Förväntad avkastning för olika tillgångsslag

Hej, jag har roat med mig att försöka estimera avkastning för lite olika tillgångsslag och skulle vilja höra om det finns andra som har försökt sig på något liknande.

Håller ni med om min estimerade avkastning eller skulle ni ändra på något i tabellen?

Vad menar du det ska användas till? eller vad ska man dra för slutsats av tabellen?

Jag kan se flertalet användningsområden:

 1. Jag vill sätta samman en viss portfölj, vilken förväntad avkastning kommer den ge?
 2. Jag är intresserad av tillgångsslaget guld (till exempel), vad kan jag förvänta för avkastning? Vilka är bästa alternativen att placera i tillgångsslaget?
 3. Jag är intresserad av en branchfond som gått +100% det senaste året. Vad kan jag förvänta mig för avkastning på sikt?
 4. Jag har en liten summa pengar och vill bara maximera min avkastning utan att bry mig om risken, hur ska jag då placera?

Min tanke är att komplettera med korrelation vid ett senare tillfälle.

Nej nu skämtar du Daniel.

Du kan inte mena att tabellen skulle säga vilken framtida avkastning man kan förvänta sig vid val av ett visst tillgångsslag.

Det enda du gjort är ju att du gissat en viss avkastning och sedan subraherat förvaltningsavgift och skatter. Inget nytt och inget som kan signalera framtida avkastning.

Jo, det jag säger är att tabellen kommer tala om framtida avkastning utifrån hur det har gått historiskt. Självklart kommer den diffa från framtida avkastning, men jag anser ändå att den någorlunda kommer representera vilka tillgångsslag som ger bäst förväntad avkastning framöver. Detta baserat på historiskt beta-värde (risk) för investeringen.

Anledningen till att jag subtraherat avgift och skatter är för att tydligare redogöra för skillnaden mellan till exempel svenska och globala investeringar och påvisa källskattens och avgiftens effekt.

Anser du själv att det är helt omöjligt att säga inom vilket spann man kan förvänta sig att avkastning ska ligga så att man har absolut ingen aning om framtida avkastning alls? Eller om en viss typ av tillgångsslag förväntas ge en högre avkastning än ett annat?

@Daniel_Nilsson - jag har tänkt i liknande banor, fast jag utgår från:

 1. Tillgångsslag
 2. Index
 3. Fond
 4. Nätmäklare

Jag upplever det lite mer träffsäkert än att börja nerifrån. Inom kort kommer jag lansera en “Nästa steg”-kategori här på bloggen och då kommer det finnas en avdelning med “Data och historik”. För det finns en poäng i att ha koll på att t.ex. penningmarknadsfonder ligger på mellan t.ex. -0.5 till 0.5 i avkastning och en svensk indexfond i intervallet ca -35 % till ca +51 % med ett genomsnitt kring 9 % med 95 % sannolikhet.

Här är ett smakprov:

1 gillning

@janbolmeson - det låter som en strålande idé. Jag tror att vissa saker finns det bättre data för än andra och då är det nog bättre att fokusera på dem.

Efter lite tanke håller jag med dig. Att utgå från ett index som bäst representerar en specifik fond är ju mest troligt det bästa. Sedan borde det gå att jämföra beta historiskt mellan olika brancher/index. Det gäller bara att det finns statistik för det specifika index man är intresserad av tillräckligt långt tillbaka.

När man väl har fått fram det index som bäst representerar en viss fond så bör det bara vara att dra avgifter/skatter enligt mitt upplägg ovan för att få en förväntad avkastning enligt statistik/historia.

Så det jag behöver är data för alla index jag är intresserad av så jag kan ersätta det med en bättre gissning än jag har idag.

