Hur beräknar jag den procentuella vinsten vid månadsinsättningar över ett år?

Jag önskar hjälp med hur jag ska beräkna min vinst.
Exempel:
Jag har 100 000 den 1 januari.
Jag investerar 10 000 varje månad.
Den 31 dec har jag 240 000 kr.

Hur räknar jag ut hur många procent jag har i vinst per år? Jag vill inte räkna in de 120 000 som jag har investerat, utan endast avkastningen, i procent, på befintligt och investerat belopp.
Finns det någon kalkylator till detta på hemsidan? På bankernas hemsidor står det Skillnad från start, men en av fonderna kan vara köpt för 10 år sedan och en för 3 månader sedan så det värdet går ju inte att använda. Och eftersom räntan ackumuleras vid varje insättning och jag inte vill räkna in det insatta kapitalet, så blir det lite knepigt.

Tack !

Tjena! Spana in Jans ränta-på-ränta kalkylatorn i länken. Ny version av ränta på ränta-kalkylatorn | Kan jag be om din feedback?
Lycka till med sparandet!

tack för ditt svar. Men vad jag kan se så räknar man där ut slutbeloppet. Jag vill ju ta reda på räntan, när jag redan har slutbeloppet. Jag hittade inte den funktionen.

Borde väl bli något sådant här?

Värde
Värde 1 jan 100000
Insatt kapital 120000
Värde 31 dec 240000
Värdeökning 20000
% ökning 9,09%

(((Värde 1 jan + insatt kapital) - Värde 31 dec))/(Värdeökning))*100 = vinst/förlust i %

Nej. Din uträkning baseras på att de 120 000 kronorna sätts in den 1 januari. Insättning sker med 10 000 per månad, så avkastningen i procent måste vara högre.

1 gillning

Vilken bank har du? Om det är en nätmäklare borde du kunna hitta utvecklingen för andra perioder än kontots start.

Kort svar: Det går inte att få fram den korrekta värdeutvecklingen i procent utan bankens hjälp.


Långt svar:

Problemet med att göra beräkningen själv är att ingångsvärdena är otillräckliga för att få fram svaret. Jag har själv en egenutvecklad “börsapp” som gör den faktiska uträkningen och därefter plottar en graf med utvecklingen dag för dag. Det komplicerade i beräkningarna är att justera avkastningen vid varje insättning.

Oscars beräkning är det nästbästa alternativet. Men sannolikt är din utveckling för året i realiteten högre än +9,09 %. Låt mig ta ett räkneexempel för illustrera problematiken. Här gör vi en enskild inställning på 120 000 kr den 1 december istället för de månatliga för att förenkla lite:

Ingång 1 jan: 100 000 kr

Vinst 30 november: 15 000 kr, dvs 15 %

Insättning 1 december: 120 000, nu totalt 235 000 kr (100 000 + 15 000 + 120 000)

Utveckling resterande dagar: 5000 kr, dvs 2,13 % (5000 / 235 000)

Vinsten är nu 20 000 kr och den justerade utvecklingen för helåret är +17,45% därför blir det fel när man gör (20 000 kr / 220 000 kr) och får fram +9,09 %. Så jag skulle säga att utan bankens hjälp kommer du inte få fram den korrekta siffran.

jag har frågat detta till tre olika banker utan att få ett bra svar. Men är inte alla intresserade av att veta sin ökning? Vilka värden fokuserar ni på ?

Precis som med alkohol så är det procenten som räknas. :wink: Det är mitt fokus i alla fall även om man kikar på kronor ibland med så klart.

1 gillning

Det här är betydligt mer komplicerat än så, tyvärr. Se den här kommentaren om tidsviktad avkastning.

Från fondroboten Optis hemsida:

Din värdeutveckling i kronor anger mycket pengar du tjänat, jämfört med hur mycket du har satt in. Din (orealiserade) vinst, eller förlust med andra ord.

