Dödsfall, tråden om ekonomiska praktiska aspekt på kort sikt

Min man (vi var gifta) avled för några år sedan och jag blev ensam med våra flickor. Om jag minns rätt hade jag hela tiden tillgång till vårt gemensamma konto. Och ju snabbare man fyller i alla papper/formulär, desto fortare kommer andra utbetalningar igång, men av förklarliga skäl är man lite tagen ett bra tag. Det är verkligen att rekommendera att ha ett antal tusen att ta av!

1 gillning

Våra gemensamma låstes. Jag kunde dock lämna in fakturor på banken som kunde betalas från makens konton som därefter räknades in vid bouppteckningen.

Det ekonomiska var det minsta bekymret i den perioden, men en del förenklades nog av att ha varit gift och vara enda ägare till dödsboet.

3 gillningar

Det beror säkert på vilka villkor banken har för de gemensamma konton. Det fanns nog inte på min karta att läsa på om det varken före eller efter. Skönt att det löste sig.

2 gillningar

Precis, många är ju inte gifta i dagsläget. Det är ytterligare en aspekt i tråden egentligen, med otroligt många facetter. Många sambos med död sambo blir husägare ihop med sina barn, etc.

2 gillningar

Det finns en rätt bra guide som sammanställts av olika myndigheter - länk nedan.

Själv sitter jag just nu med ett dödsbo i släkten i mina händer. Inte helt lätt framförallt eftersom hela upplägget med dödsbo, bouppteckning, arvskifte mer känns som något från 1800 talet samt att nästan inget är digitaliserat. Jag har hanterat mer papper, vidimerade kopior, blanketter, fullmakter och brev på några månader än vad jag gjort senaste 20 åren. Och då är vi inte i mål ännu :grimacing:

Det var även några liknande frågor i tråden nedan son kanske är nyttiga:

1 gillning

Bra initiativ!

Det du missar är att när man dör så fryses kontona. Dvs efterlevande får inte sälja av tex innehav i en ISK och flytta det till lönekontot för den dödes kostnader.

Pengarna bli likvida för de efterlevande först efter arvskiftet som kan ske först efter bouppteckning vilket typiskt verkar ta 3-4 månader inkl Skatteverkets godkännande.

Om man har pengar ett sparkonto (sannolikt utan ränta) på samma bank som man betalar räkningarna så kan banken gå i god för att pengarna får flyttas till lönekontot/betalningskontot och går till dödsboet. På så sätt kan man nästan garantera likvider vid dödsfall. Banker och försäkringsbolag är maniskt rädda att efterlevande ska tömma dödsboet på ett lagvidrigt sätt så det är mycket försiktiga, sannolikt med rätta.

En genomsnittslig begravning - vilket är den första och enligt lag tvingande kostnaden man måste ta i ett dödsbo - går väl på en 40-60 kkr. En snikvariant utan något mer än en urnsättning på 20 kkr.

Vis averfarenher har vi båda satt (väl tilltaget) 100 kkr på sparkonto i samma bank som löne/betalkontot. De ger den efterlevande en vettigt chans att hantera sin och den avlidnes ekonomi. Avkastningsmässig katastrof dock :slight_smile:

2 gillningar

Jag tror det måste varit en Kapitalförsäkring va?
De hanteras utanför dödsboet (ska bara biläggas en kopia i bouppteckningen).
Eftersom det är en försäkring så är de närmaste (fru/man, barn, syskon) som pengarna utbetalas till och går relativt snabbt typ 6-10 veckor direkt från banken till efterlevande.

Depå innehav, ISK och alla andra konton har jag förstått ska vara orörda till bouppteckning är klar (3-4 månader) först därefter får pengarna flyttas.

Precis blivit nekad att flytta en avliden släktings pengar från en bank till hans lönekonto (för att betala begravningen) just med hänvisning till att bouppteckning först måste vara klar, men man kan ju inte vänta i 3-4 månader på en begravning så vi löste det på annat sätt.

Alltså likviditet på lönekonto och som jag tolkar situationen en rejäl summa på ett sparkonto i samma bank underlättar att hantera dödsboets räkningar (begravning framförallt) och även för de efterlevande.

1 gillning

Precis, därför skrev jag “varje person hos sin bank har säg 70 000 kr i globalfonder på en ISK, enbart i personens namn”. Ett konto enbart i en överlevande persons namn kommer inte att frysas. Däremot kommer “tvillingkontot” hos den avlidne att spärras.

Jag antar att vi i sista stycket pratar om ett gemensamt konto? Ja så kan man också göra, man kan även se det som likviditetsreserv man kan använda vid kraftigt börsfall eller om något akut behöver lagas på huset - man får då hålla tummarna för att ingen dör samtidigt.

