Stycka av min tomt och flytta till AB

Bor i ett hus i närförort till Stockholm som inte omfattas av detaljplan . Har efter mycket om och men lyckats få till ett förhandsbesked för byggnation av enbostadshus och avstyckning av del av tomten.

Enklast nu är antagligen att sälja styckningslotten och tjäna en bra hacka, men jag funderar även på att själv bygga ett hus på den nya tomten och sälja det färdigt istället. Jag arbetar i byggbranschen och skulle förmodligen kunna lösa det, även fast jag är medveten om att det innefattar vissa risker.

Min fråga är egentligen om det går och är smart att starta upp ett AB som får styckningslotten som gåva eller köper den, varpå bolaget tar ett företagslån för att finansiera husbygget.

Att utöka det befintliga bolånet kommer tyvärr inte gå då vi inte skulle klara av bankens kalkylränta.

Finns det fler alternativ att finansiera ett bygge?

Min pappa hade en liknande diskussion med en revisor (eller någon liknande kontors-jobbare) och jag tror att de kom fram till att man får inte ge bort fastigheter som gåva till sitt eget AB.
Det känns som att det bästa alternativet är att sköta det privat, rent skattemässigt, och istället finansiera det ihop med en nära vän eller ett syskon; förutsatt att du inte har drabbats av den så kallade ”snickarsjukan” och har sålt för många fastigheter tidigare…

Ok, när jag läst om det så har jag förstått det som att man ska kunna göra så, sedan om det är ekonomiskt klokt vet jag inte.

Jag tänker även att fördel med att bygga och sälja hus som AB kontra privatperson är eventuella garantier och liknande som jag antar är bättre om det Ligger på ett AB än en mig som privatperson?

Ta inte juridiska råd från någon snubbe på ett forum, jag är i detta fallet tredjehandskälla, och som jag skrev innan så är det bara som jag tror att det sades. Du bör kolla upp det själv.

Angående garantier så bör det visserligen gå genom dig, men du har garantier från entreprenören såvida de inte kursar.

Juridiska frågor borde man alltid kolla upp på andra ställen än forum.

Instämmer med Olle. Kontakta en jurist med inriktning på fastighetsfrågor.

En killgissning: Tveksamt om du kan överlåta tomten till ditt AB. Eftersom du äger 100 procent av bolagets aktier, har då verkligen en gåva ägt rum? Väntar du tills tomten fått ett taxeringsvärde, borde du kunna sälja tomten till bolaget för taxeringsvärdet. Då får du å andra sidan en reavinst privat att betala skatt för.