Få ut del av tjänstepension och placera själv

Hej!

I september 2017 blev jag erbjuden via jobbet att jag kunde plocka ut en del av vad som idag avsätts till tjänstepension Kåpan Extra som lön.

Min tjänstepension förvaltas av SPV, statens pensionsverk, och heter Kåpan Pension. PA16 avdelning II.

Min tjänstepension är indelad i några olika delar.

Del 1

Den innebär 4,6% av min bruttolön avsätts till tjänstepension. 2,2% av denna går rakt in i en traditionell tjänstepension med garanterad utbetalningsnivå som förvaltas av Kåpan Pensioner. Denna del kan jag inte påverka.

2,2 % av dessa 4,6 % är valbar mellan traditionell försäkring och fondförvaltning. Jag har aktivt valt fondförvaltning med dessa 2,2 % och har dessa pengar hos Länsförsäkringar i breda indexfonder 70% global, 20% Sverige och 10% tillväxtmarknader. Alla fonder har låga avgifter och följer index.

Del 2

Facket och arbetsgivaren kom överens 2008 om att min yrkeskategori behöver förbättra sina pensioner och det skulle vara möjligt efter ett långt och slitsamt arbetsliv att ha en relativt god pension. Från och med sep 2017 är denna del nu möjlig att ta ut i lön istället för att den ska flyta in i en traditionell försäkring i Kåpan.

Traditionell försäkring vs fondförsäkring

https://blogg.avanza.se/hemberg/2017/09/19/tradspar-tappar-farten

Länken ovan går till en fråga på nätet som TV4 och Avanzas sparekonom Claes Hemberg svarat på. En läsare frågade honom om läsarens traditionella försäkring presterat bra och om jag begriper svaret rätt så skriver Hemberg att läsarens traditionella försäkring KPA visserligen presterat bäst av alla traditionella försäkringslösningar, men i jämförelse med en vanlig global aktieindexfond var det ingen höjdare eftersom traditionell försäkring ofta tyngs ner av krav på att innehålla mycket räntor i portföljen. På en 5-års period hade den traditionella försäkringen givit 50% avkastning och globalfonden 89%.

Mina ekonomiska översikt

Jag har lång sparhorisont + 15-20 år.

Jag har en trygg anställning i staten med 7 veckors semester. Med övertidsarbete har jag en årsinkomst på ca 500 000 kr.

Jag har AP7-Såfa/globalfond i PPM

So jag skriver ovan under rubriken Del 1 har jag gjort ett aktivt val av tjänstepensionen och valt en fondlösning i Kåpan Extra Valbar som utgör 2,2 % av tjänstepensionen. Här sparar jag i breda och billiga indexfonder. Jag säljer dessutom årligen 2 veckors semester som går in till tjänstepensionen Kåpa Extra Valbar. Avsättningen när jag säljer semester blir ca 18 000 kr/år.

Jag äger min bostadsrätt i en expansiv del av Sverige och är belånad till 59 %. 1/3 del av min disponibla inkomst går till boende och där är amortering inräknat.

Mina tankar inför framtiden

Jag vill ta ut Kåpan Extra som lön och själv investera detta i en ISK. Jag vill inte att pengarna flyter in i en traditionell försäkring som tyngs av räntor. Jag har som sagt en sparhorisont på 15-20 år.

Jag vill att dessa pengar, ca 1100 kr netto, går till den passiva hinken med en fördelning 90/10 aktier/räntor och kopiera fonderna som rekommenderas i den globala barnportföljen här på rika tillsammans.

Farhågor/risker

Jag litar på mig själv när det gäller disciplinen att inte röra pengarna för konsumtion, men tillgängligheten skrämmer lite. Det är lätt att säga idag att man aldrig ska röra pengarna till annat än pensionsspar, men ingen kan förutse hur livet kommer gestalta sig.

Beskattning

Jag hade en farhåga att om jag började ta ut delar av tjänstepensionen som lön så skulle delar eller hela beskattas med statlig skatt. Men om jag bedömer det rätt så inser jag att jag inte är någon höginkomsttagare direkt och att där inte finns risk för hög beskattning…

På skatteverkets hemsida kan man se att den nedre gränsen för statlig skatt går vid 468 700 efter grundavdraget, dvs 39 000 kr månaden.

Jag har idag bruttolön på 36 200 kr månaden och är 39 år. Jag tänker jobba 25 år till på ett ungefär.

