Bästa balans aktie/fond nu under covid-19 tider?

Har sparat pengar ett tag och har en buffert som ska representera kontot ”for a rainy day”. Har sett fram emot att börja mitt sparande med investeringar via Lysa, med start på en ”bufferthink”. Är det rekommenderat att börja spara sin bufferthink, (20/80%) nu under dessa Corona tider eller ska man har mer än 20% aktier även när det ska representera bufferthink? Vad rekommenderar ni?

Vad menar du med rainy day? Pengar som du kan spendera om du har tråkigt?

 

Personligen så valde jag att bygga en ordentlig säkerthetsvall innan jag började ta risk.

Jag räknar att min a-kassa kommer täcka 50% av mina utgifter, lågt räknat, om jag blir arbetslös. Jag har sparat resterande 50% av mina förväntade utfgifter X 1 år på ett ”riskfritt” sparkonto.

Det betyder att jag klarar mig ett år utan jobb och med a-kassa utan att förändra min livsstil.

Denna buffert ska vara full vid varje löning under normala förhållanden.

Överskottet hamnar i min 90/10 hink direkt.

 

Rent ekonomisk bör man göra precis tvärt om. Dvs bege sig ut på full risk så tidigt som möjligt gärna med häv (lån) för att sedan sänka risken över tid.

 

jag valde säkerheten först. Vad du gör är upp till dig.

80/20 innehåller både aktier och räntor, det innebär att 20% kanske du inte kommer åt förrän om 5-10 år utan att realisera en förlust. Och övriga 80% kanske du inte kommer kunna komma åt förrän om 2-3 år utan att realisera en förlust.

 

Det betyder att om du blir arbetslös om 1 år så finns det en risk, om än ganska liten att portföljen ligger tillfälligt nere. Det bör du ha i åtanke.

Att spara för en rainy day betyder att man sparar för en dag där man behöver en buffert, när mycket går till skogen. Bra med 1 år på a-kassa + sparkonto och 90/10 för övrigt.

Min buffert är 10% Xact OMXS30 och 90% Xact Obligation. Båda är börshandlade fonder för att kunna få pengarna snabbt vid behov. Tidigare hade jag Spiltan Högräntefond och sparkonto 50/50.

Har du XACT obligation på ISK eller aktie- och fondkonto? Tänker på ISK skatten. Bra ide med börshandlad fond. Finns det ingen annan ETF än omxs30? Det är rätt så snäv diversifiering m.m. Typ en global?

ISK. Fonderna måste ju även ombalanseras årligen vilket blir ytterligare en kostnad. Jag har dock inte räknat på det.

Diversifieringen är god. Det är största bolagen i Sverige + AAA obligationer. Fonderna har dessutom negativ korrelation. När ena fonden går ner går den andra upp. Man får alltså en extra ”ombalanseringsbonus”.

CL

Om jag minns rätt så valde Jan att inte ha XACT Obligation osv bara för likviditetsrisken. Eller rättare sagt, att den handlar varje vardag på sekunden eller så, medans den underliggande tillgången handlas dagligen eller mer sällan. Det vill säga den underliggande tillgången ska vara mer likvid än den överliggande, och i det här fallet är den inte det. De måste väl använda några former av finansiella instrument för att kunna betala ut pengar. Eller hur funkar den marknaden?

ETF:er är skapade att vara likvida även när de underliggande innehaven inte är.

I en vanlig fond uppskattar förvaltaren själv NAV genom att summera värdet på alla innehav. Hos ETF:er bestäms NAV istället av marknaden utifrån vad köparna tror innehaven är värda. ETF:er är egentligen bättre prissatta än vanliga fonder.

CL

Inte vad köparna av ETF:n tror innehaven är värda. Det är marknadspriset. Så äger du OMXS30 ETF så är ändringen av priset på ETF:n direkt kopplat till företagens aktiepriser. Det vill säga om massvis med personer köper XACT OMXS30 så kommer inte värdet att öka mer än de underliggande tillgångarna på aktiemarknaden.

XACT Obligation är jag rätt så säker har obligationer som handlas på en telefonmarknad, och inte i realtid som för aktier. Så säljer tillräckligt många så måste de avbryta handeln i den ETF:n för de har inte tillräckligt med likvider/finansiella instrument för att betala ut pengar innan de hinner sälja obligationer. Precis som för fonder. Men dubbelkolla med XACT.

" I takt med att priset på de underliggande tillgångarna i ETF:en rör sig under dagen kommer även priset på ETF:en att förändras" https://xact.se/AboutETFs

Enligt den logiken hade ETF:er inte kunnat ha utländska aktier eftersom utländska börser inte är öppna samtidigt som den svenska.

Visst kan det uppstå problem på obligationsmarknaden. Det är dock ingen skillnad mellan ETF:er och vanliga fonder här. ETF:er kan allt vanliga fonder kan plus lite mer.

CL

Bevisa gärna att priset på ETF:er är inte kopplat till de underliggande tillgångarna och att det är inte det man köper.

ETF:er kan nog alltid använda sig av syntetisk replikation/finansiella instrument medans en utländsk marknad är stängt.

Aen, jag tror du missförstår hur ETF:er fungerar. Ska försöka besvara per citat:

”[Xact Obligation] handlar varje vardag på sekunden eller så, medans den underliggande tillgången handlas dagligen eller mer sällan. Det vill säga den underliggande tillgången ska vara mer likvid än den överliggande, och i det här fallet är den inte det.”

Svar: ETF:er (till skillnad från vanliga fonder) köper/säljer inte sina innehav. Den enda gången de gör det är när indexet uppdateras (vilket normalt sker ett några gånger om året).

”De måste väl använda några former av finansiella instrument för att kunna betala ut pengar.”

”Så säljer tillräckligt många så måste de avbryta handeln i den ETF:n för de har inte tillräckligt med likvider/finansiella instrument för att betala ut pengar innan de hinner sälja obligationer.”

Svar: Investerare kan inte ”ta ut” pengar ur en ETF. De kan bara sälja sina andelar till någon annan. De enda som kan göra det är institutionella investerare (s.k. authorized participants) genom primärmarknaden.

Det betyder inte att systemet är perfekt. Om ETF:en har illikvida tillgångar kommer det vara svårt för institutionella investerare att beräkna värdet på andelarna de vill lösa in. Det kan leda till att ETF:en får högre spread eller handlas till rabatt/premie.

”ETF:er kan nog alltid använda sig av syntetisk replikation/finansiella instrument medans en utländsk marknad är stängt.”

Svar: Prisdatan kommer från indexskaparen (e.g. MSCI, Handelsbanken). Indexet följer i sin tur en modell (regelverk) som beräknar priset på ”stela” tillgångar. Normalt tar indexet en snapshot av marknaden vid en viss tidpunkt och indirekt uppskattar innehavens värde genom bids, asks och ibland andra ETF:er.

CL

Då förstår jag. Så rabatt/premien hanteras genom att institutionella investerare löser in deras ETF-andelar på marknaden?

Så när en ETF skapas så skapar det ett visst antal delar i en fond som därmed hålls kvar tillsvidare. Kan inte ETF-skaparen skapa nya ETF-andelar för att ta hantera en premie?