ISK sparande för att räkna fram skatten, eller baseras det bara på inbetalda pengar

hur beräknas marknadsvärdet på enskilda aktier i ISK sparande för att räkna fram skatten, eller baseras det bara på inbetalda pengar.

ISK-skatten baseras på värdet på hela portföljen den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober varje år samt insättningar som gjorts under året. Skatteverket har ett bra exempel:

3 gillningar

Som jag förstår har inte marknadsvärdet på aktierna någon inverkan det är det insatta beloppet på kapital som gäller.

eller har jag fattat fel…

Det är totala värdet som spelar roll. Inte bara insättningar.

1 gillning

Du har fel. :slight_smile:

Det baseras på insättningens värde och sedan totala värdet varje kvartalstart.

Hur påverkas skatten av uttag. Om man tex sätter in 100000 kr på isk och tar ut 100000 dagen efter, vad blir skatteeffekten av det?

Uttag påverkar inte skatten alls. Du skattar för insättningar även om du ångrar dig dagen efter.
Däremot blir naturligtvis ingångsvärdet för nästa kvartal lägre om du tagit ut pengar.

2 gillningar

hur värder man aktierna?
är det dagens kurs?

Ja, men vet inte varför du bryr dig om varje aktie. Värdet på hela kontot är det som gäller.

jag antar att det inte är marknadsvärdet på aktierna utan något slags deklarationsvärde på dom…

Det är marknadsvärdet.

1 gillning

marknadsvärdet är ju volatilt , kanske den dagens stängningskurs , eller?

Vad skulle det annars vsra?

deklarationsvärdet.

Det är marknadsvärdet på dina ISK-portföljer vid ingången till varje kvartal, som baseras på senaste stängningskurs/NAV före början på varje kvartal. Men schablonintäkten kommer förtryckt till Skatteverket så det är inget du behöver beräkna själv om du inte är intresserad eller vill dubbelkolla.

tack för förklaringen.
isk är inte bra dessa tider när värdet går ner…skatt på förlust…detta pratas det lite om…alla tror att börsen går upp…

På sikt går börsen upp och om inget drastiskt händer med statslåneräntan så lär det vara förmånligt att ha pengarna investerade på ISK/KF jämfört med vanlig depå. Trots att man betalar lite skatt även de åren då börsen går ned så kommer total skatt betald vara mindre på sikt.

Stämmer bra. Avanza har ett bra räkneexempel här. Grejen är väl att, även fast ingen vet hur börsen kommer gå framgent, så har den gjort typ +7-9% historiskt. Därav lätt att rekommendera ISK om man sparar långsiktigt.

1 gillning

Man slipper 30% skatt på utdelningar även om aktiekursen går ner.