Om jag börjar ta ut min Del 2 i tjänstepensionen på 4,6% beräknat på min bruttolön på 36 200 kr innebär det 1665 kr. Totalt hamnar jag då på 37 865 kr.

Hur hade ni gjort i mitt fall?

Hej Emil!

Den tanke du har om att det är lätt att säga att man kommer låta pengarna vara ifred men man inte vet hur framtiden ser ut är en bra insikt. Det låter som att du är väldigt självmedveten, och det är ett bra tecken för då är du troligtvis även medveten om det den dag lockelsen kommer.

Ett knep som jag vet att en del kör med är att döpa sitt ISK till något i stil med “Håll händerna borta” eller “Pension only”. Låter kanske simpelt men en påminnelse skadar inte, man kan dessutom göra något roligt av det. Och om vi ska hårdra det, om du skulle hamna i en ekonomisk kris och behöva “nalla” av pensionssparandet kanske det är bra att det är tillgängligt? I krissituation är det bättre att ta av sina egna pengar än dyra sms-lån t.ex. Sedan hoppas man såklart kunna undvika det.

Att ta ut de pengarna som extra lön och lägga i globala barnportföljen låter som ett bra alternativ. Att dessa pengar beskattas kan man även se som något positivt, det innebär ju att du får mer till allmänna pensionen!

Hälsningar
Elin

Tack för dina synpunkter. Du har absolut en poäng med att avsättningen till den allmänna pensionen blir högre vid ökad bruttolön. Det tänkte jag inte på och är tacksam för synpunkten!

En reflektion är att det inte skiljer så fruktansvärt mycket mellan avkastningen för en global aktiefond och en traditionell försäkring trots att den traditionella försäkringen “måste” ligga tungt mot räntor.

Har läst mängder av artiklar från olika experter på pensionsfrågor och det verkar som att många är skeptiska till framtiden för traditionella försäkringar och sparande i räntor. Om man tar ett nytt 5-årssnitt under tiden räntorna legat lågt och jämför med aktiefonder nu kommer de bli väsentligt mycket tydligare att det är i aktiefonder man ska spara om man har lång sparhorisont.

Du skriver att gränsen är 468 700kr/år brutto för att behöva betala statlig skatt. Du skriver samtidigt att du tjänar tunt 500 000kr/år vilket jag förmodar att du också tänker är brutto. Då är ju svaret enkelt. Du tjänar över brytgränsen och betalar 50%+ i marginalskatt beroende på var du bor och kyrkoskatt etc. Får du ut 1000kr mer i lön innebär det att du får ut mindre än 500kr i handen efter skatt. Skatten betalas och justeras per helår, så tjänar du 37 865/mån är det lugnt men om du ändå, exempelvis genom andra inkomster eller övertid, hamnar över 468 700 på årsbasis blir din marginalskatt strax över 50%.

Tack för din synpunkt Erik!

Stämmer som du skriver att jag kommer ligga kring 500 000 kr/år brutto.

Stämmer att jag får betala 50% skatt på allt från ca 468 700 kr upp till 500 000 kr.

Men såhär ser jag på det, kan vara helt fel tänkt, men min bruttolön utan övertid med utbetalningen av tjänstepensionen beskattas inte med 50 %. Däremot beskattas min övertid mer 50 %.

Då skulle man kunna se det som att jag själv får fundera på om det är värt att jobba övertid när man bara för ut hälften i lönekuvertet?

Även om det är surt att betala hälften av det man får in på övertid som skatt, så görs en extra avsättning med 30% till tjänstepensionen på hels beloppet som överstiger en bruttoinkomst på ca 41 000 kr månaden.

Tänker jag helt fel?

Att jag vill ta ut bruttolön + tjänstepension och landa kring 37 865 kr, skatt kring 30%.

Om jag jobbar övertid som jag gjort tidigare år, dvs ca 50 000 kr brutto per år, så är jag medveten om att jag beskattas med 50%.

Jag begriper att skatten beräknas på helår och hela inkomsten. Men bryter man ner det så har jag inte fått betala 50% på utbetalningarna från tjänstepensionen väl?

Styr upp detta för en novis är ni vänliga.

Du betalar inte skatt på någon särskild sak. Det går alltså inte att bryta ner det i någon skattemässig mening. Du betalar skatt på din sammanlagda inkomst under året.

