Utkast på modellportföljerna 2021 inför onsdagens poddinspelning

Personligen skulle jag föredra att Nybörjarportföljen (50-50) hade 30% räntor och 20% guld.
Historiskt sett har det gett högre snittavkastning, bättre riskjusterad avkastning, kortare drawdowns och hållt upp bättre gällande nedsidan på lite kortare tidsperspektiv (5-10 år).

Även den s.k. Golden Butterfly som är en modifierad RT portfölj med 40% aktier, 20% långa räntor, 20% cash och 20% Guld har bättre avkastning till samma volatilitet som 50-50 portföljen i det här fallet.

Slutsats: För lite guld.

Visst, det blir något högre avkastning vid de bästa utfallen med din föreslagna 50-50, men det är väl inte därför vi har mellanriskportföljen?

Jag vidhåller också att Globala barnportföljen hellre skulle ha 15% guld än 10+10% cash. I andra hand kanske medellånga räntor istället för cash?

Med det sagt så måste jag ju också säga bra jobbat och kul diskussioner som vanligt.

1 gillning

Hej,

Tack för all värdefull input till mig som amatör. :slight_smile:

Det är ett gediget underlag till alla val, men det står ju bara ”bankkonto” på några ställen. Finns det inget mer att tänka på här, utöver insättningsgaranti och ränta?

Fick för mig att jag har läst lite blandade kommentarer/recensioner angående exempelvis Avanzas Sparkonto+ konton (Nordax, Collector mm).

Finns det några risker/problem man bör känna till? Eller är det okomplicerat för en gångs skull? :slight_smile:

1 gillning

@janbolmeson
En fundering/förslag:
Med tanke på hur många av portföljerna som innehåller guld-etf bör du kanske kommentera detta i avsnittet.

5 gillningar

Bra jobbat Jan!

:face_with_monocle:

1 gillning

The hinkchallenge is out!

Kolla också denna tråd:

1 gillning

Är det den globala barnportföljen man ska följa för tex pensionssparande? Är den portföljen “passiva hinken”? Basportföljen, vilken hink hamnar den i?

1 gillning

Tycker att modellportföljerna blev superbra! Enkla och lättförståeliga!

Jag har en fråga ang. aktiedelen. Jag förstår att småbolags-/tillväxtmarknads-/Sverigefonden är med för att hela den globala marknaden ska representeras (inkl. lite homebias), men jag undrar hur mycket portföljen påverkas av dessa fonder jämfört med om man endast hade kört med LF Global Indexnära. Hur mycket högre blir volatiliteten?

1 gillning

Bankkonto med insättningsgaranti, utan tvekan.

2 gillningar

Låt mig få återkomma med hinkarna om ca 14 dagar. :slight_smile:

Jag var där och resonerade så. Men helt ärligt så vågar jag inte gå fullt ut. 10 procent kan jag ändå försvara genom hänvisning till andra källor. Tumregeln brukar vara 5-10 % guld i en portfölj. Här har jag maxat den delen utifrån tumregeln. Jag är rädd för att mer än 10 procent blir på gränsen till spekulation.

Håller inte med om att det är spekulation. Att välja portföljsammansättning utifrån historiska data och önskade egenskaper.

Det är inte mer spekulativt än 10% guld, eller 100% aktier.

Om du anser att det är spekulation och du vill undvika det, så borde du väl följa marknadsviktning över alla tillgångsslag? Den så kallade Globala Marknadsportföljen. Den ligger du ju väldigt långt ifrån idag…

Däremot kan jag förstå att det finns andra psykologiska skäl bakom valet, t.ex. vad som accepteras i målgruppen osv.

2 gillningar

Tänk vilken skillnad mot de första listorna/portföljerna (va det 6,7 år sen kanske?) där det va både hängslen och livrem med alternativen. Här har du gjort finlirsjobbet i att verkligen välja ut de som är just bäst enligt din problemformulering. Heja!! Bra jobbat att verkligen få dem så smala till antalet men breda till innehållet även i de mer avancerade portföljerna :clap:

Kan det va första gången vi ser 100 % aktieportföljer också må tro? :face_with_monocle:

Tänkte på de lila boxarna - Räntor. En minisak men du bad om feedback så här kommer den. Kanske kan det bli förvirrande för ej frälsta att förstå den kopplingen mellan räntor och kontanter när de förväntar sig ett namn på en räntefond (likt de andra boxarna) ist för “Kontakter, 10%”. Kanske en lite förtydning passar in om det tex är kontakter på sparkonto med ränta som gäller eller om madrassen funkar lik väl. Kanske rubriken Räntor/Kontanter…?

1 gillning

Det vore bra om du tog med alternativ som bygger på ETFer för alla portföljer.
Riktar sig till dem som gör engångsinvestering med lång sparhorisont.
En golden butterfly variant som alternativ till RT-portföljen är önskvärd!

Förklara gärna vad olika tillgångsklasser har för funktion i portföljer. Ex. mot deflation etc.

Haha, ja, så var det verkligen. Men som det var någon klok person som sa:

Om du inte skäms för det du gjorde förr, då har du inte utvecklats tillräckligt.

Tror vi har den diskussionen här på forumet i bland annat här. Annars är det bara starta en diskussion på ämnet. Fonderna du kan använda är mer eller mindre samma som ovan. :+1:

2 gillningar

Avgiften för PLUS Allabolag Sverige Index är nu 0,29% hos Avanza. Även PLUS Småbolag Sverige Index är dyrare, 0,45%.

Det man vet i förväg är förvaltningsavgiften, transaktionskostnaderna funderar jag inte så mycket på så länge det inte är orimligt högt. Men det är ytterligare argument att inte flytta fonder för små avgiftsskillnader, man vet ändå inte om det blir billigare totalt. För nysparande kan man dock gå helt på förvaltningsavgiften.

Hej Yashar,
Det blev fel i fredags när informationen för total avgift uppdaterades på Avanza. Informationen kommer sannolikt att uppdateras på Avanza imorgon och då bli enligt följande:
PLUS Allabolag Sverige Index: 0,22%
PLUS Småbolag Sverige Index: 0,43%
PLUS Mikrobolag Sverige Index: 0,46%

Värt att nämna är också att fonderna, framför allt PLUS Småbolag och PLUS Mikrobolag, erhåller intäkter från utlåning av aktier vilket sänker den effektiva kostnaden. För de två först lanserade fonderna har detta skapat en låg ”nettoavgift”. De senaste 36 månaderna har PLUS Småbolag haft en negativ avvikelse mot sitt jämförelseindex med i genomsnitt 0,20% per år. PLUS Mikrobolag har haft en motsvarande negativ avvikelse mot sitt jämförelseindex med i genomsnitt 0,18% per år. Detta ska ses i förhållande till förvaltningsarvodet, som i båda fallen uppgår till 0,40% per år. Alltså har “nettoavgiften” för dessa fonder varit ungefär hälften av förvaltningsarvodet.

4 gillningar

Hur skulle innehåll se ut för din högriskportfölj för någon i Sverige? Tack

Riktigt bra jobbat. Plus Allabolag Sverige index 0.22% är riktigt bra då fonden är nystartad och blir lite extra transaktions avg. Lite dåligt av Avanza att det kan bli så mycket fel 0.29% i avg låter inte så bra.

1 gillning

Jag vill bara informera om att det inte var Avanzas fel i det här fallet, utan helt enkelt den mänskliga faktorn.

Med vänlig hälsning,

Emil

3 gillningar