Bolagsform för skogsverksamhet

Jag kommer inom kort få en skogsfastighet som gåva av min far och funderar på om det är bäst att ha den som näringsverksamhet eller att lägga driften i ett aktiebolag (det är inte tillåtet att överlåta ägandet av en skogsverksamhet från en privatperson till ett aktiebolag).

Det stora värdet i fastigheten ligger i arrendeintäkter på ca 150 000 SEK/år, avverkningar kommer ge vissa intäkter på längre sikt men dessa bortser jag ifrån då det ligger ganska långt fram i tiden och inte handlar om några större belopp.

Eftersom fastigheten funnits i släkten i generationer finns inget anskaffningsvärde att tala om vilket gör att jag inte kommer kunna räntefördela och ta upp intäkterna som inkomst av kapital, utan det kommer bli intäkt av näringsverksamhet och då jag redan betalar statlig inkomstskatt kommer jag behöva behöva betala 50% skatt på överskottet från verksamheten.

Jag funderar på ifall jag istället skulle kunna lägga driften av skogsfastigheten i ett AB och där ta in alla intäkter och kostnader vilket isåfall skulle innebära att jag kan ta ut eventuella överskott till en bolagsskatt på 22% samt 20% utdelningsskatt vilket då landar på en total skatt på 37%. Är någon insatt i om detta är tillåtet och hur jag isåfall går tillväga?

Om jag lägger verksamheten i ett bolag funderar jag även på om jag kan köpa aktier/fonder för allt överskott och behålla dessa tillgångar i bolaget (antar att jag kan använda ppengar till detta efter att bolagsskatten på 22% är betald?)? Finns några fördelar med det gentemot att ta utdelning och köpa motsvarande finansiella tillgångar privat? Hur beskattas isåfall utdelningar från aktier/fonder, blir det 0% i skatt på dessa (från fond/företag till mitt AB) och sedan vanlig utdelningsskatt från mitt AB på 20%?

Om jag lägger verksamheten i ett AB undrar jag även hur det blir med räntekostnader för nya lån jag tar upp på fastigheten. Om jag tar dessa lån själv som privatperson kan jag isåfall använda intäkter i bolaget för att betala räntorna (dvs att jag ser det som en driftkostnad) eller måste jag betala dessa med skattade pengar? Alternativt kan jag ta lån i företaget som jag går i borgen för med fastigheten som säkrhet för att därigenom kunna använda intäkter från skogsverksamheten för att betala räntor?

 

 

 

Vi börjar bakifrån. Ett aktiebolag är ett självständigt skattesubjekt oberoende vem som är ägare. Låter du aktiebolaget betala räntan på ditt privata lån begår du ett skattebrott.

Bolaget kan låna pengar med en säkerhet, typ pantbrev som du tillhandahåller.

Ett aktiebolag kan inte ha ISK men däremot en kapitalförsäkring.

Du kan inte rakt upp och ner lägga alla intäkter i ett AB utan det måste finnas ett arrendeavtal mellan dig och bolaget. Rent teoretiskt bör då arrendeintäkten vara någorlunda marknadsmässig för att undvika problem med Skatteverket. I praktiken tror jag dock att det kan finnas ett visst spelrum. Ta kontakt med någon duktig revisor som kan lantbruk.

Tack för bra input. Som alternativ till arrendeavtal mellan mig och bolaget, skulle jag inte kunna anlita bolaget för att ta hand om driften och betala en symbolisk summa på 1 SEK/år för detta?

Jag har även planerat att låna upp ca 2 MSEK på fastigheten för att bygga ett hus. Kan jag då låta bolaget bygga/äga huset och låna pengar med pantbrev som jag tillhandahåller så att jag kan använda bolagets pengar för att betala räntor och ta framtida driftskostnader? Eller skulle jag som alternativ kunna ta in arrendepengar motsvarande räntekostnaderna för huset i form av näringsverksamhet och resterande pengar via bolaget, så att bolaget står för endast en del av driften?

Känns som att det är lite som kan hamna i gråzonen här för vad som är tillåtet.

Arrendekontrakt på 1 kr. Låter inte speciellt seriöst tycker nog både jag och Skatteverket…

Bygger bolaget ett hus på din fastighet blir det “hus på ofri grund”. Då gäller inte några pantbrev, varför banken kommer att säga nej till finansiering till en rimlig ränts. Detta om du inte har en osedvanligt klantig bankkontakt.