Förändras globalfonder om marknaden ändras?

Jag har en fundering angående globalfonder, i nuläget utgörs de ju bara av de utvecklade marknaderna och och en väldigt liten del tillväxtländer.
Det rekommenderas ofta att man köper till någon fond för tillväxtländer om man tror på det.
Jag undrar om globalfonderna automatiskt kommer att ta in mer av t.ex Kina och Indien allteftersom deras del av marknaden växer? Isåfall kanske det inte är lika viktigt att diversifiera sig med tillväxtfond menar jag, om de så småningom blir en större del av globalfonderna.

Vad jag förstår så är de dock i nuläget underrepresenterade i globalfonderna.

Jag antar att min fråga egentligen är om Msci kommer att ändra sina index med tiden…

 

 

Avanza Global och LF Global Indexnära som följer MSCI World index innehar inga tillväxtländer överhuvudtaget.

SPP Aktiefond Global följer MSCI ACWI var tillväxtländer ingår. Möjligtvis kommer andelen Kina i allra bästa fall öka där ett par tiondelar under de närmaste åren från nuvarande 3,7%, men knappast mer.

Om du vill diversifiera med tillväxtmarknader räcker det med SPP Aktiefond Global, om du har Avanza Global får du komplettera med 10-15%.

  • Ingen av de ovan nämnda globalfonderna innehar några småbolag, så om du tror på dem är rekommendationen 10-12%.

MSCI har redan MSCI Emerging Markets Index. Varför behöver ändra sina index med tiden?

Jo jag känner till deras andra index. Men jag tänker att de kanske ändrar det senare om t.ex Kina blir en större stabil ekonomi, då bör de ju rimligtvis inte räknas till tillväxtländerna längre.

MSCI World index består endast av stora bolag i de 23 mest utvecklade marknaderna i världen (ett ovanligt konstigt index). Även om Kina redan idag är världens näst största ekonomi kommer det nog att dröja länge innan denna kommunistdiktatur kommer att väljas in i MSCI World. Och även då kommer Kinas andel att vara försvinnande liten i början. (Just nu är Finland på plats 22 med mindre än en halv procent.)

Kinas andel av MSCI Emerging Markets är 32%. Om du har 10% EM i din portföj får du drygt 3% Kina. Hur mycket skulle vara lagom? Och hur mycket skulle du våga satsa redan idag i en långtidsportfölj?

Kina är redan idag världens näst största ekonomi. Vilka länder som räknas in i de utvecklade länderna är en tolkningsfråga och MSCI kan göra en annan bedömning än FN eller vad vi andra brukar mena med utvecklingsländerna. Det handlar inte bara om BNP. Man ska inte heller glömma att MSCI är ett amerikansk företag och de ser världen ur sitt eget perspektiv.

MSCI World har striktare kriterier för de länder som får ingå i detta index än det är i MSCI EM. Såna kriterier är bl.a. transparens i landets ekonomiska system och stabilitet i det politiska, att man följer internationella normer utan alltför mycket korruption och att det råder ett sunt företagskultur utan tveksamma affärsmetod (som t.ex. spioneri och stöld av affärshemligheter). Det gäller också för Kina.

Ja, MSCI räknar om sina index två gånger om året och då bedömer de också om vissa marknader ska flyttas till andra index. Det pratas till exempel om att flytta Sydkorea från Emerging Markets till World.

Så är det, MSCI bedömer själv vad som ingår i deras index och de bestämmer sina kriterier själv. Samtidigt som de är i händerna på marknadskrafter och politiska påtryckningar från olika håll. De gör säkert sitt bästa för att tillfredsställa sina kunder, men det är ingen enkel uppgift att vara oberoende och helt objektiv i en mycket komplicerad och föränderlig värld. Ett MSCI-index är inget precisionsverktyg direkt, men i rätta händer är det säkert tillräckligt bra. Vi har inget bättre.

Ok, tack för svar. Så då kan alltså en globalfond se ganska annorlunda ut om tjugo år, det verkar ju rimligt…

Hmm intressant! Ja det är väl en smaksak det där, om man vågar ha mer Asien o Kina eller inte. Har i nuläget 10% 90/10 portfölj som sparas på ca 10 års sikt. Till pension har jag valt 20% Asien på 30 års sikt, det känns ganska lagom för tillfället.
Hur tänker ni andra? Nån som satsar ordentligt på Asien?

Till pensionen skulle jag välja fördelningen enligt ett marknadsviktat världsindex, inklusive småbolag. Och i alla fall inte mer Asien och tillväxtländer än som ingår i indexet.

20% Asien kan kännas bra för tillfället, om några år känns det kanske inte så bra. Men ingen fara, det är ju bara en känsla, och det är alltid lätt att minska andelen. Om man vill spekulera är det bättre att spekulera på kort sikt, inte lång. Ingen vet hur världen ser ut om 30 år.