Håller på att starta AB - vilka är de lagliga kraven jag ska ha koll på?

Jag håller själv på att starta AB just nu och det jag tolkar är problemet, som jag själv upplever, är att förstå de lagliga kraven kring ekonomin (som är fall till fall) samt hur man ska budgetera för det. Självklart kan man outsourca allt men gapet är att man inte vet vad som finns (för att outsourca)

2 gillningar

Så här tänker jag i stora drag. Om du har en relativ enkel verksamhet i form av ca 25 kundfakturor per år och 100-200 inköp per år så kommer det kosta någonstans runt 25 000 kr att outsourca det. Du kan till och med förhandla det som ett fastprisavtal med en redovisningsbyrå. I detta hade jag förväntat mig att de:

  • Hjälper dig att hålla koll på vilka skatter som ska betalas när. De skatterna som det rör är framförallt:
    • Moms (skillnaden mellan ingående och utgående)
    • Preliminärskatt (brukar dock rekommendera nolla den första året)
    • Bolagsskatt (när det blir aktuellt efter första året)
  • Hålla koll på ditt skattekonto (en påminnelse är inte hela världen, det kostar 500 kr, vissa av oss använder från tid till annan som korttidslån)
  • Hjälpa dig att upprätta ett årsbokslut med tillhörande protokoll och fastställelseintyg.

Det är basically allt som du behöver ha koll på utifrån ett ekonomijuridiskt perspektiv. Så länge du går plus kan du även bortse från alla specialregler om t.ex. vad som händer när företaget får slut på pengar (t.ex. kontrollbalansräkning).

1 gillning

Fantastisk, då är man inte ute och cyklar! :slightly_smiling_face: som följdfråga är att då jag tänkte driva webbutik och försäljning av varor till privatpersoner där produkten tillverkas utomlands och skeppas direkt till kunden så kan det (förhoppningsvis) leda till väldigt många ordrar

Så låt säga att jag betalar leverantören per kundorder och jag får 20’000 or drar. Hur skalar sig kostnaden för outsourcing? Pratar vi 20k eller 120k?

1 gillning

Beror på. Om du använder tex Stripe som har integration mot tex Fortnox så skulle jag argumentera för att det blir billigare då man kommer ha samma flöde / rutin. Det blir inget merjobb för bokföringsfirman med ökat antal transaktioner.

Kolla däremot att de är insatta i reglerna för i köp utomlandsifrån så att eventuell tull / moms blir rätt.

1 gillning

Tips: lyssna igenom de relevanta avsnitten av podcasterna Skatteskolan (som var ett samarbete mellan olika myndigheter) eller Björn Lundéns #drivaegetpodden. Lärde mig mycket därifrån.

3 gillningar