Högräntefonder?

Hej.
Tänkte höra lite hur folket på forumet förhåller sig till olika högräntefonder. Kanske finns något mer korrekt namn?
Är det något vettigt att ha tycker ni?
De verkar ha en jämnare avkastning än aktiefonder, men ändå ha liknade rörelser vid stora tapp, som tex vid “coronadippen”

Har hittat tre intressanta:
IKC Avkastningsfond
SPP High Yield Företagsobligation A SEK
Spiltan Högräntefond

Just Spiltans fanns med i en lista av bästa fonderna här på forumet för några år sedan.

Är ju räntefonder med väldigt hög risk, med låg kreditbetyg. De verkar ha en tendens att korrelera med aktiefonder.

Med det sagt så ingår Spp High Yield Företagsobligation som en liten del i räntedelen i mina portföljer. Den är ganska ny med kortare historik än Ikc och Spiltan men har en lägre avgift.

Du betalar banken pengar för att du ska få låna ut dina pengar till företag som banken själv inte törs eller får låna ut till.

Du behöver ställa dig frågorna:

  • Vad vet jag som banken inte vet?
  • Vad vet banken som inte jag vet?
2 gillningar

Jag vet inget mer än banken och banken vet säkert mer än mig.
Men betyder det att man inte ska lägga några pengar där?
I så fall borde jag inte investera i aktiefonder heller.

Jag skulle undvika. -12% under covid-krashen om jag inte minns fel, för en räntefond. Nej tack.

-12 % är bättre än -30 %. :wink:

"Obligationsmarknaden erbjuder, vid sidan av bank och aktiemarknaden, en alternativ finansieringskälla. Bankernas nya tuffa kapitaltäckningsregler begränsar många gånger deras företagsutlåning. En obligation kan i flera fall vara ett bättre alternativ för aktieägarna än en nyemission som späder ut aktieägarnas ägarandel.

Trots att obligationsmarknaden ibland kan uppfattas som dyr för företagen, kan det vara ett sätt att möjliggöra en investering som bolaget annars inte kunnat genomföra när eget kapital och eventuella banklån inte räcker till för att förvärva exempelvis en verksamhet eller fastighet. I den situationen är en företagsobligation en nödvändig finansieringsform för företaget, även om den är dyrare än ett banklån.

Obligationsmarknaden kan dessutom låna ut på längre tid än en bank och den ger därmed företagen handlingsutrymme att genomföra projekt. Obligationsmarknaden ökar företagens finansieringsflexibilitet."

Nedgången under Covid handlade om prissättning av obligationerna och inte om defaultade krediter. Risk off beteende kommer drabba nästan alla tillgångar som handlas på daglig basis.

Personligen har jag väldigt mycket (+80%) i IKC och Spiltan. Har inga problem med att de skulle falla pga marknadsskräck igen.

2 gillningar

Nej, borträknat från mitt “investerings universum”. För hög korrelation med aktier för sämre avkastning. Just nu är räntan helt enkelt för låg för att det ska vara försvarbart. Skulle föredra aktier kombinerat med bankkonto (eller långa US räntor) för att uppnå ungefär samma effekt.

I absoluta tal, absolut. Lägger man sedan till riskjusterad avkastning i ekvationen har jag svårt att se att dessa fonder med shit-bonds ligger bättre till än en indexfond.

Det är väl lite detta jag vill åt.
Man kanske ska jämföra med en 50-50 portfölj av indexfond och sparkonto… eller vilken fördelning som nu är lämplig.