Barnet ärvt pengar - hur investera?

Vår treåriga son har ärvt 100 000 kr. Hur ska vi bäst investera för en sparhorisont på 15-20 år?

Har tänkt stoppa in hälften i LYSA:s två olika portföljer (hållbar, ej hållbar), eftersom vi inte har tid - i alla fall inte just nu - att vara aktiva och leta rätt fonder, ev. aktier osv.

Vad tror ni om detta? Andra tankar/input?

Lysa är ett toppenalternativ om man inte har tid eller kunskap.

Och faktum är att även om man har tid eller kunskap så betyder inte det att man presterar bättre än Lysa.

2 gillningar

13 inlägg delades upp till ett nytt ämne: Lysa hållbar eller bred?

Jag har svårt att bestämma mig.
Kör 50% bred och 50% hållbar

Hej Dagmar,

Du kan även skapa en egen portfölj hos en valfri nätmäklare, Jan har skapat portföljer som du enkelt kan följa och som du inte behöver vara aktiv i för att det ska rulla på.

Så kolla även in modellportföljen “Globala Barnportföljen”, även om Lysa också är ett bra val :slight_smile:

Tack :slight_smile: Men visst måste jag själv ombalansera då? Osäker på hur det görs.

Finns en trevlig excelmall om du vill prova själv:
https://mailchi.mp/rikatillsammans/ombalansering-2020

Jag tycker att du tänker helt rätt med att investera pengarna i Lysas tjänst. De sköter det på ett utmärkt sätt och helt krångelfritt för dig. Både deras breda och hållbara alternativ är riktigt bra. Jag skulle gjort det enklare och valt inriktning och lagt alla pengar på ett konto.

Bred inriktning innehåller ett större urval av fonder än det hållbara, inklusive alla de bolag som inte anpassat sig för nya krav kring hållbarhet. Räntedelen är mer komplett hos den breda än den hållbara. Fördelen med det hållbara alternativet är att de både väljer in bolag med bra arbete kring hållbarhet och väljer bort bolag som inte gör det bra i enlighet med Svenska Kyrkans investeringsprinciper. Den hållbara räntedelen är en aktiv fond som anpassar sig konstant till rådande börsklimat. Innan Corona var den genomsnittliga räntan i den fonden över 5 år. Nu har de inget innehav som har längre löptid än 1 år. Deras mål med den fonden är att ge bäst riskjusterad avkastning av alla svenska räntefonder och kan investera globalt i alla sorters räntepapper för att lyckas med det. Tills nu har de gjort det bra.

Personligen har jag valt deras hållbara alternativ för mina konton.

Hej och (sent) tack för svar! Nyfiken på vad du menar med ovanstående, alltså att den bredas räntedel är mer komplett. Vi har inte bestämt än om det blir den hållbara eller den breda, men har någon tanke om att man kan främja hållbarhet i andra sammanhang i stället (vilket vi redan gör) - nu gäller det att skapa bästa utvecklingen för vår sons arv, på längre sikt (horisont 15-20 år).

Tiden i marknaden brukar vara det bästa. Kör in allt 50/50 så slipper ni välja :slight_smile:

1 gillning

Hej.
Jag tror tyvärr inte lysa tillåter konton för minderåriga. När barnet ärver tror jag det kan finnas krav på att det är ett överförmyndarspärrat konto oavsett belopp. Men det går att lösa hos Avanza. Så kika på modellportföljerna…

Hej och tack för respons! Men det är vi som har fått in pengarna på vårt konto. Medvetet, för att undvika Ibiza-katastrof när han fyller 18 :wink: Så nu ska vi se till att pengarna får en bra utveckling över lång tid.

1 gillning

Det underlättar ju förstås!! :+1:

1 gillning