Bota svenska bostadsmarknaden, endast briljanta förslag välkomna

Hur skulle slopad reavinstskatt lösa problemet? Jag har hört många gånger att reavinstskatten skulle hjälpa till att minska bostadsbristen och annat, men jag har aldrig förstått varför.

Egentligen är inte reavinstskatten som sådan ett hinder, men mer sättet den tas ut på. Eftersom det då:

 • blir en ojämn skattebörda för den som flyttar ofta kontra flyttar sällan. (Eftersom skatt tas ut vid varje transaktion)
 • ränta på uppskov skapar problem då det blir en kostnad för en icke-realiserbar tillgång (behöver sätta pengarna i nytt boende, men räntan tickar på)
 • det blir en inlåsning vid prisnedgång (kan inte flytta för man har en skatteskuld att betala / ränta som tickar)
 • det är generellt problematiskt då det redan är skattade pengar.

Men nu har man ju ändrat i uppskovsreglerna, vilket är positivt. Här bör räntan vara noll, beständig och obegränsat belopp.

1 gillning

Jag skulle säga ränteavdraget. Ta bort det i steg, är ganska sjukt att det är kvar när man i dagens läge “tjäna” på att ha lån.

1 gillning

I så fall behöver vi ta bort skatten på avkastning också. Annars blir det ju ett väldigt skevt system.

Dessutom blir det ojämnt att företag ska få göra avdrag för finansiella kostnader men inte privatpersoner

Berätta gärna mer jag förstår inte riktigt hur det blir skevt.

Jag går själv i tankarna på att köpa ett flerfamiljshus men har då kommit fram till att det är bättre att gör detta privat då man inte får göra momsavdrag eftersom uthyrning är momsbefriat. Företag har ju även nackdelen att man har högre ränta, kanske speciellt när man är ny.

Kapitalskatten - dvs skatten för den som får in räntorna - är idag ca 30 %. Då är det rimligt att även den som betalar räntorna får dra av motsvarande från sin skatt.

Det är i huvudsak baserat på en central princip i skattelagstiftningen som kallas reciprocitetsprincipen (här är jag på djupt vatten :slight_smile:)

Bättre lösning är att exempelvis sänka kapitalskatten till säg 15% och avdraget på motsvarande sätt.

Frågan om fastighetsskatt är ju jättedöd, men jag tror ändå att den rätt utformad skulle kunna bidra till en bättre, men inte påtvingad, rörlighet på bostadsmarknaden.

Hyresregleringen behöver ses över. Däremot behöver man skydda hyresgäster mot alltför branta ökningar och minska/ta bort incitament för fastighetsägare att försöka bli av med hyresgäster. Tänker att man skulle kunna ha tak på hyreshöjningar efter inflation, t.ex. 5% per år och 10% på fem år. Det finns en massa avigsidor, men ett tankefrö.

1 gillning

Jag skulle precis slå ett slag för fastighetsskatten, men @MSbgh han före. En av de minst dåliga skatterna man kan ta ut

2 gillningar

Många bra förslag här, men de har väl diskuterats i rätt många år.

Men något som saknas i diskussionen tycker jag är att alla sådana här förändringar måste göras långsamt, annars är det lätt att medicinen blir värre än sjukdomen. T.ex. om ränteavdraget ska minskas, gör det med 1%-enhets steg per år. Ska taket på fastighetsskatten tas bort, så kanske %satsen ska ligga så att totala skatteuttaget är detsamma som idag. Liknande tidshorisonter om hyresreglering ska bort, något i stil med att 5-10%-enheter av hyran flyttas från “gamla” till “nya” systemet per år.

Folk och samhället måste få tid att anpassa sin ekonomi till förändringar, och man vill ju undvika att någon skjuter upp en flytt för att de t.ex. tror på stigande eller sjunkande priser. En stabil marknad helt enkelt.

1 gillning

Precis som jag skrev i bostadsbubbel-tråden anser jag detta skulle vara en bra start:

 • Amorteringstakt på 30 år och fast räntekostnad under hela perioden blir det nya normala. Detta kommer ändra psykologin radikalt.

 • Förenkla alla regler gällande byggande och ta bort möjligheten för grannar att överklaga mer än en gång. Om man håller sig till vissa standardriktlinjer (så som i många andra länder gällande allt från takvinkel till stakethöjd) så är det bara att tuta och köra.

 • Fasa ut ränteavdraget med 1-2%-enheter per år tills det är borta.

 • Sänka fastighetsavgiften till 0,5% men samtidigt ta bort taket.

 • Använda pengarna från de två ovanstående punkterna till att subventionera byggande av billiga hyresrätter.

 • Radikalt öka utbudet av tomter för småhusbyggande, denna marknad ska ha som mål att alltid erbjuda mer tomter än efterfrågan på orten.

 • Lägga på en 10-15% straffskatt för obebyggda tomter som byggbolag köpt upp i spekulationssyfte. Detta för att inte undvika incitament att hålla tillbaka byggande.

