Golden butterfly vs permanent portfolio

Jag undrar om du Jan eller andra tittat på Golden butterfly tillgångsallokeringen vs permanenta portföljen/rika tillsammans. Varför föll i så fall valet på den permanenta?

Kort beskrivet Liknar portföljerna varandra men fjärilen har 5 x 20% istället för 4 x 25%. Två femtedelar utgörs av aktier (stora respektive små bolag har varsin 20%).

Den ökade exponeringen mot aktier borde ge högre avkastning men frågan är till vilken risk?

Ja, jag har kollat på den och den har ju fantastiska siffror, onekligen. Jag skulle säga att förändringen i risk inte är så himla stor, då det “bara” är en ökning från 25 till 40 procent i förhållande till permanent- eller RikaTillsammans-portföljen.

Just nu ser jag den stora utmaningen med att sätta ihop den på korrekt sätt, då vi inte har tillgång till alla de ETF:er så krävs för att få ihop en bra version av den.

Ja, det är verkligen frustrerande. Trist att myndigheterna tror att de kan styra upp oönskat beteende med fr a utökad administration. Jag är skeptisk men hoppas att jag har fel. Kanske går det lite tid och så öppnar sig nya möjligheter igen.

Jag har börjat fundera kring en jämförelse mellan en Golden Butterfly portfölj och en Permanent portfölj (Rika Tillsammans).

Det här är innehållet i portföljerna.
Golden butterfly:

Andel Tillgång
40% aktiefonder
20% guld
20% långa räntor
20% bankkonto

Rika tillsammans/permanent portföljen:

Andel Tillgång
25% aktiefonder
25% guld
25% långa räntor
25% bankkonto

Som synes är skillnaden att 5% från guld, långa räntor och bankkonto har gått över till aktiefonder. Om vi bortser från att Golden Butterfly har small cap och istället antar att vi investerar aktiefonderna brett. Vore det inte rimligare då att ha 40% aktier?

Här är en tabell som säger rätt mycket från Here's How 18 Different Portfolios Have Performed Since 1970 - Four Pillar Freedom :

Långa räntor och guld verkar ha en ganska stark positiv korrelation:
Markets Press Higher as Gold and Bonds Show Correlation.

Det betyder alltså att det är rätt troligt att de kommer gå neråt samtidigt och oftast betyder det då att aktierna går upp. Tänker jag fel eller känns det inte då rimligt att ha 40% aktier som kan väga upp en nedgång på 20%+20% tillgångar som riskerar att gå ner samtidigt?

För mig känns det som om fördelningen 40/20/20/20 är mera logisk och balanserad än 25/25/25/25 och dessutom genererar högre avkastning. Vad har jag missat?

5 gillningar