Du kan “välja att se på det” som att din tjänstepension beskattas med 30% och din övertid med 50%, men du kan lika gärna välja att se på det som att din tjänstepension beskattas med 50% och din övertid med 30%. Din totala skatt kommer bli identisk, och din nettoinkomst kommer bli exakt samma: för allt du tjänar (oavsett hur) upp till brytpunkten beskattas till ca 30% och därefter är det ca 50% på varje intjänad krona (oavsett hur den tjänades in) till nästa brytpunkt som gäller.

Generellt gäller, som skattesystemet och välfärdssystemet ser ut idag, så att det mest optimala är att ta ut en lön till strax över brytpunkten för statlig skatt. Det finns nämligen flera olika brytpunkter och gränser för t.ex. SGI, allmän pension, ersättning vid föräldraledigt etc. På så sätt maximerar du alla potter i välfärdssystemet och största möjliga avsättning till den allmänna pensionen. Därefter bör du, generellt sett, inte ta ut en krona till utan snarare löneväxla. Att löneväxla är att göra tvärt om vad du gör, dvs avstå lön nu för att arbetsgivaren istället avsätter dessa pengar till din tjänstepension. Då betalas mindre sociala avgifter och du får, totalt sett, ut maximalt till minimal skatt. Om man vill göra så eller inte är dock en annan fråga. Lika så kan man ju vara i ett läge att man, just nu, faktiskt behöver mer pengar ca 38k i månaden och därför ändå tar ut dem till högre beskattning.

Ytterligare andra saker att tänka på är om du t.ex. skulle gå i personlig konkurs. Då kommer kronofogden och beslagtar dina tillgångar vilket innefattar det som du fått utbetalt som förtida pension. Det som däremot står kvar i din pensionsförsäkring beslagtas normalt sett inte, då det inte är dina pengar utan företaget som äger försäkringen. Dina pengar blir det först efter att de betalas ut till dig.

Om du tror att du kommer tjäna över brytpunkten framöver också, så blir det ju som att du betalar 50% skatt på utbetalningarna från tjänstepensionen. Om du tänker dig att jobba så mycket mindre att du hamnar under även inkluderat utbetalningarna, så gör du inte det. Men det är ju en ytterligare fråga om du vill jobba så mycket mindre.

Extra avsättningen till tjänstepension på lönedelar över 41000 (säker på att det inte är ca 39000?) finns för att kompensera att avsättningen till allmänna pensionen försvinner vid den lönen. Så du “tjänar” inget extra där.

Tack alla ni som tagit er tid och svara på mitt inlägg, era synpunkter och tips är väldigt värdefulla för min del.

Jag ska försöka mig på en summering med fördelarna med att ta ut tjänstepensionen som lön och nackdelarna så som jag begripligt det av era kommentarer och vad jag själv förstått av vad olika experter skrivit om det.

Fördelar

+bruttolön tillsammans med utbetalning av tjänstepension ökar bruttolönen och därmed även avsättningar till den allmänna pensionen (oranga kuvertet)

+min sjukpenning/föräldrapenning baseras på högre lön och därmed högre ersättning vid sjukdom/föräldraledigt

+pengarna från tjänstepensionen kan jobba för mig på ett bättre sätt med 100% globalt aktiefondspar än i en traditionell försäkring som tyngs av mycket ränteplaceringar.

+Om jag tar ut Kåpan Extra som lön upplevs dessa som “gratispengar” som jag får investera i ISK och det är skönt att slippa använda så mycket av nettolönen till framtidssparande.

+jag har redan en tjänstepension på 4,6 % som många andra också har i sin anställning och denna del lämnas orörd. Jag tar bara ut den extra delen med tjänstepension som kallas Kåpan Extra på 4,6%.

Nackdelar

-eftersom jag höjer min bruttolön med ca 1665 kr i månaden kommer i stort sätt all övertid jag jobbar beskattas med 50 % eftersom jag med tjänstepensionspengarna och bruttolönen närmar mig brytpunkten för statlig skatt på 468 700 kr/år

-när pengarna från tjänstepensionen inte längre är inlåsta finns alltid risken att de används till annat än långsiktigt sparande.

-om jag skulle dra på mig skulder till fogden så är pengarna utmätningsbara om de plockas ut ut tjänstepensionen. Inte annars.

Återstående tankar

Jag hänger inte med på diskussionerna om beskattning, jag är ledsen för det. Jag har läst vad ni skrivit flera gånger men får inte ihop det. Ska jag tolka er som att ni inte hade tagit ut Kåpan Extra?

