Fråga från landet utan reavinstskatt på fastighet

Hej

Jag har förstått det så att Jan inte räknar med sin bostad i “pengamaskinen”. Min fråga är hur vi som bor i Norge bör resonera långsiktigt då vi här slipper vinstskatt på bostadsförsäljning? Här gäller alltid amorteringskrav och dom flesta köper så dyrt dom kan, amorterar av i 25 år och har därefter mycket stora summor låsta i sitt boende.

Om detta var fallet i Sverige, hur hade det påverkat ditt långsiktiga sparande? Detta i en stabil storstadsregion.

Hej!

För min del tycker jag inte att det gör någon skillnad. Reavinstskatt och amortering ändrar inte fakta:

  1. En bostad genererar kostnader (el, underhåll, diverse avgifter...) och inte intäkter. Inte mycket till pengamaskin alltså.
  2. Man måste ha någonstans att bo. Så vid en försäljning med vinst hamnar pengarna vanligtvis i en annan dyr bostad.
Så jag tycker ändå att bostaden är att betrakta som konsumtion, snarare än som en investering. Om man amorterar så är det väl att betrakta som ett slags sparande. Att bostadspriser alltid går upp är kanske lätt att ta som en sanning efter de senaste årtiondena, men det är inte någon naturlag.

Lukas,

Bostäder genererar alltid kostnader men fördelen med skuldfri ägd bostad är att man i framtiden t.ex kan välja att bosätta sig i en mindre bostad eller en ort med billigare bostadspriser eller t.ex i ett varmt land med lägre bostadspriser än på den marknaden man befinner sig i. En annan fördel är att boendekostnaden minskar i förhållande till disponibel inkomst som ett resultat av amorteringen vilket frigör kapital till investeringar eller konsumtion vilket man nu väljer. Bor man kvar i en hyresrätt tenderar prissättningen av dessa anpassa sig efter marknadspriset vilket innebär att boendekostnaden som andel av DI i princip kvarstår livet ut.

Bostadspriserna går alltid upp på lång sikt precis som börsen. Skillnaden är att börsen är mer volatil och kan sjunka med 70%. Är man 100% exponerad mot aktier kan det ta många år innan man ens återhämtat sin förlust i reala termer. Att bostadspriserna skulle sjunka 70% är väldigt osannolikt. Finns inte många såna exempel. Dessutom upplever dom flesta människor en börskrasch någon gång i livet men det gäller inte bostadsmarknaden.

Hej Jakob!

Att bostadspriserna inte kan sjunka 70% stämmer inte riktigt, kolla bara 90-talskrisen på bostadsmarknaden. Bostäder som blev värda nära noll och personer som var tvungna att flytta för att banken tvingade dom att sälja.
Har en bekant som fortfarande har skulder kvar sedan denna tiden, så absolut kan det hända igen!

Börskrascher händer inte för sällan, 90-talet, 2001, 2008. Tycker det är 3 gånger på en normal persons livstid iaf?

Finns exempel där bostäder sjunkit snabbt även närmre i tiden. Ofta bostadsrätter i överbelånade föreningar, men sådant märker man kanske inte när det är goda tider.

2011 sjönk bostadspriserna kraftigt i Trollhättan och Vänersborg när Saab gick i konkurs. Särskilt opraktiskt eftersom värdet sjönk samtidigt som folk blev av med sina jobb. I Vänersborg fanns det då många större bostadsrätter i attraktiva lägen (för att vara Vänersborg) med acceptpriser på 10000 kr utan några bud, ett tillstånd som höll i sig i flera år. Många såg nog detta innan som att det var en stabil region, mitt i Trestad och nära till Göteborg.

Det hade nog inte påverkat tänket nämnvärt att Norge saknar reavinstskatt, men det påverkar ju såklart siffrorna någonstans. Det sparutrymme du har när amorteringen är betald investerar du på börsen, och så länge du har bolån kvar så är det ingen idé att hålla på med räntefonder.

Sen tror jag några kommentarer ovan har kommit lite snett med huruvida en bostad är en investering eller inte. Eller om en bostad går upp eller ner mer eller mindre än börsen. Det var väl knappast frågan?