Med min metod ovan med personliga tvillingkonton kommer man undan med 20 000 x 2 = 40 000 kr på icke räntebärande konto.

Det skulle vara intressant att höra erfarenhet kring utbetalning av kapitalförsäkring i dessa fall, handläggningstider etc. Däremot nämner det inlägget du citerar nämner “föra över innehav” - det kan inte gälla KF då dessa är ett “skal” som du endast kan plocka ut pengar ur, inga värdepapper, om jag förstått det rätt.

Tråkigt att höra detta! Man kan ju tycka att begravningsbyråer och den branschen skulle kunna känna detta problem väl och erbjuda kredit, men jag antar att de också lite likt bankerna är rädda att inget finns kvar och att de inte får betalt.

Menade isk, men du har helt rätt att pengarna inte gick över förrän bouppteckning var klart. Det var mest svar på frågan om kända/okända konton på Avanza och liknande. Bankerna skickade hem papper på innehaven. Efter bouppteckning gick det smidigt att flytta.

Förstår det svåra när det är rörig bouppteckning å jag har hört om folk som fått fruktansvärda problem för att pengar låsts i väntan på bouppteckning. Som änka var jag ensam ägare till dödsboet, det gör nog allt efterarbete otroligt mycket smidigare.

Jag råkade ha ca 50000 på eget isk förutom kanske 20000 i kontant spar men det var ändå lite knivigt och stressigt innan pensionerna tickade in. Utgifterna stod ju inte still å som du säger skulle det planeras begravning.

Jag fick på sjukhuset papper för att få rätten att flytta min mans pengar innan han dog men det låg absolut längst ner på min lista av prioriteringar just då.

1 gillning

Helt rätt.

Jag tänker att man vardera har ca 3-4 månaders kostnader inom samma bank som löne/betalkontot.
Jag menar att det helst ska vara cash eftersom man inte vet vem som dör. Och precis som du säger är det vettigt att ha som buffert ändå. Om det är i ISK så är den avlidnes ISK fruset till efter bouppteckning och kan inte användas för att hantera kostnader, men då kan man använda den efterlevandes.

Problemet är mest i två situationer

  1. Par med begränsade tillgångar eller tillgångar som inte kan likvideras (tex boende). Om den efterlevande har tillräckligt med tillgångar som kan säljas av och användas under en 3-4 månader är det inget problem.
  2. Ensamstående där allt ska betalas av dödsboet men pengarna är på andra konton eller bundet i investeringar som efterlevande inte kan likvidera/flytta för att betala räkningar. Det är väl därför man hört om ensamstående gamla som haft ett par hundra tusen på lönekontot. Kanske inte så dumt för det underlättar för efterlevande.

Kapital behovet ser jag som = 4 månadskostnader + begravningskostnader (säg 50 kkr i snitt)
Om man vardera har det någorlunda tillgängligt så kan man alltid lösa problemet.

1 gillning

Ja precis.

De enda tillgångar som är direkt tillgängliga för dödsboet att betala räkningar för den dödes vägnar är det som står på lönekontot där man betaler sina räkningar.

Kontanter på andra konton inom den avlidnes bank är i min mening lättare att föra över till lönekontot för att kunna hantera dödsboets räkningar.

Kontanter som finns på andra banker är mycket svårare att föra över till löne/betal-kontot. Banker kräver en godkänd bouppteckning (tar 3-4 månader). Alternativet är att be banken där lönekontot är att ”gå i god för” att den andra bankens medel betalas till ett dödsbokonto och inte går ut till efterlevande. Bedömer detta som svårt att få till annat än den avlidne hade en mycket bra relation med någon på sin huvud bank.

Investeringar på depå och i ISK är frysta tills efter godkänd bouppteckning (3-4 månader).

Kapitalförsäkringar, livförsäkringar och andra försäkringar med dödsfallskapital hanteras utanför dödsboet. Dvs de likvideras av försäkringsbolaget och utbetalas till de efterlevande efter att de skickar in ”dödsfallsintyg med slöktutredning” (som man får från SKV) och lite blanketter mht utbetalning.
Ledtiden för att få ihop dokumenten och skicka in var cirka 2 veckor i vårt fall eftersom allt går pappersvägen.
Hittills har försäkringsbolaget tagit ytterligare 4 v men det borde väl komma om 2-4 v till.
Så min erfarenhet är inte att sådana är mer likvida än pengar frusna i dödsboet. Man ska nog inte räkna med att det går snabbt utan ha andra likvider för att hantera övergången pga dödsfallet.

1 gillning

Ja det är helt otroligt att vi i Sverige inte kan hantera de nästan 100 000 dödsfall som inträffar varje år på ett bättre sätt.