 • Göra en storsatsning och stimulera både vår egen och andras EU-länders ekonomi efter Covid genom att bygga bostäder där folk vill bo med nytryckta Riksbankspengar. Infrastruktur och andra projekt är perfekt att passa på med när man ändå behöver stimulera ekonomin.

4 gillningar

Amen brother, bra förslag! Aldrig hört tidigare.

Är det ett medvetet val att inte nämna hyresregleringen? Eller tror du att den påverkar mindre än dina förslag ovan?

1 gillning

Hur tänker du med 30 års amortering och fast räntekostnad? Att det ska vara lagstadgat? Och vilken ränta ska gälla?

Du tänker avreglera? Det har inte visar sig framgångsrikt för att öka byggandet i liknande länder som provat, blir bara dyrt att bo för folk. Men visst får man till slut avreglera när man byggt ikapp.

Ja, precis. Räntan sätts ju såklart av marknaden, precis som i de länder där detta är det normala (15 eller 30 år) och ger en jämn, förutsägbar kostnad under hela perioden. Vi får inte glömma att det är vi i Sverige som är extrema med våra 3 mån-räntor.

Lite tråkig tankeexperiment:
Är det inte gynnsamt för bankerna att folk behöver läna mer pengar och betala mer ränta för dyra bostäder? Om man antar att bankernas ägare och typ “the 1%” som äger mest kapital overlappar mycket, har dessa inte i slutändan större politisk påverkan än väljarna genom ägande av bl.a. opininionsbildningsmedel och inte ovilkorlig finansiering av politiska partier?
Finns det någonting att bota från deras synvinkel?

Lite pessimistiskt, jag vet. Lite mycket förenklat, jag vet. Bankerna tjänar inte om folk kan inte betala, jag vet.
Bara en liten fundering.

Folk i allmänhet tycks inte vilja ha den standard de då skulle få. Det ska vara ekparkett, helkaklat badrum, öppna planlösningar, högt i tak och fantastisk utsikt och dessutom inte vara i ett problemområde. Då blir det inte billigt om det inte sker via bidrag och det är fel väg att gå enligt mig. Det finns fullt med övergivna näst-intill-gratis boenden för den som vill flytta dit. Men det duger inte för dessa unga och barnfamiljer som inte vill bo där denna typ av boenden finns.

Nej. Kommunen ska fokusera på sin kärnverksamhet. När folk dör i vårdkön - och de som jobbar där inte ens kan ta semester, det är slagfält i skolan, och de kriminella härjar fritt på ljusa dagen finns det andra viktiga saker som skattepengar borde prioriteras till än att sponsra boenden för normalfungerande medborgare.

Det finns helt enkelt ingen bra lösning på problemet att låta alla bo billigt på ställen där alla andra också vill bo billigt. Utbud och efterfrågan ger att det borde bli dyrt att bo där alla andra också vill bo, utöver byggkostnaderna för att uppfylla både lagkrav och efterfrågad standard.

3 gillningar

Det är inte kommunerna som ansvarar för hälso- och sjukvården, utan det gör regionerna. Jag skulle säga att bostadsfrågor i högsta grad är kommunal kärnverksamhet. Mark och exploatering, stadsplanering, bygglovshandläggning, V/A, kommunala bostadsbolag med mera.

Sjukvård är väl en regional angelägenhet, inte en kommunal?

Ingen har sagt att kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvården.

Indelningen av vad som är statligt ansvar, vad som regioner ansvarar för och vad kommuner ansvarar för är bara en av politikerna påhittad struktur. Dessa får sina pengar från skatt, oavsett om det är statlig skatt, regionskatt eller kommunal skatt. Jag hade gärna sett att kommuners pengar som kunde gått att sponsra folks boende hade omfördelats från kommunal skatt till regional skatt och därmed istället gått till exempelvis sjukvård, eller på motsvarande sätt till rättsväsendet.

Jag utelämnade implementationsdetaljerna ovan för jag tänkte att det var irrelevant. Pengar = skatt ska inte gå till att bygga billiga boenden till vanliga människor i dagens läge med så mycket värre pågående problem. Vilken organisatorisk enhet som ansvarar för vad och hur nuvarande budget ser ut är ju precis det jag föreslår ska omfördelas.

En förtydling, då det uppenbart gick att haka upp sig på vad jag skrev: Jag vill inte att mina skattepengar ska gå till att bygga billiga(re) bostäder än den faktiska kostnaden för att bygga dessa. Jag vill att mina skattemedel ska fokuseras på de större problemen vi har just nu.

2 gillningar

Utöver vad andra sagt att kommunen står inte för sjukvården - Att minska geografiska klyftor kommer indirekt att förbättra sjukvårdssituationen. Bl.a. ser vi att socioekonomiskt utsatta områden kräver mycket mer resurser då hälsan är generellt sämre, vilket ger en överbelastning för vårdcentraler i de områdena - överarbetad personal och en sämre vård för de som behöver det mest, och en välfungerande primärvård är viktigt för att avlasta akutsjukvården dvs sänka vårdköerna.

1 gillning