Feedback på FIRE-upplägg önskas

Hej!

Mitt första inlägg i forumet :slightly_smiling_face:

För ett knappt år sedan lämnade jag tills vidare min sista traditionella lön bakom mig för ett liv som FI(RE). Kanske återgår jag en dag till heltidsarbete, kanske inte.

Lite reflektioner och siffror som jag gärna tar emot klok feedback på!

Lite bakgrund:

 1. Jag har sålt aktier i ett onoterat bolag vilket byggt upp majoriteten av mitt kapital. Försäljningarna har i huvudsak hamnat som kapital i mitt helägda bolag.

 2. Jag har på så sätt idag ca 20 miljoner investerat i en företagsägd KF. Det motsvarar ca 20 oskattade årskostnader, bestående av primärt lön/utdelning men även vissa “löpande kostnader” som tas i bolaget. Mix av indexfonder, högutdelande aktier och pref/D-aktier. Portföljen är även belånad ca 15% och har då ett avkastande kapital på ca 23 årslöner. Från detta kapital tar jag sedan ut lön motsvarande maxnivån för statlig pension + viss utdelning. I dagsläget täcker faktiskt enbart själva aktieutdelningarna i KF:en lönen och utdelningen, men med knapp marginal.

 3. Notera alltså att från dessa löneuttag sätts statlig pension av. Jag har även ett minimalt sparande till premiepension i bolaget (just nu 1000kr/mån)

 4. Jag har ca 5 obeskattade miljoner kvar i onoterade bolag som kan realiseras nu, då in i mitt ägarbolag/KF som ovan. Jag har även aktier och optioner i en handfull onoterade bolag men där värdet på dessa är svåra att fastställa. Skulle de realiseras idag är det bara några hundra kkr.

 5. Jag har utöver ovan ca 20% av mina årskostnader täkta av osäkra inkomster från kortsiktiga konsultuppdrag. Jag skulle kunna jobba mer, men detta är en lagom nivå om inte behov finns.

 6. Privat är jag betydligt ”fattigare” med ca 1 mkr i privat sparande investerat som ovan i ISK/KF.

 7. Jag har en lägenhet i medelstor svensk stad värderad till ca 3 mkr med belåningsgrad drygt 45%. Jag har även ett fritidshus värderat till ca 3,5 mkr med belåningsgrad ca 60%.

 8. Dyr 2:a bil (min lyxartikel) för ca 1,2 mkr. Håller värde bra för stunden men i övrigt givetvis en värdelös investering🙂

Givet att kostnader/lön/utdelning från bolaget är ca 1 mkr/år är mitt teoretiska FIRE-nummer 25 miljoner enligt 4%-regeln. Detta täcks av befintlig KF + kvarvarande onoterade aktier, men då finns i princip ingen marginal i bolaget. Att jag lever “FIRE via bolag” är ju lite annorlunda men en fördel med detta är att jag fortsätter få pensionsavsättningar trots att jag i realiteten inte arbetar. Något som både är en för- och nackdel är att skatteeffekten begränsar tempot på uttag ur bolaget. Skyddar mig från att göra för mycket dumheter men är också mindre flexibelt.

Svagheter som jag ser med mitt upplägg:

 • Hade önskat ett större privat kapital som buffert och mer lättillgängligt vid kriser samt framtida projekt som köp av nytt/större boende osv.
 • Hade önskat att bolaget satte av mer i tjänstepension men det täcker inte riktigt mitt nuvarande upplägg.
 • Det hade varit rimligt att sälja 2:a bilen för att öka på bufferten.

Reflektioner:
Trots allt jag kunde om FIRE innan så är en lärdom att jag nu ser min ekonomi i ett helt annat ljus, främst på ett psykologiskt plan. Att behöva tänka på ekonomin som en livslång helhet är en ovan mental övning! Och jag blev onekligen inte rik nog på mina onoterade aktier för att helt kunna släppa tanken på pengar. Tidigare var ju mitt kapital en trygg buffert, men nu är avkastningen från kapitalet den primära intäkten och en riktigt tydlig buffert saknas, anser jag. Trots mer pengar än någonsin skapar detta en otrygghet och en känsla av bristande marginaler. Jag kan självklart sälja de onoterade aktierna, givetvis sälja bilen, och öka mina konsultuppdrag. Men i teorin bör jag klara mig OK på denna nivå inräknat framtida pensionsbetalningar. Utgångspunkten för mig är att jag vill behålla mina intäkter från konsultuppdrag/arbete på samma låga nivå som idag.

Vill gärna få era tankar kring detta upplägg. Var klarar jag mig bra och var behövs bättre marginaler för att leva FIRE utan oro? Några styrkor och svagheter med upplägget utöver de jag nämnt?

Tack på förhand!

6 gillningar

Först, grattis till en god ekonomisk situation.
4%-regeln gällde under en period av 30 år så din nuvarande ålder är en viktig parameter främst kanske i relation till den ålder då du kan lyfta statlig pension.
När pensionsutbetalningarna börjar bör behovet av utbetalning från KF minska.

Sälj 2’a bilen och investera de pengarna istället.

1 gillning

Tack! Jag är i 45-årsåldern, så 10 år kvar till första möjliga pensionsuttag.

Kan även nämna att jag har drygt 3 miljoner i totalt pensionskapital per idag. Har inte haft så höga avsättningar genom åren.

2 gillningar

Låter som du har ett riktigt bra upplägg, grattis. Hur ser det ut med bolån. Vart hsr du det och vart ligger räntorna? Skulle råda dog att flytta lpnen för båda bostäderna till avanza.

Tack! Båda bolånen är hos Avanza med PB-ränta.

1 gillning

Jag hade också en liknande oro men efter att ha köpt fysiskt guld för drygt 10% av mina samlade tillgångar och låst in det på ett säkert ställe i ett säkert land la sig oron. Nu är inte ens Putin ett hot.

1 gillning

En annan tanke skuöle kunna vara om det går att värdera upp bostäderba lite och flytta om lånen så båda hamnar under 50% så du slipper amortera. Då sparar du en del varje månad

1 gillning

Gör en kassaflödesplan för perioderna 45-55, 55-65 och 65-85, efter skatt.
Bestäm vilka pensioner du skall ta ut när och hur länge.
Tänk på att skatten blir lägre efter 66 som pensionär.
Ha gränsen för marginalskatt i åtanke.

3 gillningar

Den extra bilen är nu såld och likviden placerad lika delar på börsen och som amortering på det lån som fortfarande låg över 50%. Försäljningen var inte på något vis tvingad men det nuvarande marknadsläget gjorde inte den skavande känslan av för hög alternativkostnad bättre.

Stort tack för bra tips och inspel :pray:

1 gillning