Fundering på att köpa hyresfastighet och outsourca administrationen

Jag har länge haft tanken att det kanske är bättre att investera i en fastighet och hyra ut hela administrationen istället för att investera i guld…

Är en bra idé, men kräver ofta minst 10 lägenheter för att det ska bli lönsamt. För mig faller ju den på att jag “inte gillar problemen en fastighet för med sig”. Men om man är okej med det så är det ett utmärkt exempel. Allt är ju en fråga vad målet med ens investering är.

Hmm, vilka “problem” kan man inte administrera ut? Självklart kommer det inte bli lika lönsamt som om man gör det själv, men jag tänker att det borde finnas företag man kan anlita som gör typ “allt”?

Jo, det finns. Men det blir enormt dyrt och äter upp mer eller mindre hela överskottet. I alla fall enligt de av mina vänner med fastigheter. En av mina vänner med ca 20 000 kvm uthyrbart boende höll under ett tillfälle på att starta en egen underhållsfirma då det var sjukt dyrt att ha det outsourcat och då hade han ändå många lägenheter.

Någon av dina vänner som har erfarenhet att slå sig ihop flera stycken och köpa en/flera fastigheter och hyra ut administrationen, eller turas om att ha administrationen? Kanske faller på att man inte litar på varandra?

Personligen känns det som om det lättaste sättet att göra detta borde vara att när man flyttar behålla sin gamla villa och hyra ut den. Då känner man till huset och man slipper mäklaravgiften när man köper/säljer ett nytt hus.

Känner till några sådana exempel där man har gått ihop. Nu är det ju högst anekdotiskt (typ 2-3 exempel jag känner till) och inget av dem har slutat bra. Efter ett tag hamnar man i olika målsättning, olika viljor och olika arbetsinsats. Där det har fungerat är hustru och man har köpt ihop och har det som ett gemensamt projekt. Men inte olika parter.

Tvärtom, han med 20 000 kvm han vägrar köpa fastigheter med andra. Jag lyckades inte ens värva in mig själv och det är en nära vän… :joy::joy:

2 gillningar

Bara så jag förstår rätt. Det äter upp hela hyresintäkten eller även den potentiella värdeökningen på fastigheten i sig?
Jämför man med guld så har ju guld ingen inkomst i sig utan det är bara värdeökningen som ger hela inkomsten.

Den långsiktiga förväntade avkastningen för guld är dock 0 :yum: Du har guldet för att bevara värdet, inte öka det. Sedan ger guld en högre riskjusterad avkastning till en portfölj med guld och aktier.

Stämmer dock inte historiskt. Men borde inte samma tankesätt gälla även för fastigheter tänker jag? De borde väl vara värdebevarande på samma sätt + att ge en hyresintäkt? Om man antar att marknaden är effektiv för både guld och fastigheter.

Jo, men med fastighet kommer alltid en jättestor ränterisk eftersom man köper fastigheter med belåning.