Som jag ser det kommer min lönelapp varje månad visa att min vanliga lön beskattas med ca 30% skatt.

Posten på lönelappen med utbetalningar från Kåpan Extra kommer även den beskattas med ca 30%

Den del av min lön som överstiger 39 000 kr kommer läggas i en egen post på lönelappen och beskattas med 50 %.

Även om jag väljer att jobba övertid för 50 000 kr brutto om året ser jag inte varför utbetalningarna från Kåpan Extra skulle beskattas med 50 % även om min skatt räknas ut på vad jag tjänar på hela året totalt sätt.

Jag hade begripit resonemanget om min bruttolön och Kåpan Extra tillsammans varje månad gick över 39 000 kr, men så är inte fallet. Jag kommer ju landa strax under 38 000 kr brutto varje månad. All övertid är bara bonus och jag kan leva med att betala hög skatt på övertiden.

Men jag vill inte skatta bort 50 % av Kåpan Extra och om så blir det faktiska utfallet känns det rimligare att låta bli att plocka ut pengarna, även om de är investerade tungt bland räntor och andra tröga placeringar trots att min spartid är ca 20-25 år.

Tack alla ni som tagit er tid och svara på mitt inlägg, era synpunkter och tips är väldigt värdefulla för min del.

Jag ska försöka mig på en summering med fördelarna med att ta ut tjänstepensionen som lön och nackdelarna så som jag begripligt det av era kommentarer och vad jag själv förstått av vad olika experter skrivit om det.

Fördelar

+bruttolön tillsammans med utbetalning av tjänstepension ökar bruttolönen och därmed även avsättningar till den allmänna pensionen (oranga kuvertet)

+min sjukpenning/föräldrapenning baseras på högre lön och därmed högre ersättning vid sjukdom/föräldraledigt

+pengarna från tjänstepensionen kan jobba för mig på ett bättre sätt med 100% globalt aktiefondspar än i en traditionell försäkring som tyngs av mycket ränteplaceringar.

+Om jag tar ut Kåpan Extra som lön upplevs dessa som ”gratispengar” som jag får investera i ISK och det är skönt att slippa använda så mycket av nettolönen till framtidssparande.

+jag har redan en tjänstepension på 4,6 % som många andra också har i sin anställning och denna del lämnas orörd. Jag tar bara ut den extra delen med tjänstepension som kallas Kåpan Extra på 4,6%.

Nackdelar

-eftersom jag höjer min bruttolön med ca 1665 kr i månaden kommer i stort sätt all övertid jag jobbar beskattas med 50 % eftersom jag med tjänstepensionspengarna och bruttolönen närmar mig brytpunkten för statlig skatt på 468 700 kr/år

-när pengarna från tjänstepensionen inte längre är inlåsta finns alltid risken att de används till annat än långsiktigt sparande.

-om jag skulle dra på mig skulder till fogden så är pengarna utmätningsbara om de plockas ut ut tjänstepensionen. Inte annars.

Återstående tankar

Jag hänger inte med på diskussionerna om beskattning, jag är ledsen för det. Jag har läst vad ni skrivit flera gånger men får inte ihop det. Ska jag tolka er som att ni inte hade tagit ut Kåpan Extra?

Som jag ser det kommer min lönelapp varje månad visa att min vanliga lön beskattas med ca 30% skatt.

Posten på lönelappen med utbetalningar från Kåpan Extra kommer även den beskattas med ca 30%

Den del av min lön som överstiger 39 000 kr kommer läggas i en egen post på lönelappen och beskattas med 50 %.

Även om jag väljer att jobba övertid för 50 000 kr brutto om året ser jag inte varför utbetalningarna från Kåpan Extra skulle beskattas med 50 % även om min skatt räknas ut på vad jag tjänar på hela året totalt sätt.

Jag hade begripit resonemanget om min bruttolön och Kåpan Extra tillsammans varje månad gick över 39 000 kr, men så är inte fallet. Jag kommer ju landa strax under 38 000 kr brutto varje månad. All övertid är bara bonus och jag kan leva med att betala hög skatt på övertiden.

Men jag vill inte skatta bort 50 % av Kåpan Extra och om så blir det faktiska utfallet känns det rimligare att låta bli att plocka ut pengarna, även om de är investerade tungt bland räntor och andra tröga placeringar trots att min spartid är ca 20-25 år.