Problemet för oss är att all post går till den avlidnes adress och måste sedan via adressändring skickas till oss, så det tar lång tid.

Dessutom tycker jag det varit mycket tråkig attityd från många företag, banker och försäkringsbolag. Lite som att man är en hyena som är ute efter pengar när jag som utsedd av efterlevande hade som uppgift att ta reda på ekonomin så vi kunde göra bouppteckning. Mycket lite empati tyvärr. Kanske det ör bättre när det är en partner.

Man borde kunna utse någon som tar över rättigheten att hantera ens ekonomi före man avlidit. Lite som en god man efter döden som kan använda BankID för att lättare hantera det ekonomiska i en situation där man behöver lägga tid på helt andra saker.

Som du säger är det få som har sinnesnärvaro att flytta pengar det sista man gör tillsammans, om ens den chansen finns.

1 gillning

En fråga jag har är hur det funkar med lån på bostad. I mitt fall är det så att ingen av oss skulle kunna stå på lånen ensam baserat på inkomst. Däremot har vi livförsäkringar och lite andra möjligheter (uthyrningsdel) som gör att en person skulle kunna klara att gå runt ekonomiskt utan att behöva flytta.

Någon som vet hur det funkar, går detta att lösa?

1 gillning

Även om man har enskilda konton så ingår väl dessa i dödsboet om någon avlider, samma princip som om man skiljer sig? Eller har jag fel för mig?

Det kan ju tex finnas särkullbarn och allt som ägarna äger är väl gemensamt?

När min mamma dog så spärrades deras gemensamma konto, men tex ett sparkonto som enbart stod i pappas namn togs även upp i boupptäckningen. Han kunde nog plocka ut från det men hade det funnits särkullbarn så hade han nog inte “kommit undan med det”.

1 gillning

Njae, det där stämmer inte. En begravningsgudstjänst med kyrka, präst, vaktmästare och musiker kostar ingenting om du är medlem i Svenska kyrkan (el motsv). Gravsättning kostar ingenting för någon, då det är inkluderat i begravningsavgiften alla betalar.

Men, många tänker in dyrare kista, sten, annons(er), extramusik, begravningskaffe/-middag, transporter av kista/urna längre sträckor etc. Då blir det snabbt mer och detta faktureras normalt av begravningsbyrån. Man kan göra mycket själv också, men då ska man vara bekväm i det och en begravning är också behäftad med många konstiga idéer och frågor som: Vill ni inte unna X detta?

(Ursäkta, men X är död. Det är vi som är kvar som eventuellt unnar oss något.)

2 gillningar

Jo faktiskt men jag menar snikvariant utan begravningsakt dvs bara transporter, enklaste kista, mini annons, kremering och enklaste urnan som sedan sätts i jorden utan något samkväm. Då kan man komma undan med 20 papp typ.

Ska man ha det du listar begravningsakt, samkväm efter, sten, finare kista/urna, lite mer utbroderad annons så landar det nog mer på 50-60 papp.

Ännu mer om man faller för det du säger

Jag har tyvärr varit med och begravt lite för många så jag faller inte för det, åtminstone inte så lätt, trots att begravningsentreprenörer gärna försöker ”trycka på knappar”. Det är helt enkelt en affär och de är säljare, om än en hel del rätt så lyhörda när man markerar.

1 gillning

Nej, faktiskt inte. Men vi pratar om olika saker. Själva gudstjänsten/akten kostar ingenting. Däremot “runtomkringandet” gör. Det mesta av detta är hantering av kvarlevorna. Och japp, 20k är absolut rimligt med billigaste kistan, bårtäcke etc.

Ja, jag har mött mycket av det också. En bitvis närmast äcklig bransch där man tar betalt, gör påslag osv då man vet att i merparten av fallen är det dödsboet som betalar och sörjande släktingar inte funderar så mycket över 10k mer för en kista om man är tre barn som ska ärva t ex.

1 gillning

Nej så är det inte. Jag tror vi menar olika saker.

Dina konton är dina konton och de fryses inte vid ett dödsfall.

Däremot ingår tillgångarna inkl hus mm i dödsboet och sedan regleras arvet i bouppteckning och arvskifte och där kan det bli andra problem mht likviditet för tex en efterlevande som vill leva kvar i huset när särkullbarns ärvt halva huset. Men det finns försäkringar för sådant.

1 gillning

Nej de fryses inte men ingår i dödsboet så ev uttag från dessa kan ju vara vanskligt att göra. Annars hade det ju varit lätt att göra ett särkullbarn arvlös, bara att flytta över alla pengar till den andres konto. Eller?

2 gillningar