det fortfarande som du säger ett nollsumme-spel?

Ber om ursäkt för min analfabetism gällande detta!

Jag tror @Nestor gör det mycket krångligare än vad det är för han antar att man redan innan hade en skatt man kunde kvitta mot ränteavdraget. Medans du @Jompa antar att ISK-skatten är den enda inkomsten som finns att skatta på.

Utan ISK men med bolån så kommer ju ränteavdraget minska din skatt på inkomst (lön). Om du senare startar ett ISK så kan man se det som att man kvittar ränteavdraget mot skatt på schablonintäkten. Men i detta fall skulle ju då din skatt på inkomst (lön) öka med motsvarande eftersom man nu gör minskningen av skatt på ISK istället för på lön.

Scenario 1: 10 000kr i skatt på lön, 1000 kr i ränteavdrag = 9 000kr i slutgiltig skatt
Scenario 2: 10 000kr i skatt på lön, 1000 kr i skatt på ISK, 1000 kr i ränteavdrag = 10 000kr i slutgiltig skatt

Dvs skatten från scenario 1 till 2 har ökat med 1000 kr.

1 gillning

Så detta att “schablonintäkter på ISK kan kvittas mot räntekostnader” är alltså endast användbart om man inte har någon övrig inkomst?

I någon mening ja. Du kan inte dra av dina räntekostnader två gånger. Alltså både på inkomst av kapital och inkomst av tjänst.

Dina räntekostnader kan du dra av en gång (30% avdrag) från din totala skatt.

Krångligt, nja. Jag tog det exempel som jag trodde var pedagogiskt bäst.

Rätt uppfattat! Å andra sidan är det kanske inte helt lyckat att ha lån, om man saknar inkomst :blush:

3 gillningar

…fast en del verkar tycka det är rimligt. Det har jag lärt mig på Lyxfällan. :rofl:

1 gillning