Fråga kring valutans effekt vid köp och innehav av fond

Jag undrar hur förhållandet mellan kronan och dollarn har för påverkan vid köptillfället och vidare innehav av fonder med mycket eller allt i amerikanska aktier.

Förutsättningen är ett köp av en amerikansk fond med 100% av innehavet i amerikanska aktier (via Nordnet med SEK i min köpvaluta) och vi förutsätter att kronans värde förhåller sig konstant gentemot dollarn under denna fiktiva tidsperiod.

Vilken av följande scenarier är då giltig:

Att det är en fördel som i nuläget då kronan är relativt stark mot dollarn. Dvs när jag gör mitt inköp av fonden drar jag fördel av stark krona och därmed erhåller fler andelar i fonden (valutaväxlingen ger ju mer dollar att handla fondandelar för om dollarn är svag än om den varit starkare). Eller…

Att det är en nackdel med den relativt svagare dollarn. Dvs när köpet väl är gjort i fonden och fonden går upp 10% har min ökning (omräknat i SEK) ökat flera procentenheter mindre då växlingskursen är till min nackdel, jag får ju ut mindre i kronor då kursuppgången, som räknas i dollar, omräknas från den svagare dollarn (även om ingen del av fonden säljs). Igen, förhållandet SEK/USD förhåller sig konstant under mitt innehav för att inte krångla till det i denna fråga.

Tack på förhand!

Förstår nog inte helt frågan riktigt, om valutan i detta fiktiva exempel är konstant, så påverkas ju inte ditt innehav varken positivt eller negativt av valutan, då hade du lika gärna kunnat tänka att du köpt det i SEK men med en extra “avgift” istället för valutaväxligsavgiften?

1 gillning

Valutan kan gå upp, den kan gå ner, ingen vet. Just nu spekulerar du.

För de flesta ekonomier kan det vara bra med en svag valuta då exporten blir billigare, så mitt råd är tänk inte så mycket på valutan.

Det var det som hände 2020. Globalfonder som brukar handlas i USD gick knappt upp i och med kronförstärkningen, USD från runt 10 kr till 8,20kr. Så. Ponera att du tror att SEK kommer försvagas. Självklart köper du på dig fonder nu. Även om globalfonder skulle stå still , men kronan försvagas till 10kr, så har du ju ändå en ökning på 1,80kr per USD.