Jag har nu tagit historisk avkastning istället för gissad avkastning för ett antal tillgångsslag. Jag hittade ingen bra data för olika index så jag har helt enkelt valt ut ett antal fonder som får repersentera olika index, håll till godo:

Jag har dragit ett antal intressanta slutsatser från att studera denna data lite närmare:

 • Svenska börsen har ganska rejält utklassat globala börsen de senaste 20 åren.
 • Korrelationen mellan svenska stora bolag och globala stora bolag var mindre än jag trodde. Jag skulle tro att det främst beror på att branschfördelningen ser olika ut.
 • Svenska småbolag har så gott som aldrig gått sämre än stora svenska bolag under en 5 årsperiod de senaste 20 åren.
 • Avkastningen för fonden Länsförsäkringar Fastighetsfond A har varit helt otrolig de senaste 29 åren. Det finns ingen 5 årig tidsperiod då den avkastat mindre än 11% per år så länge fonden funnits. Ett otroligt bra facit för denna fond.
 • Ny teknik är en intressant bransch då den svänger väldigt kraftigt och ser ut att vara relativt okorrelerad mot övriga branscher. Till exempel under IT-kraschen så kraschade enbart IT-bolag och under Covid så klarade den sig bland de bästa. Avkastningen på längre sikt verkar vara i klass med svenska småbolag. Jag ser helt klart att denna kan ha en plats i portföljen tack vare att den är något okorrelerad mot resten av börsen men ändå med en väldig hög avkastning.
 • Guld är väldigt svårt att sätta en förväntad avkastning på. Min magkänsla säger mig att den troligen ligger på runt 6-7%. Den har visat en ganska bra negativ korelation mot börsen de senaste 20 åren vilket gör den värdefull i en diversifierad portfölj. Problemet är dock att den är ganska besvärlig att investera i och i realiteten bör man nog räkna med att ca 0.5-1% försvinner i diverse avgifter.
 • Svenska investment bolag har hög korrelation med svenska småbolag och ungefär samma avkastning.
1 gillning

Hej Daniel,

Jag tänker att vi skulle kunna göra detta till ett gemensamt projekt om du är sugen. :slight_smile:

Jag har ganska mycket data, är duktig på databaser och vi skulle kunna presentera resultatet i både en excel-fil och på bloggen. Funderar på att vi skapar ett eget forum där vi kan ha olika trådar för olika tillgångsslag med data.

Sedan behöver vi inte uppfinna om hjulet, utan vi skulle kunna fortsätta på Bogleheads SIMBA-projekt och forka den tills venska förhållanden.

Vad tänker du / ni andra?

@janbolmeson Absolut kan vi göra det till ett gemensamt projekt.

Jag känner jag har nått så långt jag kan med den data jag har. Det vore intressant att se om det finns data längre historiskt och se om korrelationen mellan tillgångarna ser likadan ut längre tillbaka i tiden.

Sedan blir ju datan mindre värd ju längre bakåt i tiden man går, men det gäller att undvika för stark recency bias också. Det kan diskuteras om de 4 eller så nedgångar jag fångar upp sedan år 2000 är tillräckligt.

Har du tittat på USA vs svenska börsen? Förvisso är USA ≈55% av de flesta globala index och USAs börser påverkar globalt, men undrar om det är skillnad.

1 gillning

Teoretiskt sett kan man “bestämma” sin avkastning i portföljen i förväg.

Vet man vilken avkastning tillgångarna ger då kan man bestämma portföljens framtida tillväxt geneom att justera storlekarna på innehaven i portföljen, meeen…

Att spå om framtiden är svårt och blir ofta fel. Rätt prediktion för 3 månader, är fel siffra för 5 år eller 50 år.

Jag har gett upp tanken att försöka använda geografi för att investera helt så jag har inte undersökt USA specifikt. De siffror jag sett vid snabba googlingar pekar på att USA har haft bättre avkastning än sverige historiskt dock. Men räknar man in utländsk källskatt blir skillnaden minimal.

Helt rätt, man kan inte förutsäga vilken avkastning man kommer få exakt. Däremot kan man gissa sig till en ungefärlig avkastning och studera hur historien skulle ha påverkat ens innehav. Absolut ingen sanning, men kan ändå ge en fingervisning om vad man kan förvänta sig. En fond som svänger mellan -50% till +100% per år är en helt annan sak än en som svänger mellan -20% till +40%. Jag skulle förvänta mig en högre avkastning av den första eftersom den har större risk. Om den historiska avkastningen inte var större för den med större svängningar skulle jag hålla mig borta från den om den inte var negativt korrelerad mot resten av min portfölj…

1 gillning

5 inlägg delades upp till ett nytt ämne: Källskatten kostar upp emot 0.5 % per år