Deklarera när man är FIRE och saknar inkomst

Är följande korrekt tänkt utifrån gällande regler?

Om man saknar inkomst men äger bostad så blir det ju Fastighetsavgift/skatt.
Denna skatt kan då användas som underlag för Underskott av kapital eller?
Exempel.

Skatt:
Fastighetsavgift/skatt 6 000 kr

Underskott av kapital: 20 000 kr (26000-46000)
(Schablonintäkt (ISK) 20 000
Ränteinkomster (Sparkonto) 6000
Ränteutgifter(bolån) 46 000)

Slutlig Skatt:
Fastighetsavgift 6000 kr
Reduktion för Underskott av kapital 6000 (30%).
Summa slutlig skatt = 0 kr

Om det är en kommunal fastighetsavgift så kan du nog inte dra av den som ett underskott.
Underskott av kapital är normalt ränta på dina lån samt förluster vid försäljning av exempelvis fonder och aktier.

Men är de det jag gör?
Mitt underskott av kapital i exemplet är ju Schablonintäkt+Ränteintäkter minus Räntekostnader för bolån = 20 000 kr.
Reduktionen för det är då 30% = 6000 kr.

Den skatt jag har under året är Fastighetsavgift med 6000 kr.

Är det då inte korrekt att dra underskottet mot aktuell skatt? I detta fall 6000-6000 kr😀?

Jag uttryckte mig nog fel i meningen
“användas som underlag för Underskott av kapital”

Du drar ingenting mauellt. Allt finns ju förtryckt på deklarationsblanketten.

En ränteinkomst är inte kvittningsbar mot fastighetsavgiften.

1 gillning

Detta är ju bara ett fiktivt räknexempel för framtiden.
Yes, allt är ju förtryck på deklarationen.

Men det totala underskottet av kapital är ju Ränteintäkter minus Ränteutgifter.

Reduktionen för underskottet dras ju sedan av i deklarationen från den totala skatten.

Den totala skatten i skatteuträkningen är ju:
Kommunal inkomstskatt
Fastighetsavgift
Begravningsservice
Public Service-avgift

Från denna totala skatt dras sedan bland annat reduktionen av underskott av kapital av för att få fram
Slutlig Skatt

Slutlig Skatt i mitt exempel blir 0.

Vad är det jag inte fattar :see_no_evil:?

Korrekt, precis vad jag också försökte förklara.

Att du kan kvitta mot skatter, men inte mot avgifter. Du lär inte kunna kvitta mot begravningsavgiften heller om jag gissar rätt. (Ja, den heter begravningsavgift.)

Däremot är både den och public service-avgiften inkomstbaserad och det lär ju påverka nivån.

skatteverket om PS-avgiften: “Du som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är lägre än 132 770 kronor per år betalar i stället 1 procent av inkomsten.”

uppdaterar vidare. Från Svenska kyrkan: "Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. "

1 gillning

Det är nog bara ditt sätt att formulera det som är problemet. I skattebeskedet kommer olika poster att redovisas och summeras/subtraheras. Du lär få noll i slutlig skatt givet ditt exempel. Begreppet “dras” förvirrar dock då det antyder att det är en form av avdrag, det är det inte i detta fall.

1 gillning

Så är det säkert. När jag skriver “dras” så menar jag ju att underskott av kapital räknas av från den totala skatten. Då blir det 0 i mitt exempel eftersom den totala skatten(fastighetsavgiften) är lika stor som reduktionen för Underskott av kapital.
Är jag rätt på det då?

Tanke kring ursprungsfrågan: Det vore generellt ganska intressant om det fanns en “dummy/mall” med räknare där man kan testa olika skatter utifrån olika förutsättningar. Någon som vet om en sådan existerar? Det känns spontant som något fler därute kunde haft användning av, inte bara FIRE-entusiaster.

Hittade denna: https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/rakna-ut-skatt/fyll-i-dina-uppgifter

Nej. Du måste alltid betala fastighetsavgiften och den kan inte kvittas mot mågonting!

“Räkna ut din skatt” på Skatteverkets hemsida.

1 gillning

Tack, jag hittade den precis också - tänker att den är bra till TS också. :slight_smile:

1 gillning

Ok, i så fall är det ju glasklart :see_no_evil:

Innebär detta då att utan inkomst kan man inte få dra nytta av 30% avdrag för ränteutgifter om man har fastighet?

Om du har bostadslån och ISK så minskar din skatt på ISK när du har bostadslån.

…om det är så du menar. Testa själv med verktyget på skatteverkets hemsida.

Inte mot fastighetsavgift

1 gillning

…däremot verkar skattereduktionen för förnybar el dras från fastighetsavgiften. Kanske ett incitament för någon att investera.

Bra tålamod i alla fall​:+1::see_no_evil::joy:

1 gillning

Testat som katten nu.
Kan inte du mata in följande i din uträkning.
0 inkomster
27000 i Schablonintäkt(ISK)
47000 i Ränteutgifter
800 000 som Underlag för Fastighetsavgift

Vad ska du betala i skatt då?