Första blockkedjan att gå med vinst

Ethereums övergång från Proof of Work till Proof of Stake kryper allt närmre. Efter övergången kommer Ethereum bli första blockkedjan som går med vinst. Har krypto fortfarande inget värde? :slight_smile:

1 gillning

Att något går att sälja, betyder inte att det har ett värde.

5 gillningar

Vet inte om jag förstår helt, ingen som använder PoS kan väl ge större eller mindre belöning än vad användarna har betalt i avgifter för att göra transaktioner?

Det kan väl per definiton aldrig skapas varken underskott eller överskott i systemet mer än tillfälligt?

"Blockchains earn revenue from transaction fees while their costs are what they pay for security via issuance.

If a blockchain is paying more for security than the revenue they bring in, they’re running a deficit."

Blockkedjan betalar väl inget för att en programmerare skriver kod? Och därmed sätter reglerna för säkerheterna

1 gillning

Ethereum (och andra blockkedjor) ger ut belöningar i två delar. Issuance (inflation) och transaktionsavgifter. Som jag förstått det så ser de issuance-delen som en utgift från nätverkets sida. Det blir inflation och varje token blir lite mindre värt om inte efterfrågan ökar och pressar upp priset.

De som blir belönade av nätverket är de som får staking eller mining rewards, vilket i princip är de som ansvarar för säkerheten av blockkedjan (detaljerna här varierar mellan olika blockkedjor).

När Ethereum går över till PoS från PoW kommer issuance minska med ca 90% jämfört med dagsläget. Detta gör att större delen av staking rewards kommer komma från transaktionsavgifterna.

I somras gjordes en uppdatering (EiP-1559) som gör att basavgiften för transaktioner bränns (går ur cirkulation) och bara eventuella driks (tip) ges ut som Mining rewards. tip ges för att få sin transaktion att komma före i kön på ett block och processas snabbare.

Detta gör att när Ethereum går över till PoS kommer issuance minska med ca 90%, och en stor del av transaktionskostnaderna kommer brännas. Alltså kommer det ges ut mindre i belöning än vad som betalas i avgifter av de som använder nätverket + issuance av nya Eth! Så länge som block-space på Ethereum har liknande efterfrågan som idag kommer Eth vara en tillgång med deflation under konstant efterfrågan.
Man kan simulera hur övergången kommer påverka inflationen/deflationen före och efter övergången här, genom att trycka på “simulate merge”: https://ultrasound.money/

Det är sant att blockkedjan inte betalar programmerarna direkt, men det skulle kunna finnas en DAO kopplad till nätverket som ger ut grants/lön till programmerare.

Försöker själv förstå vad allt detta innebär, men hoppas detta gjorde vissa delar lite klarare :slight_smile:

2 gillningar

Det innebär ju bara deflation, det innebär ingen vinst.

2 gillningar

Ok intressant

Jag kanske blandade äpplen och päron i ovanstående inlägg, genom att ta in EiP-1559 i leken.

Det jag funderar på nu är om det är ett krav för blockkedjor att ha deflation för att gå med vinst eller ej.
Ett extremexempel är en blockkedja som har 0 användare eller transaktionsavgifter men som bränner delar av sina token varje dag. Jag skulle inte kalla denna för en blockkedja som går med vinst.

Är det istället så enkelt som att jämföra issuance mot transaktionsavgifter?
eller som Ryan Sean Adams säger, att nätverkets försvar måste finansieras på något sätt, vanligtvis genom:

  • issuance (inflation av token)
  • skatt på försäljning av block. dvs transaktionsavgifter

om issuance är större än skatteintäkterna så går blockkedjan med förlust. Men om transaktionsavgifterna är större än issuance går den med vinst.
Detta oberoende av om det är netto inflation av token eller inte.

Men var tar då denna vist eller förlust vägen? Jo, om folk spenderar dollar/sek, etc för att skaffa Eth för att spendera på transaktionsavgifter så skapas en ökad efterfrågan på Eth. Om Miners eller de som får staking rewards säljer alla sina Eth de får i rewards ökar utbudet. Men om efterfrågan av Eth är större än utbudet av nya Eth kommer värdet att öka (per token).

Så länge som skillnaden mellan utbud och efterfrågan håller jämn takt med ökningen (eller minskningen) av totala antalet token kommer Market Cap av kryptovalutan (Ethereum i detta fallet) öka. Det är här vinsten tar vägen. (tror jag)

Men visst, om efterfrågan är 0 så är blockkedjan värd 0. Det går inte att komma ifrån.
Och alla blockkedjor idag förlitar sig mer eller mindre på att antalet användare kommer att öka för att betala för säkerheten på nätverken. (detta har jag inte tänkt på innan). Frågan är vad som händer när marknaderna är mättade. Kommer transaktionskostnaderna öka av sig självt och betala för säkerheten? Eller borde man se på detta på ett helt annat sätt? eller är det mesta tulpanlökar? Vi får se :slight_smile:

Vad menar du med vinst? Förstår inte vad du menar i texten?

