Fonder eller ETF:er?

Jag har ett pågående “projekt” där jag ämnar stuva om i och försöka diversifiera min portfölj ytterligare, och har med detta i åtanke redan skapat ett ämne för det tänkta upplägget, som i stort sett endast innehåller vanliga fonder.

Som en liten tankeövning passade jag på att försöka replikera upplägget med börshandlade fonder (ETF:er). Jag har använt mig av det fullkomligt lysande verktyget Inveztor som skapats av @RobertK, och det är lite intressant att följa utvecklingen i dessa två hypotetiska portföljer.

Än så länge är naturligtvis mätperioden extremt kort, men om jag jämför utfallen mellan dessa båda hypotetiska portföljer så har den för ETF:er en värdeutveckling som överträffar den för vanliga fonder med cirka 50%. När jag dessutom endast angivit de årliga förvaltningsavgifterna så visar den för ETF:er en lägre avgift (0,23%) än den för vanliga fonder (0,39%). Vet att det saknas avgifter för bägge typerna här (transaktions- och plattformsavgifter för fonderna, courtage och växlingsavgifter för ETF:erna), så det kanske inte är helt rättvisande.

Slutfrågan lyder dock om det finns några särskilda argument för att välja antingen de vanliga fonderna eller de börshandlade fonderna? Det tycks mig som att de flesta (i alla fall av användarna här på forumet) verkar spara/investera i de vanliga fonderna medan många av fondrobotarna exempelvis verkar använda sig av börshandlade fonder?

3 gillningar

Intressant fråga. En ytterligare fördel med ETF är ju att de kan köpas och säljas momentant.

Jag tar för givet att det inte är samma innehav om det är 50% överprestation. Så vad visar jämförelsen?

Gissar delvis att det beror på att det finns extremt få ETF:er som handlas i SEK. Att betala årsavgift+spread+växlingsavgift låter dyrt.

Ligger man länge I sin placering kan man bära avgifterna men vill man vara aktiv och byta emellanåt tycker jag att vanliga fonder är bättre.

Kanske är placebo, men tycker Nordnet som jag bytte till i år är extremt långsamma med fondbyten. Byter man emellanåt kanske det ändå bättre med ETF’s så man slipper stå utanför marknaden :roll_eyes:

Det är självklart inte exakt identiska innehav, även om fördelningen är väldigt liknande.

För de vanliga fonderna (avkastning 1,53% sedan mätperiodens början):

46% LF Global Indexnära
12 % LF Tillväxt Indexnära
10% Plus Allabolag
4% AMF Småbolag
4% Spiltan Investment Sverige
4% Spiltan Investment Global
4% SHB Globala Småbolag
3% RobecoSam Sustainable Water
3% AS Sicav World Resources
3% WisdomTree Physical Swiss Gold
3% Danske Invest Globala Realräntor
3% AMF Räntefond Mix
1% WisdomTree Physical Silver

För de börshandlade fonderna (avkastning 2,25% sedan mätperiodens början):

54% Vanguard FTSE All-World
4% Vanguard FTSE Emerging Markets
14% XACT Sverige
6% XACT Sverige Småbolag
6% iShares MSCI Global Small Cap
3% L&G All Commodities
3% L&G Clean Water
3% WisdomTree Physical Swiss Gold
3% Vanguard Global Aggregate Bond
3% JPM Global HY Corp Bond
1% WisdomTree Physical Silver

Eftersom ETF:erna inte köps i andelar utan i heltal så blir det vissa mindre diffar. Jag noterade även att VG All-World innehåller en viss del EM redan vilket förklarar varför den dedikerade EM-delen bland ETF:erna är något mindre. Har dessutom inte lyckats hitta några investment-ETF:er vilket förklarar den något ökade andelen småbolag.

Man skulle behöva göra en tabell där de bästa alternativen ställs mot varandra för respektive kategori, ex global index, emerging index, svenska småbolag osv, med avkastning över olika perioder bakåt (1 mån, 3 mån, 1 år osv) samt avgift och huruvida den är inräknad i avkastningen eller inte. För fonder är väl avgiften redan dragen, men för ETF:er vet jag inte om den dras före eller efter historiska kurser?

Som alltid går det väl att diskutera vilken roll historisk avkastning spelar för framtida avkastning, däremot kanske man borde skapa en tabell som tittar mer på saker som typ och antal innehav, geografisk exponering, branschmässig exponering, totala avgifter/kostnader, etc.

Jag vet inte huruvida Inveztor tar hänsyn till avgifter före/efter avkastning, men det kanske @RobertK har koll på? Jag tänker mig rent spontant att verktyget inte borde göra någon åtskillnad beroende på innehavstypen, och i så fall blir det ju ändå en rättvis jämförelse.

Jag har kört en del med ETFer i min kortsiktiga portfölj och där faller det på spreaden och courtaget. Det blir för dyrt jämfört med att handla en vanlig fond. Nackdelen med den vanliga fonden är istället tiden det tar att handla. Är det ett långsiktigt innehav, tex exponering mot Nasdaq-100 som bara ska köpas och sen ligga och jäsa till sig så föredrar jag ETFer. Är det exponering mot specifika områden, tex AI eller Cloudlösningar så är ETFer oslagbara sitt nischande. Det finns dessutom få svenska ETFer så man åker på valutaavgiften. Det finns flera fonder med utländsk inriktning som handlas i SEK (även om vi säkert får betala för valutarisk eller hedge ändå men det är då inbakat i det allmänna).

2 gillningar

Jag måste erkänna att jag inte har stenkoll på detta, men om man anger Genomsnittligt Anskaffningsvärde inkl. courtage och ev. köpavgifter/spread (helt enkelt, vad kostade det totalt att köpa X andelar, delat med X) så speglar avkastningen i Inveztor vad du får ut om du säljer andelarna till dagens pris. (Om det finns ev. säljavgifter för ett värdepapper så tas de ej med). Förvaltningsavgiften, som skrivs ut i procent per innehav samt i SEK för hela portföljen, har jag förstått det som att den dras automatiskt och speglas i kursen. Men som sagt, jag har inte grottat ner mig i det…

1 gillning

Den kanske största fördelen med en ETF framför en vanlig indexfond är att man mycket bättre kan följa exakt det man vill följa.

Står valet mellan fonder eller ETF:er som följer breda index som MSCI Global eller FTSE All-World så är det rätt givet att fördelarna väger över för vanliga fonder. Ingen courtage, ingen växlingsavgift.

Om du däremot är ute efter att följa forskning och rikta in dig på värdebolag och små värdebolag, men välja bort små tillväxtbolag, då är det rätt knepigt att få det i fond-form. Men du kan få det i ETFer för en väldigt rimlig peng.

Så då om valet står mellan en marknadsviktad global portfölj i fonder, eller en värde- och små värdebolagstiltad global ETF-portfölj, behöver den senare inte utprestera den förra med mycket för att det ska bli lönsamt i längden.