Erfarenhet av förvaltare för att lägga holdingbolag i träda enligt 5:25 med ett större kapital

Genom säljandet av ägandeandelar i företag har jag ca 35MSEK i ett holdingbolag. Tanken är 5:25 för att efter 5 år kunna ta ut till 25%. Därav är diskretionär förvaltning av intresse och jag har börjat titta mig omkring, har haft ett par samtal med olika aktörer. En storbank, Carnegie, Fisher och Coeli.

Banken upplever jag som rätt konservativ i sitt upplägg, vilket i sig behöver inte vara en nackdel. De har också skatteexperter och familjejurister som stöd. Carnegie och Coeli har liknande upplägg, men med mer möjligheter till alternativa investeringar (t.ex. fastigheter, onoterade bolag, etc). Fisher endast aktier, och inget annat (inget “extrastöd” med jurister/skatteexperter/etc - och allt ligger hos Avanza).

Är för all del intresserad av aktiemarknaden och investeringar, men inte till den grad att jag vill lägga tid på det (dvs även om inte behovet fanns, skulle diskretionär förvaltning nog passa rätt bra ändå).

Privat är målet att investera och växa kapitalet, att på sikt få avkastning nog att leva på (säg 1MSEK/år). Kommer fortsätta jobba, men på sikt hellre ha möjlighet att starta nytt snarare än lönearbetande.

Vad har ni för erfarenheter av kapitalförvaltning? Bank vs “privat”? Någon av de nämnda ovan? Tack på förhand.

Jag har flera vänner som har kört LYSA under sin trädaperiod. Det kommer jag göra själv i framtiden när det blir aktuellt.

Fisher skulle jag direkt avråda från. Jag har ingen superbra erfarenhet mer än att de är dyra och har kompisar som har jobbat där. Coeli har jag ingen erfarenhet av tyvärr, så där vågar jag inte säga något.

Carnegie upplever jag har den bästa private banking-biten i Sverige, men jag skulle ändå avråda från dem. Det är dyrt, det är omständigt och man betalar för de fina lokalerna och vip-behandlingen man får. Sedan har de från tid till annan bra börsnoteringar som man får förtur till, men det uppväger inte. Jag är inte ens säker på att du får vara aktiv i det.

Jag brukar även rekommendera att prata med Henrik Tell på EffektivFF som har samma filosofi kring sparande som är baserat på forskning. Även Per Palmström på Evida kan vara värd att ta kontakt med. Du får gärna hälsa från mig och återkomma till mig privat kring din uppfattning.

Grattis även till en fin ekonomisk situation och välkommen till forumet. :+1:

1 gillning

Grattis till din exit!

Det finns ju de som tror att de närmaste åren kan vara väldigt turbulenta och med tanke på hur du vill leva av dina pengar så låter väl ett konservativt upplägg som en bra idé? Enda personliga erfarenheten jag har är av Enskilda, men det var rätt länge sedan och marknaden ser annorlunda ut idag. Hade jag varit i den situation så hade jag nog parkerat pengarna på Lysa då du får tillgång till bra räntebärande papper till en helt okej avgift.

1 gillning

Efter flertalet möten och offerter är jag aningen klokare.

En intressant reflektion är att olika aktörer har väldigt olika syn på diskretionär förvaltning, och vad som är rimlig mängd på engagemang i ett trädabolag. Storbanken ansåg att en diskussion om livssituation och utsikter framåt en gång per år (eller vid händelser som påverkar detta) för att landa i risk är en rimlig nivå på “input”, i övrigt tar de hand om resten.

De privata aktörerna som också jobbar med t.ex. onoterade bolag såg det inte som några konstigheter att diversifiera sig även med den typen av investeringar, trots den diskretionära förvaltningen.

Fisher kändes som den mest “opersonliga” - i princip tar de hand om din portfölj på Avanza (som de använder sig utav, dock utan några volymrabatter eller liknande).

Jag övervägde även Lysa som ett alternativ. Jag har redan några mindre portföljer på Lysa och är positivt inställd till tjänsten generellt, men känner att just i detta läge där det dels är ett större kapitaltillskott, samt att jag redan är sysselsatt mer än fulltid i ett nytt (medgrundat) bolag, att det finns ett stort värde i att ha en människa att diskutera med och inhämta information ifrån. På sikt med mer kunskap och större orientering kan mycket väl Lysa eller liknande bli

Coeli och Carnegie upplevde jag som väldigt likvärdiga i sin approach, men där Carnegie är “större” samt jobbar med börsnotering av onoterade bolag. Sett till förvaltningsavgift och underliggande avgifter så var storbanken och Carnegie de med lägst pris (värt att påpeka här är att Carnegies private-banking bit är inte längre samma bolag som Carnegie fonder).

@janbolmeson Tack för svaret ovan. Det gav en del extra perspektiv för mig att ta med mig in i de olika samtalen. Om du har möjlighet får du gärna utveckla mer runt det du skrev om Carnegie, rörande dyrt och omständigt. Dyrt jämfört med Lysa, men jag upplevde deras pris som konkurrenskraftigt med de övriga aktörerna - så jag tänker mest att det är något jag missat. Även aspekten av omständigt är av intresse (då smidighet är något jag sätter värde på).

1 gillning

Hej,
Jag är lite i samma sits där jag behöver förvalta en stor summa pengar under 5år.
Lite nyfiken på vad ditt val blev och hur det har varit tills nu?
Även vad du landade på för procent till förvaltaren.

/Kristian

Det hela är i grund och botten ganska enkelt när det kommer till själva valen av distribution av kapital,

  1. Hur mycket tål du att det går ned?
  2. Hur mycket tål du att det inte går upp när “allt” går upp?

Det enda lilla problemet är att de där två frågorna är så breda, subjektiva och knepiga att man kan skapa hela forum kring det.

För snitt om 1 MSEK/år räkna ut vad den årliga tillväxten behöver vara (CAGR, Compound Annual Growth Rate) för att du ska nå det målet och titta vilka portföljer som givit något sådant till en risk som du faktiskt kan tolerera över lång tid.

Ett hett tips där är att primärt titta på nedgångar och inte uppgångar. Vad händer vid två års allmän nedgång på börserna? Vad händer när det är rörigt på marknaderna (se t ex år 2018) … ? osv.


Tabell som visar hur mycket uppgång som krävs för att ta igen en nedgång

Enkla portföljer som möter avkastningen du tänkt sig och som kräver lite till ingen tid är t ex 60/40 (60% aktieindex, 40% räntor) och Golden Butterfly (2x högre risk, 1x guld, 2x räntor – 5x20%). Dessa kan dock, beroende på person, falla inom punkt två högst upp då båda dessa kan ha perioder av lägre avkastning när allt går som tåget.

Precis som med alla portföljer bör man förstå vad det är man ger sig in på, men för att förstå det krävs dessvärre något mer än noll tid.