Definitionen från artikeln är:
Vinst = Transaktionsavgifter - issuance (nya coins)

Increasing blockspace utility largely has to happen organically. You need developers, applications, and users. You can only incentivize inorganic usage for so long.

Med incitament menar de belöning av olika slag som kommer från skapande av nya token(pengar) på blockkedjan, i form av mining eller staking rewards.

As such, the main pathway to sustainability for blockchains will be to reduce the issuance over time, lowering the network’s expenses.

Så länge som efterfrågan på blockspace är tillräckligt stor (att folk använder nätverket) så är den huvudsakliga vägen mot vinst att sänka utgifterna genom att minska skapandet av nya tokens.

Problemet är att se till att de som säkrar nätverket får tillräckligt betalt för att stanna kvar. Detta skulle kunna bli ett problem för Bitcoin om några (tiotals) år då issuance går mot noll (issuance halveras ca vart 4e år). Om alla samtidigt hodlar bitcoin sänks transaktionsavgifterna. Var ska då pengarna till miners komma ifrån?
Om säkerheten försvinner och nätverket går att manipulera tappar det helt sitt värde.

Jamen det är ju bara deflation… jag fattar inte din text.

Det behöver ju inte finnas någon koppling mellan deflation och vinst i meningen att “valutan” går med vinst.

Tänk att “valutan” är ett radioaktivt ämne som sönderfaller. Relativ tillgång med något ämnet som inte sönderfaller så får man deflation. Men om inte efterfrågan är större än tillgången så ökar inte det man kan sälja ämnet för (mätt i andra tillgångar eller valutor).

Alltså bara för att konceptet “deflation” är en del av en valuta så innebär det inte att den går med vinst.

Är inte detta ett aprilskämt då?

Man undrar ju…

Det var ett misstag av mig att ta upp deflation tidigare. Det är sant att det inte har med vinst eller förlust att göra.

Om vi tar en analogi istället:

För att få använda oss av mobilnätet betalar vi transaktionsavgifter för att få skicka och ta emot SMS och samtal. För att hålla detta nätverk igång behövs telemaster, satelliter, kundservice etc.
För att nätverksoperatören ska gå med vinst måste transaktionsavgifterna som användaren betalar vara större än utgifterna för att hålla igång nätverket.
Det är denna typ av analogi jag tror de försöker göra i artikeln. Ersätt SMS med transaktioner, och nätverksoperatören med Ethereum nätverk, som outsourcar upprätthållandet av nätverket till Miners (PoW) eller Validators (PoS).

Huvudpoängen är att utgifterna för att säkra Ethereumnätverket snart kommer att falla med 90%, vilket kommer göra att Trasaktionsavgifterna blir större än utgifterna.

Vad jag tror är svårast att övertyga folk om är att issuance, skapandet av nya Ether, är en kostnad för nätverket.

En sak är säkert iaf. Issuance av dessa nya Ether går oavkortat till de personer/entiteter som säkrar nätverket i form av Staking rewards.

Skulle denna issuance betalats ut i dollar istället skulle det nog varit tydligare att det var en kostnad. Nu är det kanske mer likt att ge aktieandelar i lön till sina anställda? Är detta en kostnad för företag som gör detta, eller bara en typ av inflation som räknas annorlunda? jag är ingen expert på bokföring hos företag.

Fast det är hela pudelns kärna. Eftersom den betalas ut i Ethereum så är det bara deflation.

Det är inte en vinst.

Men är det en kostnad att skapa nya aktieandelar (typ nyemission?) och ge ut dessa i lön till anställda på ett företag?

Fundera på det…

Nej, det är ingen kostnad.
Du sänker värdet på dina andelar med samma summa som du får nytt kapital dvs summan för företaget är noll men det är en kostnad för tidigare ägare.

Vilket kan beskrivas som inflation :slight_smile:

Sjukt intressant!
Ska fundera på det :slight_smile: Min första tanke är då att företag kan skapa pengar i tomma luften men inte förlora själva på det. Varför betalar de då inte alltid löner i stock options om det inte är en kostnad? lönekostnader = 0? :wink: Men får fundera mer på det, är säkert många tankevurpor här…

Jag tror du har en skev bild av vad företag är.

Därför att de nuvarande aktieägarna inte vill betala företagets löner från sina konton (m.h.a. utspädning).

Det är samma sak som om du som aktieägare i ett bolag får utdelning eller om bolaget behåller pengarna på sina konton. Din nettoförmögenhet som aktieägare påverkas inte alls av utdelning. I ena fallet (ingen utdelning) äger du en andel av ett konto som bolaget står på. I andra fallet så får hamnar samma pengar direkt på ditt konto. Så bolagets tillgångar minskar lika mycket som dina (direkta) tillgångar ökar. Men samtidigt äger du bolaget, så bolagets tillgångar är dina tillgångar.