Din värdeutveckling i procent anger istället hur din portfölj av fonder utvecklats. Den påverkas inte av hur mycket pengar du har satt in. På fackspråk kallas procentsiffran ”tidsviktad avkastning”. Den kan du använda för att jämföra portföljens utveckling med andra sparformer och index. Många av våra kunder har bett oss att visa just den siffran i appen, så därför gör vi det :slight_smile:

Här kommer ett exempel som beskriver när den siffran kan ge en bra bild av din portföljs utveckling:

Låt säga att du sätter in 1 000 kr och att fonderna i din portfölj sedan stiger +10 % i värde under månaden så att din portfölj är värd 1 100 kr i slutet av månaden. Då väljer du att sätta in ytterligare 1 000 kr. Portföljen är då värd 2 100 kr. Månaden efter faller fonderna i din portfölj med −5 % i värde. I slutet av den andra månaden är din portfölj då värd 1 995 kr.

Ett enkelt sätt att beräkna din värdeutveckling i procent är att ta värdet för portföljen (1 995 kr) och jämföra det med dina totala insättningar (2 000 kr). Då är utvecklingen:

(1 995 kr / 2 000 kr) − 1 = −0,25 %

Ett annat mer tekniskt (och rätt) sätt att beräkna din värdeutveckling i procent är att räkna bort effekten av insättningen. Då är utvecklingen:

[ (1 + (10 %) * (1 + (−5 %) ] − 1 = +4,5 %

Så, då är frågan: Vilken procentsiffra ger rätt bild av vilken vinst eller förlust du gjort på pengarna du satt in? −0,25 % eller +4,5 %? I vår mening är det +4,5 %, eftersom det speglar hur din portfölj, som vi rekommenderat till dig, utvecklades under tiden du ägde den. Det är även det sättet att räkna som är standard i branschen…

Vi överväger att börja visa en till procentsiffra i appen, mer specifikt din värdeutveckling i kronor jämfört med dina insättningar. Det kallas ”enkel avkastning” på fackspråk. Men hittills har vi resonerat att två procentsiffror i appen helt enkelt blir för rörigt!

Vilken procentsats tänker du på? Om man har flera fonder samt månadssparar så blir det ju väldigt knepigt att räkna ut sin vinst, i kronor eller procent. :gem: :heavy_dollar_sign:

Tack för ett fullständigt svar. Ja det var ju stor skillnad på -0,25 eller +4,5.
Skulle det vara möjligt att du skapade en kalkylator som räknar ut detta? Eller finns det inget intresse bland spararna? Hur räknar du ut vinst?

1 gillning

Ja, det är definitivt något nätmäklaren bör göra åt dig så om din bank inte tillhandahåller procentuell utveckling på årsbasis låter det dåligt. Jag är för övrigt inte nöjd med någon nätmäklare. Avanza är nästan perfekt men jag retar mig på att man inte kan se den procentuella utvecklingen för dagen. Nu har jag ju min egen börsapp som löser det problemet men det hade så klart varit bättre om det fanns där från början.

2 gillningar

Det finns som sagt många sätt att beräkna procentuell utveckling av en portfölj. Jag hade samma fundering för ett tag sedan och läste på en del och kom fram till att den metod som enligt mig ger bäst bild över hur pengarna utvecklats under t.ex. senaste året är Internräntemetoden eller Internal rate of return (IRR) på engelska.

Det blir ganska avancerad mattematik för att räkna själv men Excel och Google Sheets har funktionen XIRR som fixar det ganska enkelt. Här är en beskrivning hur det görs i Google Sheets: https://support.google.com/docs/answer/3093266?hl=sv

TS exempel blir alltså såhär om vi utgår ifrån att insättningarna gjordes den 15:e varje månad:

2021-01-01 100000
2021-01-15 10000
2021-02-15 10000
2021-03-15 10000
2021-04-15 10000
2021-05-15 10000
2021-06-15 10000
2021-07-15 10000
2021-08-15 10000
2021-09-15 10000
2021-10-15 10000
2021-11-15 10000
2021-12-15 10000
2021-12-31 −240000
XIRR: 12,59%
5 gillningar

Jag gjorde det lite för lätt för mig. :slight_smile:

Detta är ju fullständigt briljant!!! Tack för ditt svar.
Case solved!:smiley: